Články o Rudouškovi malém

Rudoušci: 2.díl
Michal Vít

Rudoušci: 2.díl

Chov
Rudoušci: 2.díl

Ale zpět k tématu, tedy k alespoň teoretickým, byť částečně podloženým úvahám o možnostech chovu rudoušků. Nastiňme si alespoň základní problémy:...

Rudoušci: 1.díl
Michal Vít

Rudoušci: 1.díl

Chov
Rudoušci: 1.díl

Rod Pyrenestes - rudoušek zahrnuje tři druhy ptáků, kteří mají velmi podobnou stavbu hlavy, zobáku a i ve vybarvení jsou si velmi podobní. U dvou druh...