Články o Rosele žlutolící

Rosela žlutolící – kombinace mutací

Rosela žlutolící – kombinace mutací

V posledním článku miniseriálu o roselách žlutolících se budu věnovat tomu, pro co většina chovatelů mutací vlastně geneticky odlišné jedince chová, a...

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící – recesivní mutace vázané na pohlaví

Rosela žlutolící – recesivní mutace vázané na pohlaví

Recesivní mutace vázané na pohlaví jsou, jak již z jejich pojmenování vychází, vázané na samčí chromozom Z. Zjednodušeně řečeno samice nemohou mít bar...

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící – resecivní mutace

Rosela žlutolící – resecivní mutace

Mutace se dělí na do dvou hlavních podkategorií, jsou to mutace dominantní a mutace recesivní (dále se rozlišují na autosomální dominantní mutace, neú...

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící – 2

Rosela žlutolící – 2

Čtenáři jistě prominou, rád bych se v prvním odstavci vrátil k výskytu rozel žlutolících ve volné přírodě. Pár dní po odeslání prvního článku australs...

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící

Rosela žlutolící

Patří mezi nejmenší druh rodu rosela. Zatímco příbuzné druhy dorůstají přes 30 centimetrů, „Stanleyové“, jak se jim také říká, stěží dosáhnou 28 cm, p...

Pokračujte ve čtení
Příběh ze života mých rosel

Příběh ze života mých rosel

Rosely chovám téměř třicet let v různých druzích a ve více párech. Ze všech příhod, které se mi s těmito ptáky přihodily, je nejzajímavější příběh v.....

Pokračujte ve čtení
Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

(reakce na článek ve Fauně č. 22/2001) Patřím mezi zapálené chovatele mutačních rozel a tedy mě potěšil článek o křížení mutací rozel. Rád bych k t......

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící - albino

Rosela žlutolící - albino

Vážení chovatelé, dnes bych rád zareagoval na některé negativní inzeráty, které se občas objeví a vyvolají nepříznivé reakce všech čtenářů, kterým n.....

Pokračujte ve čtení
Zkušenosti s chovem rozely slámožluté

Zkušenosti s chovem rozely slámožluté

V roce 1998 jsem si koupil pár těchto papoušků a umístil jsem je zatím do vnitřní voliéry 2x1x2 m, jelikož jsem budoval venku nové voliéry. V roce......

Pokračujte ve čtení
Rosela žlutolící
Rosela žlutolící

Rosela žlutolící je endemit nejzápadnější části Austrálie. Se svými 60 - 70 g a maximálně 28 cm patří mezi nejmenší rosely. Jejím domovem jsou lesy, hospodářské oblasti a oblast...

Latinský název Platycercus icterotis
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 60-70 g, 25-28 cm
Délka života 20-25 let
Více o rosele žlutolící