Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Vážení chovatelé
Sdílet:

Vážení chovatelé

Chtěla bych vám ukázat jiný, méně obvyklý důvod chovu hospodářských zvířat. Představím vám ve jménu Farní Charity Neratov naši terapeutickou farmu. 

O farmě Farní Charity Neratov

Rozkládá se ve vylidněném pohraničí Orlických hor. Snažíme se zde za pomoci projektu schváleném mimo jiné i ministerstvem zemědělství budovat malou farmu. Neslouží k tvorbě zisku a produkci do tržní sítě, ale k vytvoření vhodné pracovní příležitosti, pro lehce mentálně postižené, těžko přizpůsobitelné a osoby, které se nedokáží zařadit do současné tvrdé společnosti. Činnost vytvořená kontaktem se zvířaty a jednoduchými pracemi, zaměřenými na pasení, přehánění a poklízení zvířat. Pomoc při sklizni sena, léčivých bylin a práce v lese. Léčí nejenom duši, ale i tělo, poškozené často obrovskými dávkami léků, které v tomto prostředí nejsou tolik zapotřebí.

Farmu navštěvují i děti z pěstounských rodin z Neratova. Veškeré produkty jdou na vlastní spotřebu společenství.

Přijďte se k nám podívat!

Vlastníme zatím tři krávy, oslici, dva poníky, dva jezdecké koně, prasnici, prasátka na výkrm, stádečko koz Burských, dvě kozy, několik Východofríských oveček, kozla a berana, slepice, husy, králíky, kočky, psy...

Nejvíce zvířat jsme získali darem od našich přátel. A zdaleka nezaplňují naše kapacity. Proto bych chtěla oslovit ty, co třeba končí s chovem a nechtějí, aby jejich oblíbenci skončili na jatkách, ale na rozlehlých pastvinách našich luk. Potěšil by nás především tažný koník (i starší, hlavně hodný), kráva, koza nebo ovečky.

Tímto bych chtěla pozvat všechny, které zajímá naše práce na návštěvu a diskusi o našem projektu.

Autor textu: Hana Macíčková
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru