Články o drůbeži - Rozmnožování

Nedaří se? Co mohlo být špatně?

Nedaří se? Co mohlo být špatně?

Při líhnutí evidujeme líhnivost, tj. počet vylíhlých kuřat z celkového počtu vajec vložených do líhně a z oplozených vajec. Měli bychom si všímat i st...

Pokračujte ve čtení
Líhnutí v líhni

Líhnutí v líhni

Líheň musí zajistit vhodné podmínky pro vývoj zárodků, tj. zejména teplotu, vlhkost, ale také dostatek kyslíku a otáčení vajec. Pokud se rozhodnete pr...

Pokračujte ve čtení
Co se děje při líhnutí ve vajíčku?

Co se děje při líhnutí ve vajíčku?

Po vložení do líhně nebo pod kvočnu se vejce a tím i zárodek zahřejí a zárodek se začne dál vyvíjet. Nejdříve čerpá živiny z latebry, pak se na žloutk...

Pokračujte ve čtení
Průběh oplození u drůbeže

Průběh oplození u drůbeže

Pokud je vejce oplozené, dochází k množení buňky vzniklé splynutím vajíčka a spermie ještě před nasazením do líhně. Procesu říkáme rýhování a gastrula...

Pokračujte ve čtení
Snáška ostatních druhů

Snáška ostatních druhů

Nejčastěji jsou na našem jídelníčku vejce slepičí, zajímavá mohou být ale také vejce dalších druhů, zejména japonských nosných křepelek a perliček, ch...

Pokračujte ve čtení
Dospívání a začátek snášky

Dospívání a začátek snášky

(Dokončení z Fauny č. 22/2011.) Na snášku má vliv celá řada činitelů. Podstatné je krmení a výživa. To, jak bude snáška probíhat, záleží i na jejím za...

Pokračujte ve čtení
Dospívání a začátek snášky

Dospívání a začátek snášky

V minulých číslech Fauny jsme se věnovali odchovu do období pohlavní dospělosti – u kuřic a mladých kohoutků do věku dvanácti týdnů. Dnes se podívejme...

Pokračujte ve čtení
Růst a dospívání drůbeže

Růst a dospívání drůbeže

Označování drůbeže. Pro trvalé označování čistokrevné drůbeže, které má zamezit jakékoli záměně jedinců, se u nás používají nožní kroužky uznaného cho...

Pokračujte ve čtení
Růst a dospívání drůbeže

Růst a dospívání drůbeže

5. Housata. Ustájení. Odchov housat bez husy je pro chovatele náročnější než odchov pod husou. První dny je teplota pod zdrojem 28 až 32 °C, týdně ji...

Pokračujte ve čtení
Růst a dospívání drůbeže

Růst a dospívání drůbeže

4. Krůťata. Ustájení. V líhni vylíhlá krůťata umisťujeme po oschnutí do odchovny. V prvních dvou až třech týdnech je vhodné zmenšit prostor odchovny o...

Pokračujte ve čtení