Články o Stehlíkovi obecném

Běžní ptáci

Běžní ptáci

Ten rok byl zjara rokem neobyčejně vlhkým. Začátkem května bylo sychravo nebo ještě o něco hnusnější počasí, než o jakém se to takhle dá říci. Obloha...

Pokračujte ve čtení
Co nového u stehlíků?

Co nového u stehlíků?

Druhý víkend v červnu patří již nějaký čas Česko–německému derby drobných exotů, akci původně pořádané za našimi severními hranicemi, která se posléze...

Pokračujte ve čtení
Odchov stehlíků v roce 2008

Odchov stehlíků v roce 2008

Ve svém příspěvku popíši hnízdění dvou párů stehlíků v našem chovu, a chci poukázat na rozdílné chování při hnízdění. V našich podmínkách odchováváme...

Pokračujte ve čtení
Stehlíci a čečetky

Stehlíci a čečetky

V tomto příspěvku chci seznámit čtenáře Fauny s dalšími dvěma druhy evropských ptáků, které chovám ve svých voliérách. Prvním zmíněným je stehlík obec...

Pokračujte ve čtení
Příliš mnoho stehlíků

Příliš mnoho stehlíků

V exotářském časopise vycházejícím v Lipníku byl uveřejněn přejatý příspěvek, který nesl název STEHLÍK AMERICKÝ. Článek nebyl zřejmě vůbec redigován.....

Pokračujte ve čtení
Stehlík obecný
Stehlík obecný

Nejpestřeji vybarvený malý zpěvný evropský pták. Ještě před sto lety běžně držený v klecích pro libozvučný zpěv. Uvádí se asi 13 různých forem, názory se však l...

Latinský název Carduelis carduelis
Čeleď Fringillidae (Pěnkavovití)
Velikost 12-14 cm dle formy
Délka života v zajetí 8-10 let
Více o stehlíkovi obecném