Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Naučte se o nás starat
Sdílet:

Naučte se o nás starat

Všeobecné

Pokračování z FAUNY č. 17.

Ještěři a plazi

O fyzické síle ještěrů svědčí tloušťka kořene ocasu, končetin a málo vystupující páteř. Kvalitativní nedostatky ve výživě se odrážejí nejprve na stavu spodní čelisti, která se zdá být zkrácená, v pokročilejším stavu přehrnutá dolů. V té době se už abnormálně zesilují dlouhé kosti končetin. Uvedený stav je možné zastavit, nikoli už vrátit k normálu, stejně jako deformace páteře v linii horizontální i vertikální. Zdravý ještěr by měl bystře sledovat okolí. Na povrchu čerstvě importovaných ještěrů je možné najít množství ektoparazitů.

Vystupující páteř je známkou vyhublosti hadů (s výjimkou druhů s trojúhelníkovou stavbou těla). Deformace páteře v obou směrech prozrazují metabolické strádání. Pozorný pohled může odhalit drobná zvířátka velikosti špendlíkové hlavičky, zalézající pod šupiny. Jedná se o parazitické roztoče. Je-li to možné, nahlédneme hadovi do tlamky. Všímáme si zduřenin a povlaků okolo zubů. Záněty, lokalizované v tlamě se hojí dlouho a obtížně. Příliš bledá sliznice může znamenat přítomnost vnitřních parazitů. Hezká, pestře zbarvená mláďata velkých druhů krajt nebo hroznýše královského rychle vyrostou do délky několika metrů, což sebou nese problémy v podobě odpovídajícího bydlení a výživy. Tak velcí hadi už jsou zpravidla neprodejní.

Ptáci

Výživný stav ptáků se díky peří poznává obtížně. Může pomoci kuchyňský hmat používaný hospodyňkami při ohledávání drůbeže - hřeben prsní kosti, ukrytý ve svalovině znamená silného jedince. Podrobnější prohlídku začínáme na hlavě. Oko má být lesklé a pozorně sledující okolí, beze stop sekretu okolo. Pospávající pták je minimálně podezřelý. Nozdry musí být průchodné, bez zaschlého výpotku. Na zobáku požadujeme pravidelnost, bez prasklin a deformací. Pootevřený zobák, obtížné dýchání a eventuální písklavé zvuky prozrazují vadu na dechových cestách (rozčilený pták mívá však také pootevřený zobák). Peří musí být hladké a lesklé, dobře přiléhající k tělu. Naježený pták se necítí dobře. Chybějící pera zpravidla dorostou, ale také mohou být u papoušků příznakem zlozvyku - vytrhávání vlastního peří. Mladí jedinci mívají zobák a končetiny hladké. U starých exemplářů je zobák a šupiny na nohách drsné. U velmi starých mohou dokonce samice přebarvit do šatu samců (bažanti). Nohy potřísněné trusem stejně jako slepené a zašpiněné peří v okolí kloaky signalizují průjem, který také může být infekční a nebezpečný pro člověka (salmonely). Pozorný pohled na povrch peří, případně po jeho rozhrnutí odhalí přítomnost zevních cizopasníků.

Savci

I u savců je obtížné poznat výživný stav díky srsti. Pomůže lehké prohmatání především v oblasti bederní páteře. Vystupující obratle svědčí o špatném příjmu potravy. Srst má být přiměřeně lesklá. Chybí-li někde, posuzujeme prosvítající kůži - ta musí být bez vady. Odhalení cizopasníků nebývá jednoduché, zpravidla se pohybují na kůži mezi chlupy. Nejnebezpečnější z nich, svrab, se především nachází na určitých místech - na hlavě (okolo pysků, očí a uší) a na končetinách. Na hlavě posuzujeme oči, jejich jasnost a pozorný pohled, všímáme si zaschlého sekretu ve vnitřním koutku nebo pod spodním víčkem. Uši mají být symetrické a bez stop výpotku. Stav chrupu prozradí stáří jedince - mladá zvířata mají zuby ostré a bílé, starší obroušené, zažloutlé, případně některé zuby chybí (neplatí pochopitelně u druhů s chrupem pigmentovaným).

Posuzujeme celkový vzhled zvířete, postoj, nahrbenost, ochotu se pohybovat. V tomto případě i přítomnost kulhání, stav drápů, špárů nebo kopyt, deformace na končetinách, asymetrii. Je-li to možné, prohlédneme i chodidlovou plochu. Všímáme si dechové frekvence, rozšíření nozder při vdechu, přítomnosti zaschlého sekretu v jejich okolí. Zaregistrujeme i stav srsti v okolí konečníku. Při intenzivním průjmu bývají mnohdy znečištěny i zadní končetiny.

Pravidla při koupi a prodeji zvířat určuje obchodní zákoník. I když nebývá vždy čas nebo ochota sepsat krátkou smlouvu, zjistíme alespoň jméno a adresu prodávajícího pro případ pozdější reklamace. U zvířat se seznamů CITES je prodejce povinen předat spolu se zvířetem jeho registrační list. Pro jistotu zkontrolujeme, zda je označení zvířete totožné s údaji tohoto dokumentu.

•pokračování ve Fauně č. 19


(Výňatek z knihy Naučte se o nás starat, připravované k vydání v nakladatelství DONA.)

Autor textu: MVDr. Petr Skalka
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru