Články o Vidě límcové

Vida límcová
Adam Bura

Vida límcová

Chov
Vida límcová

Vida límcová (Euplectes ardens) patří do řádu pěvců (Passeriformes) a čeledi snovačovitých (Ploceidae)....