Francouzský stříbřitý (Fs)

Základní informace

Zkratka Fs
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 5,0 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti stříbřitá s tmavými okrajovými partiemi
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno francouzský stříbřitý se řadí mezi vzácná střední plemena králíků v ČR. V roce 2019 byla prostřednictvím okresní registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrována zatím jen 4 mláďata. 

V nedávné minulosti u nás plemene vymizelo, aktuálně existuje v tuzemsku několik málo chovů, předpokladem je další zpětné rozšiřování tohoto plemene v České republice.

Vznik

Stříbřití králíci bezpochyby náleží mezi nejstarší formy domestikovaného králíka. Zmínka o nich je už ze 17. století, následně se o nich hojně zmiňuje anglická a francouzská literatura koncem 18. století a především v 19. století s tím, že dodnes není známé, ve které z těchto zemí se vlastně stříbřití králíci vyskytovali dříve. 

Diskutuje se také o možnosti, že do Evropy se tito králíci dostali z Asie. V každém případě, předci současného francouzského stříbřitého se dostali koncem 19. století do Švýcarska a tam bylo plemeno prošlechtěno na dnešní charakteristiky jako po stránce zbarvení, tak i typu. V roce 1895 tam bylo toto plemeno uznáno a následně se rozšířilo do několika evropských zemí. Do českých zemí Rakouska-Uherska se tito králíci dostali prostřednictvím J. Brauna z Volyně v roce 1912 a stali se poměrně populárními. 

Zejména v druhé polovině 20. století byl v tuzemských chovech postupně znát vliv králíků německého směru šlechtění (vedoucí k jinému plemeni - viz Zajímavosti), a tak bylo plemeno přejmenováno na „velký světlý stříbřitý“, které je oblíbené dodnes. Zato těch původně chovaných francouzských stříbřitých králíků u nás ubývalo, až téměř vymizeli z registrace a českých výstav.

Populace původních francouzských stříbřitých králíků (jak je známe v České republice) se tak udržela zejména ve Švýcarsku. Chov těchto nekonvenčních králíků v této podobě se rozšířil do dalších evropských zemí významněji až po roce 2000, především prostřednictvím prezentace na tzv. Evropských výstavách zvířat (2004 Praha/CZ, 2006 Lipsko/DE, 2009 Nitra/SK, 2012 Lipsko/DE, 2015 Méty/F, 2018 Herning/DK). 

Přestože chov francouzských stříbřitých ve střední Evropě je stále „ve stínu velkého světlého stříbřitého“, určitou oblibu si toto netradiční a skromné plemeno udržuje předně v Německu a na Slovensku.

Popis a charakteristika

Francouzský stříbřitý (zkratka Fs) je střední plemeno s dobrými růstovými charakteristikami a stříbřitým zbarvením s charakteristicky tmavými okrajovými partiemi. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,50 - 5,50 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých francouzských stříbřitých králíků je okolo 5,0 kg. 

Tělo je mírně zavalité až protáhlé, válcovitého tvaru, s výrazně osvaleným, delším hřbetem. Postoj je polovysoký. Hlava je výrazná, mírně protažená. U králic bývá často zřetelně jemnější. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 13,0 - 14,5 cm. 

Srst je normální. Zbarvení na těle je vyššího stupně stříbřitosti s pravidelným tmavým pesíkováním způsobeným přečnívajícími tmavými pesíky. Pro plemeno je charakteristické, že okrajové části těla zůstávají tmavší (málo prostříbřené - ne však čistě černé) - jedná se hlavně o krajinu nosu, okolí očí, uši, spodní části končetin a pírko. Podsada je sytě tmavě modrá, drápy jsou tmavě rohovinové až černé, oči mají tmavě hnědou barvu.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro francouzské by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Oproti většině jiných středních plemen, pro francouzské stříbřité raději volíme skutečně prostornější kotce. Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně.

 Negativně vyselektované králíky (např. slabší typičnost, delší uši, skupina bílých chlupů) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Francouzský stříbřitý nemá žádné zvláštní nutriční požadavky. Celkově se jedná o poměrně skromné plemeno, které se svému chovateli odvděčí plodností a dobrou užitkovostí.

Manipulace a zdraví

Francouzský stříbřitý náleží mezi plemena, která lze doporučit i pro začátečníky, nutností bude pravidelné dovezení nepříbuzných zvířat ze zahraničí (Slovensko, Německo apod.) pro osvěžení krve. 

Plemeno francouzský stříbřitý náleží mezi vhodná plemena pro produkci masa v podmínkách drobného chovu. Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné, někteří jedinci jsou spíše temperamentnější. 

U francouzského stříbřitého není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

V zahraničí se lze nejvíce setkat s názvy plemene Champagne D´Argent, Argenté Champagne anebo prostě jen French Silver. V Belgii existuje podobné plemeno - belgický stříbřitý - avšak má celkově uniformní a tmavší odstín stříbřitosti.

Zajímavosti

Při orientaci mezi středními stříbřitými plemeny je nutné brát v potaz historický vývoj, který vyústil v současný stav. Populace původních stříbřitých králíků z Francie se v 19. a zejména 20. století postupně segmentovala do 3 forem, které byly později povýšeny na samostatná plemena:

francouzský stříbřitý (F) - tzv. francouzského směru šlechtění - chová se zejména ve Francii, Velké Británii a USA (v ČR není chován ani uznán),

francouzský stříbřitý (CH) - tzv. švýcarského směru šlechtění - chová se ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, České Republice, Slovenské Republice apod. (častější než původní F typ, uznán v ČR),

velký světlý stříbřitý - vznikl v Německu z výše uvedeného, plemeno zcela odlišné typičností i charakteristikami stříbřitosti, uznán v ČR.

Všechna 3 plemena jsou uznána evropským vzorníkem, podle kterého se králíci hodnotí na evropských výstavách.

Kontakty

Ve struktuře Českého svazu chovatelů, z. s. zatím není pro plemeno francouzský stříbřitý ustanoven speciální chovatelský klub, tzn. že chovatelé francouzských stříbřitých registrují základní - okresní - formou. Na Slovensku jsou chovatelé francouzských stříbřitých sdruženi v klubu společně s velkými světlými stříbřitými. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.