Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Novela živnostenského zákona - změny pro prodejce a cvičitele
Sdílet:

Novela živnostenského zákona - změny pro prodejce a cvičitele

Výcvik

Od prvního března tohoto roku vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která velmi podstatným způsobem upravuje podmínky pro prodejce a cvičitele zvířat.

Přijetí zákona podmíněno přípravou ČR na vstup do EU

Přijetí zákona bylo podmíněno přípravou naší republiky na vstup do EU a především pak požadavky na ochranu zvířat proti týrání (zákon 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Zákon vzbudil mezi prodejci zvířat značný ohlas. Doposud volná živnost "Prodej zvířat do zájmových chovů" se mění na živnost vázanou, přičemž její získání je podmíněno dosti náročnými kvalifikačními předpoklady. Zájemce o živnostenský list musí mít :
- vysokoškolské vzdělání biologického směru a 1 rok odborné praxe
- vysokoškolské vzdělání příbuzného směru a 2 roky odborné praxe
- středoškolské vzdělání biologického směru a 5 let odborné praxe
Velmi podobná situace je i v živnosti "Drezúra zvířat", kam nespadají pouze cvičitelé v cirkusech, ale také všichni cvičitelé psů a majitelé psích škol. Také u nich jsou poměrně vysoké požadavky na dosažené vzdělání:
- vysoká škola biologického směru a 1 rok praxe
- střední škola biologického směru zakončená maturitou a 3 roky odborné praxe

Potřebné vzdělání

Je jasné, že značné procento podnikatelů tyto kvalifikační předpoklady nesplňuje, přestože mnozí mají praxi v oboru mnoho let.

Možností, jak vzniklou situaci řešit, není mnoho. Pokud prodejci chtějí v tomto oboru dále podnikat, mohou si buď vzdělání doplnit, nebo mají možnost přijmout odborného zástupce s patřičným vzděláním. Odborný zástupce pak přejímá zodpovědnost za nákup a prodej zvířat a péči o ně. Zástupce (opět změna ) však MUSÍ být v pracovně právním vztahu s majitelem živnostenského listu a musí být v listě zapsán. Oproti předchozím rokům může odborného zástupce vykonávat pouze u dvou firem. V případě ukončení pracovního vztahu, pak samozřejmě, musí být opět provedena změna v živnostenském listu.

Doplnění si potřebného vzdělání se sice může zdát na první pohled náročnější - je třeba počítat s časem výuky, časem na studia i finančním zatížením - nicméně úspěšné dokončení výuky řeší vzniklou situaci s konečnou platností. Je jasné, že ti, kteří potřebné vzdělání nemají se cítí být poškozeni. Vždyť do svých obchodů vložili nemalé peníze, práci i úsilí a teď se chce něco nového. Jejich rozhořčení je pochopitelné, je třeba si ale uvědomit, že jsou tyto požadavky částečně oprávněné.

Prodejci zvířat a společenský kredit

Prodejci zvířat obecně ( samozřejmě i v cizině) nemívají právě vysoký společenský kredit. Nechci mluvit o prodeji zvířat bez patřičných dokumentů (i když to je jednou z hlavních příčin), postačují obecné a stále se opakující problémy v prodejnách - prodej ne zcela zdravých zvířat, nesprávné a neúplné informace o chovu daného druhu, nesprávné určení pohlaví i u druhů s výrazným pohlavním dimorfismem a přímo v prodejnách nevhodná výživa či držení zvířat v nevyhovujících prostorách. Je na prodejcích samotných, aby svým přístupem změnili postoj veřejnosti k nim.

Zcela jinak se mi jeví situace s živnostenskými listy v souvislosti přímo s chovateli. Chci-li chovat zvířata, nepotřebuji k získání živnostenského oprávnění žádné speciální vzdělání a to mi připadá přinejmenším zvláštní. Zanechává to ve mně dojem, že prodejci jsou "dobře na ráně" a je snadné je kontrolovat. Chovatel oproti tomu nemusí do chovu kontrolu pustit (pouze v zákonem stanovených případech).

Zákon je jednoznačně daný

Žijeme v zemi, kde je zákon jednoznačně daný a jako takový je ho třeba dodržovat. Je proto zbytečné počítat s tím, že budou kritéria pro udělování živnostenských listů zmírněna.

Naše vzdělávací agentura proto připravila pro prodejce a majitele akvaristik a ostatních zooprodejen rekvalifikační kurz (s akreditací MŠMT), který umožní absolventům získání či udržení si živnostenského oprávnění. Celý kurz je připravený "na míru" právě pro prodejce zvířat. V části obecné najdeme přednášky z anatomie, výživy, reprodukce, genetiky, právní a veterinární problematiky, speciální část pak obsahuje blok o savcích, ptácích, plazech a bezobratlých. Po ukončení kurzu a závěrečných zkouškách obdrží absolventi osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Bližší informace o kurzech získáte na internetové adrese : http.//chov.unas.cz

Případně si můžete napsat či zavolat přímo na adresu agentury :
Vzdělávací agentura Bubo bubo, ing. L. Skoupá, V Nové Hostivaři 22, 102 00 PRAHA 10 , tel: 0603/574927.

Autor textu: Ing. Lenka Skoupá
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru