Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Naučte se o nás starat: Umělý odchov mláďat
Sdílet:

Naučte se o nás starat: Umělý odchov mláďat

Všeobecné

Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem - pokračování z Fauny č. 10/2002.

Ptáci

Ptáci snášejí bez výjimky vejce. Někteří se spokojí s místem na skalní římse nebo důlkem v zemi, jiní sestaví hnízdo z několika klacků nedbale přehozených přes sebe. Další zbudují umnou misku z propletených stébel trávy a nejnáročnější dokáží uplést rafinované stavby o několika místnostech, rozvěšené po stromech. Řada ptáků hnízdí v dutinách, ať už vybudovaných vlastní silou nebo převzatých od původního majitele a jiní dokonce v norách ve svazích či přímo v zemi. Někteří tučňáci zahřívají jediné vejce v kožní řase na břiše.

Ptáci až na malé výjimky zahřívají vejce vlastním teplem. Po různě dlouhé inkubaci mládě prořízne vejce dočasným výrůstkem na špičce zobáku (vaječným zubem) a proklube se ven. Inkubace vajec některých ptáků

pštros dvouprstý 6 týdnů
emu 8 týdnů
nandu 7 týdnů
tučňáci 33-66 dnů
pelikáni 6-7 týdnů
volavky 24-26 dnů
čápi 28-35 dnů
plameňáci 28-32 dnů
husy 28-35 dnů
labutě 35-40 dnů
kachny 25-28 dnů
supi 7-8 týdnů
orli 6-7 týdnů
sokoli 28 dnů
tetřevi 27-29 dnů
koroptve 18-25 dnů
bažanti, pávi 21-28 dnů
jeřábi 28-35 dnů
perličky, krocani 28 dnů
holub 16-18 dnů
menší papoušci 17-21 dnů
arové 24-28 dnů
kukačka obecná 12,5 dne
výr velký 33-37 dnů
zoborožci 28-40 dnů
tukani 16-18 dnů
datli 11-14 dnů
skřivani 11-12 dnů
vlaštovky 14-16 dnů
špačci 12-15 dnů

Rodiče mláďata pouze vodí a chrání je (nekrmiví ptáci), nosí jim potravu v zobáku nebo ji různě natrávenou vyvrhují z volete (krmiví ptáci). Holubi živí mláďata v prvních dnech tekutinou, podobnou mléku a produkovanou ve voleti.

Péče o ptáky v zajetí

Z výše uvedeného se odvíjí péče o ptáky v zajetí. Chovatel ptákům poskytne materiál pro stavbu hnízda nebo jim dílo usnadní prefabrikátem - plošinkou, košíčkem nebu budkou. Ptáci si ji vystelou sami, případně jim chovatel připraví podklad výstelky. Někteří ptáci mají zvyky opravdu zvláštní, např. samec zoborožce samici v dutině stromu zazdí směsí z bláta a slin. Musí mít tedy bláto k dispozici. Plameňáci zase hnízdí v důlcích na povrchu komolých kuželů z bláta, které jim lze přichystat jako bábovku z vyklopeného normálního kbelíku.

Velikost hnízdních košíčků a budek je dána velikostí ptáka, ale i zkušeností předchozích chovatelů. Někteří ptáci mají rádi budku horizontální, jiní vlezou pouze do vertikální. Budka pro tukany se upevňuje na stěně šikmo. Jsou ptáci, kteří chtějí z budky vidět ven, jiní sedí až na dně hluboké šachty, utvořené stěnami budky. Ptáci se spokojí s budkou z prken, jiní věnují přízeň pouze dutému nebo vydlabanému kmenu stromu. Četl jsem o papoušcích, kteří opovrhli jakoukoli budkou a zahnízdili v noře, připravené pro husici liščí. Variant je mnoho a nejlepší je prostudovat literaturu a navštívit zkušené chovatele, lépe oboje.

Architektura budek má své zákonitosti, ať už jde o přístup k vletovému otvoru, jeho velikost a tvar i vnitřní vybavení budky, umožňující vyšplhání ptáka k otvoru (žebříček). Obecně platí, že do budky nesmí prosvítat světlo, leda otvorem, který si pták sám udělal.

Autor textu: MVDr. Petr Skalka
Autor fotografií zdroj: MVDr. Petr Skalka
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru