Zakrslý zaječí (ZZa)

Základní informace

Zkratka ZZa
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,0 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti více barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 3-6 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Vzhledem k tomu, že plemeno bylo do České republiky dovezeno až poměrně nedávno, jeho stavy jsou zatím nízké, byť rok od roku přibývají noví příznivci plemene. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 20 mláďat. Nejčastěji jsou registrováni zakrslí zaječí bílí červenoocí, méně pak kuní modří a další barvy.

Vznik

Historie vzniku zakrslého zaječího a hermelína (potažmo zakrslých králíků) je do jistého bodu shodná. Oním milníkem je konec 19. století, kdy se v Anglii z původní populace drobných bílých králíků začalo šlechtit plemeno tvarově podobné plemeni zaječí. 

Druhá část původní populace byla dovezena do kontinentální západní Evropy a dala vznik typologicky zcela jinému plemeni - hermelínovi. Oba dva typy se vytvářely na základě jiných selekčních kritérií. Pro tuzemské chovatele králíků byli zakrslí zaječí králíci po dlouhou dobu neznámí. Až v roce 2009 proběhly první dovozy tohoto plemene Ladou a Jindřichem Šípovými. 

Pro svůj značně živý temperament si plemeno našlo svoje chovatele především v podmínkách soutěže králičího hopu, kde je dosud často využíváno.

Popis a charakteristika

Zakrslý zaječí (zkratka ZZa) je zakrslé plemeno s normální srstí, štíhlým tělem a delšími končetinami chované ve více barevných rázech. Hmotnost dospělých zástupců plemene se má pohybovat mezi 0,90 až 1,35 kg. Z praxe vystavování zakrslých králíků jsou nejlíbivější jedinci mezi okolo 1 kg. Naopak, menší králíci mohou inklinovat k nežádoucí slabé konstituci, zatímco rámcově větší zakrslí zaječí již ztrácí „eleganci“.

Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. Po stránce plemenného typu má mít zakrslý zaječí tělesné tvary maximálně podobné střednímu plemeni zaječí (Za), samozřejmě s přihlédnutím k drobnému tělesnému formátu. Tělo je delší, oválného tvaru, rovnoměrně osvalené, avšak celkově štíhlé s vysoko nesenými prsy. Při výstavním - vysokém - postoji břišní linie odpovídá linii hřbetu. Končetiny jsou štíhlé, dlouhé. Hlava je jemná, delšího tvaru, užší v nosní partii než v čelní partii. Uši jsou jemné struktury, avšak pevné, nesené u sebe a koncích zaoblené s délkou 5,5 - 6,5 cm. 

Typově se zakrslý zaječí musí zřetelně odlišovat od krátkého a zavalitého typu hermelína; jakékoliv náznaky robustnosti těla, končetin, hlavy a uší jsou zcela nežádoucí! 

Srst je normální, kratší a značně přiléhavá. Barva krycí srsti i podsady odpovídá konkrétnímu barevnému rázu. Plemeno je uznáno ve všech základních barvách a dále barvách se znaky. Kompletní popis a výčet vad exteriéru je uveden v platném Vzorníku plemen králíků 2020.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, zakrslému zaječímu plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). S ohledem na značnou pohybovou aktivitu většiny zakrslých zaječích králíků lze doporučit větší podlahovou plochu kotce a také pravidelný pohyb ve výběhu.

Krmení

Zakrslý zaječí má nutriční požadavky jako jiná zakrslá plemena. Především je nutné zabezpečení dostatečného zdroje hrubé vlákniny v předkládané dietě s nutností vybilancovaného obsahu dusíkatých látek. 

Vzhledem k tomu, že se zakrslý zaječí pravidelně využívá pro závody v králičím hopu, lze doporučit takové složení diet, které představuje rovněž pohotové zdroje energie.

Manipulace a zdraví

Zakrslý zaječí se řadí mezi poměrně vitální a často velmi temperamentní plemena králíků. Králíci vyjmutí z prostoru kotce či klece mají značnou tendenci k pohybové aktivitě. Toto plemeno vyniká skutečně živým až někdy ohnivým temperamentem. 

Manipulace se zakrslými zaječími králíky musí mít jemná, ale jistá - tito králíci se obecně neradi nechávají přenášet. Při fixaci mají tendenci se vysmeknout (úzké tělo) a uniknout. Vzhledem k jejich tělesné stavbě je vhodné brát ohled zejména na delší končetiny a jejich možné úrazy. 

Ve srovnání se hermelíny a zakrslými králíky, zakrslý zaječí představuje plodnější a odolnější plemeno.

Podobná plemena

V různých zemích se však můžeme setkat s rozdílnými přístupy k pojmenování plemene. V určitých evropských zemích se využívá pojmenování zakrslý zaječí, dále pak výraz Polish anebo kombinace obojího. V USA je plemeno známé pod názvem Britannia Petite.

Zajímavosti

Zakrslý zaječí představuje nejmenší plemeno králíka domácího na světě.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů zakrslých králíků, webová stránka: https://www.zakrslykralik.unas.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.