Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Ochrana ptactva
Sdílet:

Ochrana ptactva

Všeobecné

Svým malým příspěvkem bych chtěl přispět k ochraně našeho ptactva. Vyprovokoval mě k tomu inzerát ve Fauně č. 9/99, kde jeden chovatel nabízí k prodeji i naše ptáky. Nevím, co ho k tomu vede. Já, jako chovatel, mám pomáhat tyto druhy rozmnožovat a ne je prodávat. Zda má tento inzerent nějaké povolení k této činnosti, nevím.

Příhoda

Uvedu příhodu, která se mi stala před několika roky. Když jsem se vrátil z práce, zazvonil u našich dveří nějaký pán. Žena mu otevřela a když se zeptala co si přeje, řekl, že má zájem o ptáčky. Návštěvníka jsem zavedl do ubikace, kde mám exoty a dali jsme se do povídání o různých druzích ptáků. Pán si všechno bedlivě prohlížel a potom říká: "Vy nemáte kanáry?" "Ne, nemám". Hosta jsem pozval dál do domu. Při kávě jsme v debatě pokračovali. Nejdříve se mi představil a ukázal mi odznak, že je kontrolním orgánem. Se svými kolegy, pracovníky ochrany přírody, navštěvují především chovatele kanárů.

Písemné povolení k odchytu

Host mi vysvětlil, že ten, kdo chová kanáry a chce je křížit s ptáky z naší přírody, musí mít písemné povolení k odchytu potřebných jedinců. V žádosti se musí zároveň zavázat, že po skončeném hnízdění odchycené jedince do naší přírody zase vrátí. V povolení byly dodatky s upozorněním, že kdo tak neučiní, bude muset zaplatit pokutu (i za případně uhynulý kus). Toto však nemohu přesně definovat. Host mi řekl, že jsem dosud jediný z navštívených chovatelů, který naše ptáky nedrží. Podle dřívějších předpisů byla za každého nenahlášeného pěvce předepisována pokuta ve výši 500 Kč.

Pomáhám chránit naše ptactvo

Osobně pomáhám chránit naše ptactvo především v zimních měsících, kdy je krmím, aby nestrádali hladem. Myslím si, že my chovatelé máme usilovat o zvyšování stavů našich ptačích pěvců a ne napomáhat k jejich snižování!

Přeji všem hodně chuti k ochranářské činnosti. Zároveň děkuji za pochopení.

Autor textu: J. Peška
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru