Články o Sojce kápovité

Sojka a stav naší přírody
Petr Podpěra

Sojka a stav naší přírody

Zajímavosti
Sojka a stav naší přírody

Sojka obecná – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) je pěvec. Je to pěvec z čeledi krkavcovitých Corvidae Leach, 1820. Linné měl tyto ptáky zahrnuty v...