Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
100 let organizovaného chovatelství na hořicku
Sdílet:

100 let organizovaného chovatelství na hořicku

Den 8. duben 2000 byl významným dnem v dějinách hořických chovatelů. Přesně před 100 lety, 8. dubna 1900 se konala ustavující valná hromada „Spolku pro ochranu zvířat, pěstování drobného zvířectva hospodářského a chov ryb v Hořicích“.

Cíle spolku

Účelem tohoto spolku bylo mimo jiné zamezit všemi možnými zákonnými prostředky týrání zvířat, starat se o to, aby se s nimi lidsky zacházelo /zbytečně se neusmrcovala/. Dále měl spolek podporovat chov a šlechtění drobných zvířat, osazovat řeky, potoky a rybníky v okresu hořickém násadou ryb a zakládat nové rybníky.

Aby se snáze dosáhlo cíle, rozdělil se spolek na tři odbory:
- Odbor pro ochranu zvířat
- Odbor ku pěstování drobného zvířectva
- Odbor pro chov ryb

Členství a činnost

Členem spolku se mohl stát každý občan, který zaplatil roční příspěvek 1 korunu a 20 haléřů. Do spolku se tehdy přihlásilo 46 členů. Předsedou byl zvolen pan Václav Jelínek - učitel v Hořicích, jednatelem pan Krátký z Dolenní Dobré Vody. Tolik k 1. valné hromadě spolku hořických ochránců a chovatelů zvířat. Tyto historické zdroje byly čerpány z Městské kroniky města Hořic.

Již před rokem 1900 se hořicko vyznačovalo velkou chovatelskou aktivitou. V roce 1870 byla pořádána Hospodářsko-průmyslová výstava na poli „U špice“, kde bylo vystaveno mnoho živých hospodářských zvířat /koně, krávy, prasata, drůbež, kozy, ovce, .../. Další výstava následovala za dva roky, to je roku 1872, tentokrát ale za Habrem. Následovala výstava v roce 1879 v místech, kde je dnes SPŠ sochařsko-kamenická. V příštích letech se v Hořicích žádná výstava neuskutečnila, až přišel rok 1903, kdy se uskutečnila Výstava českého severovýchodu, která probíhala v prostorách hořických škol a ve Smetanových sadech.

Hořický zvěrolékař Josef Fejfar

Problematice chovatelství zvířat se věnoval hořický zvěrolékař Josef Fejfar /1848-1933/, který byl současně i starostou města v letech 1907 až 1918. Od roku 1891 do roku 1902 vydával svůj vlastní časopis Český zvěrolékař, ve kterém se podrobně zabýval problematikou chovu a nemocí všech druhů zvířat. Pan Fejfar byl i výrobcem přípravků a léků pro hospodářská a domácí zvířata.

 Výstavy v areálu „Na závisti“

V následujících letech spolek pořádal pravidelně každý rok valné hromady, vznikaly stále nové plemenné stanice /prasat, koz, hus, slepic, králíků,.../. Další výstavy, větší či menší byly pořádány v následujících letech: 1925, 1926, 1928, 1933, 1936 - Župní výstava, 1941, 1950, 1955, 1965 - Oblastní zemědělská výstava, 1968, 1969 - Propagační výstava, 1972, 1973, 1976, 1977 až 1983 pravidelně každý rok /jednou za tři roky Okresní výstava/. Tento cyklus výstav se opakuje až do dnešní doby pravidelně.

Od roku 1983 probíhají výstavy v prostorách chovatelů v areálu „Na závisti“. Tyto historické informace poskytlo Městské muzeum v Hořovicích.

Současnost hořických chovatelů

K dnešnímu dni má hořická ZO chovatelů 44 členů, z toho 7 mladých. Předsedou organizace je pan P. Maixner, jednatelem pan J. Maťátko, pokladníkem pan J. Feik, hospodářem pan V. Zahálka. V ZO pracují tyto odbornosti: králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo, terarijní zvířata a plazi. Dva členové jsou ve speciálním klubu králíků, jeden v klubu drůbeže a tři ve speciálních klubech andulek a neofém.

V novém chovatelském areálu „Na závisti“, kam jsme se definitivně přestěhovali v roce 1983 z prostorů za restaurací Bystřice, se za posledních 15 let podařilo vybudovat pěkné chovatelské zázemí s výstavní halou pro okrasné ptactvo, klubovnou a občerstvením /včetně sociálního zázemí/, prodejní kanceláří. Na volném prostranství se v době konání výstav nainstalují klece a voliéry pro králíky, drůbež, holuby, bažanty,.... Hořickou chovatelskou výstavu využívají k předváděcím výstavkám a k drobnému propagačnímu prodeji různé soukromé firmy a sponzoři výstavy.

Chovatelský rok začíná pro členy ZO Hořice již v měsíci lednu, kdy pořádáme stolní bodování králíků. V měsíci březnu je pravidelně výroční členská schůze, po které následuje chovatelský ples.

Následující měsíce jsou věnovány údržbě a opravám areálu a chovatelských zařízení. Koncem školního roku se pořádá poznávací zájezd s rodinnými příslušníky. V srpnu dochází k velkým přípravám, neboť září je již tradičně měsícem výstavy. Na té loňské, propagační, bylo 66 vystavovatelů, kteří vystavili 230 ks králíků, 30 voliér drůbeže, 18 voliér holubů a 200 ks okrasného ptactva s velkou expozicí plazů a drobných hlodavců. Výstavu si přišlo prohlédnout 3 051 návštěvníků, z toho 1 733 dětí a mládeže.

V letošním roce se připravuje ke 100 rokům chovatelství na hořicku Jubilejní okresní hořická výstava chovatelů, která proběhne od 15. do 17. září 2000. Nad výstavou převzali patronát senátor a starosta města Jičín MUDr. Jiří Liška a starosta Hořic Mgr. Ladislav Vrba. Okresní soutěže proběhnou u všech odborností, mládež bude mít svoji vlastní soutěž. V prostorách výstaviště bychom chtěli letos uvítat další hořické spolky /rybáře, zahrádkáře, včelaře,.../, aby se i oni představili návštěvníkům naší výstavy.

Při příležitosti letošních oslav jsou navrženi na svazová ocenění tito členové ZO Hořice: III. stupně - Bereš Anton, Burdej Josef, Heger Rudolf, Kárová Helena, Korda Miroslav, Luštinec Karel, Procházka Václav ml., Rücker Jiří, Šafránek Zdeněk st., Zahálka Vlastimil - II.stupně - Hrdinka Josef, Kára Pavel, Maixner Petr, Maťátko Josef, Matějíček Bohumír, Procházka Václav st., Šubrt Vladimír, Werner Luděk - I. stupně - Hambálek Štefan.

Poděkování

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům naší organizace za jejich dosavadní práci a popřát jim do budoucna mnoho zdraví a chovatelských úspěchů. Současně si dovoluji pozvat nejširší veřejnost jak k návštěvě naší zářijové výstavy, tak mezi nás chovatele a případně je přivítat jako nové členy.

Autor textu: Josef Maťátko
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru