Články o okrasném ptactvu

Socializácia žakov a problémy so šklbaním veľkých papagájov

Socializácia žakov a problémy so šklbaním veľkých papagájov

Tento článok sa opiera iba o moje subjektívne názory, praktické skúsenosti a možné riešenia, ktoré som sám nadobudol v mojom chove. Sám som chovateľ n...

Pokračujte ve čtení

Nový článek v rubrice okrasné ptactvo

Agapornisové – souhrn informací o chovu
Agapornisové – souhrn informací o chovu