Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Národní aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH
Sdílet:

Národní aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH

Národní aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH V rámci národního kola SCHDM v Křižanově se také uskutečnil národní aktiv pracovníků s d...

V rámci národního kola SCHDM v Křižanově se také uskutečnil národní aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH. Náplní aktivu bylo zhodnocení práce za uplynulé pětileté volební období a zejména volba nové ÚKPM. I tentokrát se ukázalo, že se na mnohých okresech práci s dětmi a mládeží moc nevěnují, protože kromě těch okresů, jejichž zástupci byli přímo na NK přítomni, se aktivně zúčastnil už jen delegát okresu Chomutov. Pozvánky přitom byly rozeslány na všechny okresy a termín aktivu byl zveřejněn v Chovateli a Fauně. Aktivu bylo přítomno 26 zástupců okresů a z nich bylo 22 s hlasem rozhodujícím - měli pověření svého okresu volit.

Zpráva předsedy obsahovala zhodnocení činnosti za posledních 5 let - národní kola SCHDM, schůzková činnost, spolupráce s časopisy Chovatel a Fauna, rozpočet ÚKPM za posledních 5 let a z toho vyplývající diskuse o potřebnosti placeného tajemníka ÚKPM za současných finančních podmínek apod. Zpráva RK se také zabývala celkovým hodnocením finančních prostředků s doporučením na zvážení některých nákladů pro další období. V následné diskusi se hovořilo zejména k tématu "placený tajemník", k důvodům pro i proti zkrácení národního kola SCHDM, k vydané brožuře Historie národních setkání mladých chovatelů (zejména k ceně) a také k angažovanosti jednotlivých ÚOK na soutěži chovatelské dovednosti mládeže.

Národní aktiv zvolil novou 5člennou ÚKPM a novou 3člennou RK. Už z tohoto faktu vyplývá, že ÚKPM začala "šetřit" i u sebe - v minulé ÚKPM bylo o 5 členů více. Tímto zmenšením tak ušetříme peníze za cestovní apod. Do voleb bylo okresy navrženo 11 kandidátů. V tajných volbách byli do ÚKPM zvoleni: Vladislav Němec (Vsetín - 22 hlasů pro, žádný proti), ing. Iveta Findová (Karviná - 22/0), Jana Nováčková (Kutná Hora - 21/1, Antonín Korec (Klatovy - 16/6), Jaroslav Pištěk (Brno - 13/9) a jako náhradník Božena Macíčková (Přerov - 13/9). Předsedou ÚKPM byl poté opětovně zvolen Vladislav Němec a předsedou RK rovněž opětovně Zdeněk Štěpankevič. Po návrhu z pléna aktivu byl jednomyslně doporučen předseda ÚKPM ke kandidatuře do voleb nového ÚV ČSCH a delegátem na VI. valnou hromadu ČSCH byl za ÚKPM zvolen př. Štěpankevič.

Národní aktiv pověřil novou ÚKPM jednáním se všemi ÚOK o jejich podílu na odměnách pro soutěžící v národním kole SCHDM, zvážení reálnosti zkrácení NK SCHDM o jeden den či ponechání ve stávající podobě, dal také nové ÚKPM mandát k rozhodnutí o potřebě placeného tajemníka ÚKPM za stávajících finančních podmínek, aktiv také stanovil cenu brožury Historie národních setkání mladých chovatelů na 150 Kč (cena z tiskárny je 120 Kč) a doporučil, aby tuto brožuru zakoupily všechny okresy, které se dosud zapojily do SCHDM.

V závěru bych chtěl poděkovat za práci pro děti a mládež všem členům, kteří již do nové ÚKPM nekandidovali - Oldřich Berka, Pavel Promberger, Marie Čermáková, Drahoslav Šmudla, František Vylášek, Jan Grešle. Na úplný závěr chci jménem svým i jménem všech nově zvolených členů RK a ÚKPM poděkovat všem za důvěru a věřím, že nám budou v dalších létech všichni v této nelehké práci pomáhat.

Autor textu: Vladislav Němec
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru