Evropská kočka domácí - kříženci

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

O plemenu

Tímto pojmem obvykle označujeme kočky neznámého původu, typicky "vesnické micky". Zpravidla jde o zdravé, vitální jedince střední velikosti i proporcí, s funkční patrovou srstí poskytující dostatečnou ochranu před výkyvy počasí. 

Povaha těchto koček bývá pestrá, stejně jako jejich rodokmen. Je-li znám aspoň jeden z rodičů, lze z jeho vlastností usuzovat, jací by mohli být jeho potomci, avšak vždy je třeba brát tyto předpoklady s rezervou. 

Vzhledem k vzrůstajícím počtům bezprizorních a polodivokých koček je důležité přistupovat zodpovědně k rozmnožování křížených koček. Vhodnou prevencí nechtěných březostí je včasná kastrace samců i samic. Utrácení již narozených koťat je však nejen neetické, ale především v rozporu se zákonem na ochranu zvířat.