Články o Západosibiřské lajce

Západosibiřská lajka

Západosibiřská lajka

Druhy a plemena
Západosibiřská lajka

Lajky byly několik staletí používány ve své původní, „netříděné“ formě, až koncem 19. století se objevovaly písemné záznamy a snaha o různé roztřídění...

Lajky
Lajky

Lajky u nás v České republice rozhodně nepatří mezi plemena rozšířená a známá. Jejich chovem se zabývá pouze úzký okruh zájemců. Na našem knižním......