Články o okrasném ptactvu - Rozmnožování

Umějí ptáci manipulovat poměrem pohlaví svých mláďat?

Umějí ptáci manipulovat poměrem pohlaví svých mláďat?

Umějí ptáci manipulovat poměrem pohlaví svých mláďat?

Nedostatek jednoho či druhého pohlaví představuje problém pro chovatele exotického ptactva už od nepaměti. Přestože se v posledních letech vyvíjejí no...

Reprodukce astrildovitých
Pavel Pavlovec

Reprodukce astrildovitých

Reprodukce astrildovitých

3. Reprodukční problémy v chovu astrildovitých Špatná líhnivost Je druhým problémem reprodukce. Příčiny jsou částečně podobné, jako u špatné opl......

Reprodukce astrildovitých
Pavel Pavlovec

Reprodukce astrildovitých

Reprodukce astrildovitých

2. Řízení reprodukce Reprodukční procesy jsou řízeny neurohumorálním (neurohormonálním) systémem, na základě především podnětů (stimulů) z vnější......

Reprodukce astrildovitých
Pavel Pavlovec

Reprodukce astrildovitých

Reprodukce astrildovitých

Náš příspěvek, jak je ostatně již v názvu uvedeno, se bude týkat především astrildovitých, ale v obecné rovině má platnost pro většinu skupin seme......

Křížení a mutace
Monika Svobodová

Křížení a mutace

Křížení a mutace

Někteří chovatelé přemýšlejí o křížení různých druhů papoušků mezi sebou. Proč však křížit jednotlivé druhy, když bychom se měli snažit spíše o za......

Jednoduché základy genetiky
Milan Šaroun

Jednoduché základy genetiky

Jednoduché základy genetiky

Úvod Často otevřu dotazy na fórech ifauny a setkávám se s otázkami, týkající se těch nejjednodušších principů dědičnosti vloh barevných mutací, pře......

Přípravy na hnízdění
 Rudolf Vít

Přípravy na hnízdění

Přípravy na hnízdění

Ptáci nemohou současně snášet vejce a produkovat peří, píše p. Th. Vins, známý německý chovatel výstavních andulek v časopise AZN 6/2002. Často mu c.....

Proč odumírají zárodky ve vejci II.
František Kohlíček

Proč odumírají zárodky ve vejci II.

Proč odumírají zárodky ve vejci II.

V časopise Fauna č. 23/2001 uvádí pan Rudolf Vít poznatky německého chovatele T. Vinse o problematice odumírání zárodků ve vejcích. Vzhledem k tomu,.....

Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel
Josef Gajda

Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

Vlastní zkušenosti z křížení mutačních rozel

(reakce na článek ve Fauně č. 22/2001) Patřím mezi zapálené chovatele mutačních rozel a tedy mě potěšil článek o křížení mutací rozel. Rád bych k t......

Rozela pestrá
Milan Šaroun

Rozela pestrá

Rozela pestrá

Ve Fauně č. 22/2001 na straně 16 jsem si se zájmem přečetl článek pana ing. Milana Martínka s následnou poznámkou pana Petra Podpěry o mutacích rozely...

Nový článek v rubrice okrasné ptactvo

Skalňáci v přírodě a v lidské péči
Skalňáci v přírodě a v lidské péči