Články o Stehlíkovi obecném

Nověji o stehlících
Petr Podpěra

Nověji o stehlících

Druhy a plemena
Nověji o stehlících

Ptáci zblízka se studují obvykle v muzeu. Alespoň to tak až dosud bylo obvyklé. Má to však hned celou kopu nevýhod. V první řadě studujete neživé exem...

Běžní ptáci
Petr Podpěra

Běžní ptáci

Druhy a plemena
Běžní ptáci

Ten rok byl zjara rokem neobyčejně vlhkým. Začátkem května bylo sychravo nebo ještě o něco hnusnější počasí, než o jakém se to takhle dá říci. Obloha...

Co nového u stehlíků?
Petr Podpěra

Co nového u stehlíků?

Druhy a plemena
Co nového u stehlíků?

Druhý víkend v červnu patří již nějaký čas Česko–německému derby drobných exotů, akci původně pořádané za našimi severními hranicemi, která se posléze...

Odchov stehlíků v roce 2008
JUDr. Rudolf Kocián

Odchov stehlíků v roce 2008

Chov
Odchov stehlíků v roce 2008

Ve svém příspěvku popíši hnízdění dvou párů stehlíků v našem chovu, a chci poukázat na rozdílné chování při hnízdění. V našich podmínkách odchováváme...

Stehlíci a čečetky
Jaroslav Průša

Stehlíci a čečetky

Druhy a plemena
Stehlíci a čečetky

V tomto příspěvku chci seznámit čtenáře Fauny s dalšími dvěma druhy evropských ptáků, které chovám ve svých voliérách. Prvním zmíněným je stehlík obec...

Není major jako major
Petr Podpěra

Není major jako major

Druhy a plemena
Není major jako major

Evropský Stehlík obecný...

A zase o stehlících – část II.
Petr Podpěra

A zase o stehlících – část II.

Druhy a plemena
A zase o stehlících – část II.

V první části jsme si představili stehlíka v podobě, jak jej všichni známe nebo lépe řečeno v podobě, v jaké si ho představujeme. Již před rokem jsem...

A zase o stehlících – část I.
Petr Podpěra

A zase o stehlících – část I.

Druhy a plemena
A zase o stehlících – část I.

Bude tomu přesně rok, kdy jsem napsal článek o stehlíku obecném. V té době jsem neměl doma ani jednoho stehlíka. Napsané tudíž vycházelo v první řadě...

Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 2.díl
Petr Podpěra

Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 2.díl

Druhy a plemena
Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 2.díl

Obraťme nyní pozornost na rozšíření stehlíka a dosud popsané zeměpisné formy. ...

Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 1. díl
Petr Podpěra

Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 1. díl

Druhy a plemena
Stehlík obecný - Carduelis carduelis Linaeus: 1. díl

1758, Syst., Nat., vyd. 10, str. 180, Evropa (Terra typica, upřesněno Hartertem do Švédska, 1903, Vögel pal. Fauna, str. 67.)...