Články o Rosele žlutobřiché

Můj chov rozely žlutobřiché

Můj chov rozely žlutobřiché

Domovem rozely žlutobřiché je ostrov Tasmánie, kde obývá řídké lesy, vyskytuje se ale také v sídlištích, v parcích, zahrádkách a na farmách. První dov...

Pokračujte ve čtení
Příběh ze života mých rosel

Příběh ze života mých rosel

Rosely chovám téměř třicet let v různých druzích a ve více párech. Ze všech příhod, které se mi s těmito ptáky přihodily, je nejzajímavější příběh v.....

Pokračujte ve čtení
Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

(reakce na článek ve Fauně č. 22/2001) Patřím mezi zapálené chovatele mutačních rozel a tedy mě potěšil článek o křížení mutací rozel. Rád bych k t......

Pokračujte ve čtení
Zkušenosti s chovem rozely slámožluté

Zkušenosti s chovem rozely slámožluté

V roce 1998 jsem si koupil pár těchto papoušků a umístil jsem je zatím do vnitřní voliéry 2x1x2 m, jelikož jsem budoval venku nové voliéry. V roce......

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutobřichá
Rosela žlutobřichá

Rosela žlutobřichá patří mezi papoušky střední velikosti. Žije v Tasmánii a na ostrovech v Bassově průlivu. Žije v téměř všech biotopech Tasmánie kromě rašelinišť a hospodářskýc...

Latinský název Platycercus caledonicus
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 36 cm, kolem 160 g
Délka života 15 let
Více o rosele žlutobřiché

Nový článek v rubrice okrasné ptactvo

Ptáci a jejich krmení
Ptáci a jejich krmení