Články o Zebřičce pestré

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) – výstavní typ

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) – výstavní typ

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) – výstavní typ

Původem tento astrild pochází z australské buše. Objevena a popsána byla zebřička poprvé roku 1817 Vieillotem. Rozlišujeme dva poddruhy. Prvním je zeb...

Klubové výstavy zebřiček

Klubové výstavy zebřiček

Klubové výstavy zebřiček

V minulých číslech Fauny se objevilo několik článků týkajících se chovu výstavních zebřiček. Chtěli bychom tímto na ně navázat a představit jednu z mo...

Typ, postava a velikost při posuzování zebřiček
Petr Podpěra

Typ, postava a velikost při posuzování zebřiček

Typ, postava a velikost při posuzování zebřiček

Pro posuzování exotického ptactva je vypracováno podle různých disciplin několik způsobů jejich hodnocení. Vždy se u všech disciplin objevuje pozice t...

Okolo zebřiček
Petr Podpěra

Okolo zebřiček

Okolo zebřiček

Když jsem do pátého čísla Fauny v roce 2008 napsal článek o zebřičkách, zakončil jsem jej výzvou, aby se také ozval někdo z praxe, některý z úspěšných...

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata)
Antonín Vítek

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata)

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata)

Tento ptačí druh obývá celý australský kontinent s výjimkou většiny pobřežních krajů. Zebřičky jsou zvláště hojné ve vnitrozemí. Zdržují se v trnitý.....

Zebřičky
Petr Podpěra

Zebřičky

Zebřičky

Zebřička je malý, zrnožravý a velmi pestrý ptáček, pocházející z Austrálie. Původně. Dnes jsou všichni tito ptáčci, které můžete vidět v klecích e......

16. bavorská výstava zebřiček
Petr Podpěra

16. bavorská výstava zebřiček

16. bavorská výstava zebřiček

Výstavní zebřičky zaznamenaly v posledním desetiletí neuvěřitelný vývoj. Především pokud se týká jejich velikosti, ale také i v typu a v neposlední......

Soutěžní výstava ptáků - zaostřeno na zebřičky
Petr Podpěra

Soutěžní výstava ptáků - zaostřeno na zebřičky

Soutěžní výstava ptáků - zaostřeno na zebřičky

Chovat ptáky, to je disciplina naveskrz individuální. Člověk sám však není tvorem nijak samotářským, právě naopak. Proto také chovatelé pořádají r......

Náš seriál o krmení pro ptáky - Zebřičky
Rudolf Vít

Náš seriál o krmení pro ptáky - Zebřičky

Náš seriál o krmení pro ptáky - Zebřičky

V německém časopise AZN 7/03 mne zaujal příspěvek o krmení zebřiček. Myslím, že leckterý z našich čtenářů zde najde inspiraci ke změnám, které by mohl...

Křivé zobáky u zebřiček
Mirka Pekárková

Křivé zobáky u zebřiček

Křivé zobáky u zebřiček

Ve Fauně č. 1/2003 byl uveřejněn článek o křivých zobácích od pana Josefa Pekárka....