Články

Opět ty inzeráty

Opět ty inzeráty

O inzerátech byly popsány stohy papírů, ale někteří chovatelé jako by ani neměli zájem, brát na to zřetel. Pominu-li některé zkomoleniny a obsah, pa...

Pokračujte ve čtení
Jubilejní okresní výstava v Chocni

Jubilejní okresní výstava v Chocni

Vyvrcholením aktivity členů Českého svazu chovatelů v Chocni byla uspořádána 25.-26. 11. 2000 jubilejní okresní výstava králíků, holubů a drůbeže......

Pokračujte ve čtení
Reiningová asociace České republiky

Reiningová asociace České republiky

informuje o jednání první valné hromady členů asociace V sobotu 16. prosince 2000 se konala první valná hromada Reiningové asociace České republiky...

Pokračujte ve čtení
Nákup a prodej koní

Nákup a prodej koní

Nákup nebo prodej koní má mnoho aspektů a v tomto článku se zmíníme jen o některých. Obchodem koní v době,kdy kůň patřil za hlavní tažnou sílu, se....

Pokračujte ve čtení
ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

•pokračování z Fauny č. 3 15. dubna - 5. června: Kontrola bahnění u dodatečně zabřezlých bahnic. Aseptické provedení (s ohledem na stáří jehň...

Pokračujte ve čtení
Vážená redakce...

Vážená redakce...

V dnešním čísle časopisu Fauna jsme si přečetl se zájmem článek od p. Jedličky, kde hodnotí posuzování kolekcí některými jeho kolegy. Tuto výstavu...

Pokračujte ve čtení
Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Velký světlý stříbřitý patří k plemenům, která jsou často vystavována a také hojně chována. Plemeno využívají také neorganizovaní chovatelé k užitko...

Pokračujte ve čtení
Kočka s PP, bez PP, kočka domácí

Kočka s PP, bez PP, kočka domácí

Všechny kočky, ať se vzhledově podobají jakémukoliv plemeni, nebo jsou to kříženci nebo macci volně pobíhající po ulici, jsou tvorové, kteří jsou ho...

Pokračujte ve čtení
Jste kynology se zdravotním postižením? Pak čtěte tyto řádky!

Jste kynology se zdravotním postižením? Pak čtěte tyto řádky!

V roce 1998 se na národní výstavě psů v Litoměřicích představila Canisterapeutická společnost se skupinou postižených dětí z dětského diagnostického...

Pokračujte ve čtení
Kdo chce psa bít....

Kdo chce psa bít....

Již několik týdnů hýbe kynologickou veřejností nesmyslný návrh zákona o chovu psů, týkající se především tak zvaných „bojových plemen“, která návrh....

Pokračujte ve čtení