Články o Amazoňanovi žlutokrkém

Střídavé a výživné krmení je nutnost!

Střídavé a výživné krmení je nutnost!

Německý chovatel pan T. Vina choval s úspěchem po dobu 40 let výstavní andulky. Před mnoha lety jsem ho mohl navštívit a musím říci, že to byl skutečn...

Pokračujte ve čtení
Amazoňan žlutokrký
Amazoňan žlutokrký

Systema naturae neboli systém přírody byl zkonstruován především proto, abychom se my lidé mezi sebou domluvili. Předtím panovalo babylonské zmatení jazyků. Je to však systém st...

Latinský název Amazona auropalliata
Alternativní název Amazoňan žlutoskvrnný
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 36 cm
Více o amazoňanovi žlutokrkém

Nový článek v rubrice okrasné ptactvo

Bylo nebylo 3
Bylo nebylo 3