Čolek velký

Základní informace

Latinský název Triturus cristatus
Země původu většina území střední a severní Evropy vyjma Irska, jižní Francie, Pyrenejského, Apeninského a Balkánského poloostrova
Délka života v zajetí 15-16 let (nejstarší jedinec se dožil 28 let)
Velikost v dospělosti 15-18 cm včetně ocasu
Potrava drobní bezobratlí, plži, červi
Pohlavní dospělost kolem 3 let
Zimování ano
Počet vajec až 400 za sezónu
Délka inkubace 1-2 týdny
CITES Ne, v ČR je však chráněn zákonem - patří mezi kriticky ohrožené druhy

O druhu

V ČR ho můžeme nejčastěji najít v nadmořské výšce 200 – 800 m. n. m. Obývá větší a hlubší vodní nádrže – rybníky, lomy, jezírka, tůňky, pískovny a jiné.

Ve vodě se čolci zdržují v období páření – asi čtyři až pět měsíců v roce. Mimo toto období se přes den ukrývají pod kameny, dřevem, mechem nebo v děrách v zemi. Jsou aktivní hlavně v noci, kdy se vydávají na lov potravy.

Páření předchází složité svatební tance. Samec má výrazný svatební šat a vlnivými pohyby ocasu přihání k samici vonné látky. 

Samice klade vajíčka jednotlivě a ukládá je do záhybů listů vodních rostlin. Larvy jsou dravé a metamorfují na dospělce asi za 3 měsíce.

Zimují na souši, většinou hlouběji v zemi, v různých norách, puklinách skal, sutích nebo mezi kořeny stromů. Část populace může zimovat také ve vodě - na dně, zahrabaní v bahně.

Články - Čolek velký

Chov obojživelníků: Systematika
Vladimír Cerha

Chov obojživelníků: Systematika

Chov obojživelníků: Systematika

V současné době tvoří žijící obojživelníci tři řády, jejichž názvy jsou někdy synonymizovány s dříve používaným označením podtříd. Dříve se tedy třída...