Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Lama (5. část)
Sdílet:

Lama (5. část)

Druhy a plemena

Zdraví

Ze základních právních předpisů, odborných zkušeností chovatelů a veterinární praxe vyplývají pro chovatele lam následující povinnosti:
– chovat pouze takový počet zvířat, pro který je schopen vytvořit optimální podmínky pro ošetřování, krmení a plemenitbu a udržet dobrý zdravotní stav,
– je povinen předcházet vzniku nákaz, hromadných onemocnění a jejich šíření.
Proto zařazujeme do chovu pouze zdravá zvířata, udržujeme lamy v čistotě a pravidelně je ošetřujeme. Zvýšenou pozornost věnujeme lamám v době březosti, porodu, po porodu a mláďatům. Při podezření z nemoci si vyžádáme odbornou pomoc veterinárního lékaře a podáváme léky podle jeho pokynů. Musíme zabezpečit, aby lamám nebyla způsobena bezdůvodně bolest a nebyly zbytečně rušeny. S lamami se musí zacházet klidně, neplašit je a nedráždit.
Je nutné zajistit krmiva proti znehodnocování nečistotami a kontaminaci nežádoucími mikroorganizmy, plísněmi nebo chemickými látkami.
Základem úspěšného chovu lam je prostředí, ve kterém je chováme. Mělo by co nejvíce odpovídat přírodním podmínkám a současně požadavkům zoohygieny a veterinární prevence.

Hnůj a nezužitkované krmivo

Hnůj a nezužitkované krmivo kompostujeme spolu se zeminou nebo ukládáme na hnojiště, vzdálené nejméně 15 m od zdroje pitné vody.
Pro zajištění první pomoci lamě je vhodné mít k dispozici lékárničku s obvazy různých velikostí, vatu, leukoplast, plátna 50×50 cm, dezinfekční prostředky (Septonex spray, peroxid vodíku, jodovou tinkturu, Betadine, hypermangan, borovou vodu), živočišné uhlí, zásypy na rány (Septonex, Framykoin, Aureo), masti (bílou vazelínu, oční mast Framykoin, Infadolan, borovou mast …), teploměr (digitální nebo „rychloběžku“), nůžky, nůž, pinzetu, gumové škrtidlo.

První pomoc

První pomoc musíme poskytnou účelně, rozhodně a rychle. Prvotní je kontrola životních funkcí – dýchání, srdeční činnost, vědomí.
Dostatek prostoru, světla, vzduchu a pohybu působí prospěšně i v případě onemocnění. Pokud povaha nemoci nevyžaduje izolaci, není důvod zvíře zavírat ve stáji a bránit mu v pohybu venku. Naopak nechte přírodu konat všude tam, kde je to možné.
Samozřejmostí pro každého chovatele by mělo být zvyšování odborných znalostí, které se týkají ochrany zdraví zvířat.

Autor textu: Dušan Šuhajda
Autor fotografií zdroj: Dušan Šuhajda
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru