Články o Papoušíčkovi vrabčím

Papoušíček vrabčí a jeho chov
Rudolf Vít

Papoušíček vrabčí a jeho chov

Chov
Papoušíček vrabčí a jeho chov

V tomto krátkém příspěvku bych chtěl seznámit naše, především mladé chovatele, se zkušenostmi chovatele D. Lemstera, které publikoval v německém časop...