Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Naučte se o nás starat
Sdílet:

Naučte se o nás starat

Všeobecné

Pokračování z Fauny č. 4/2002 - Zdravotní problémy a jejich řešení.

Poruchy funkce předžaludku

Citlivým mechanizmem je zpracování potravy přežvýkavými sudokopytníky pomocí soustavy předžaludku. Neuváženým krmením muže dojít k poruše funkce a neblahým následkům. Jak už bylo řečeno, jadrné krmivo a vláknina musí být v rovnováze. Přídavek jádra bez zvýšení dávky sena, slámy nebo trávy je bezpředmětný a zvířeti spíš ublíží. Dostane-li se zvíře ke zdroji jádra a přežere se, může uhynout. 

Nebezpečné rovněž je větší množství spadaného ovoce, ležícího ve výběhu pod stromy, zvláště, jde-li o sladké plody. Ovce a kozy potravu dobře koušou, ale turové ji polykají a vzácností není jícen ucpaný jablkem nebo skrojkem řepy. Zvíře začne bohatě slinit a nadýmat se následkem nemožnosti odchodu bachorových plynů, což může v krajním případě vést k letálnímu konci. Například jsem jednom v ZOO museli odpomoci lamákovi od hrušky zaklíněné v jícnu.

Zlomenina rohu

Hrozivě krvácejí zlomeniny rohu. Nezbývá, než přiložit důkladný tlakový obvaz. Není-li poškozena kost uvnitř rohu, doroste časem nový, byť deformovaný. V opačném případě zvíře zůstane bez této ozdoby. 

Pro zmenšení vzájemné agresivity se někdy odstraňují mláďatům základy rohů různými technikami (pálením, chirurgickým zákrokem).

Aktinomykoza

Nemocí s fatálními následky muže být aktinomykoza, je-li zanedbána. Působí chronické záněty tkání především na hlavě, spojené s rozrušením kostí a tvorbou tuhých uzlů. Řešením je radikální chirurgický zákrok s aplikací antibiotik a dlouhodobým podáváním jodových preparátu. Po zjištění deformací v oblasti tlamy je třeba přivolat veterinárního lékaře ke stanovení definitivní diagnozy.

Choroby přenášené hmyzem

Hmyz může v létě přenášet oční infekce, projevující se slzením, výtoky hnisavého sekretu z očí, zduřením spojivek a světloplachostí. Zvířata umístíme ve stáji, chráněné před hmyzem sítěmi v oknech a ošetřujeme antibiotickými očními mastmi, které nám zanechá veterinární lékař.

Některé druhy, zejména drobné muchničky, dokáží zvířatům pořádně znepříjemňovat život. O nápravu se můžeme pokusit repelenty nebo silnější vrstvou vazelíny. Lokálně se vyskytují velké mouchy - střečci, jejich larvy žijí v podkoží zvířat, zejména ve hřbetní krajině.

Mezi ovcemi a divokými muflony muže být přenášena nakažlivá hniloba paznehtu, léčitelná lokálním ošetřováním nebo přeháněním zvířat přes mělký brod, naplněný dezinfekčním roztokem.

Síť záchranných center

Chorob ohrožujících veškeré chovy zájmových zvířat je pochopitelně mnohem víc. Omezil jsem se pouze na takové, které muže rozeznat nebo jim zabránit samotný chovatel. V ostatních případech nezbude než přivolat veterinárního lékaře.

Ministerstvo životního prostředí buduje síť záchranných center, majících pečovat o exotická zvířata, zabavená pašerákům, při hrubých závadách v dokumentaci nebo odebraných nezodpovědným chovatelům. O uznání svého zařízení za toto centrum se mohou ucházet i soukromí chovatelé za předpokladu, že jsou vybaveni odpovídajícím způsobem a mají adekvátní prostory provozně i stavebně oddělené od vlastního chovu. 

Bližší podmínky sdělí příslušné ministerstvo. Prací centra je kombinace karantény a léčebného zařízení, neboť zvířata jsou často ve velmi špatném zdravotním stavu.

Pokračování ve Fauně č. 6/2002.

Autor textu: MVDr. Petr Skalka
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru