Novozélandský bílý (Nb)

Novozélandský bílý 0,1 z výstavy Moravia Brno oc. 96,0 b. z chovu Pavla Bučka (2018)
Novozélandský bílý 0,1 96,5 Intekanin Šampion 2017 z chovu Ing. J. Dobrovolného

Základní informace

Zkratka Nb
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti bílé s červenýma očima
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 5-6 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno novozélandský bílý se řadí mezi běžná střední plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 1616 mláďat.

Vznik

Novozélandský bílý je produktem amerických šlechtitelů králíků. Plemeno vyšlechtil William S. Preshaw z kalifornského města Rippon. Přesný šlechtitelský plán není znám, diskutuje se o vlivu novozélandských červených, angor a jiných plemen. Primárním cílem bylo vyšlechtit bílé plemeno vhodné pro produkci masa i kožešiny. 

První králíci byli známi již v roce 1916. Význam plemene pro produkci kožešiny tam postupně převládl. Do tuzemska se plemeno dostalo v roce 1966 a postupně se stalo velmi oblíbeným. Mimoto, novozélandský bílý měl význam při vzniku či prošlechtění jiných plemen. 

Dále právě od předků tohoto plemene byly odvozeny linie brojlerových králíků (hybridů) pro masnou produkci a rovněž také linie laboratorních králíků určených pro výzkum. Současná podoba plemene v České republice je výsledkem šlechtění pro výstavnické účely.

Popis a charakteristika

Novozélandský bílý (zkratka Nb) je albinotické střední plemeno, které se vyznačuje výraznou typičností těla i hlavy. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,00 - 5,00 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých novozélandských bílých králíků je okolo 4,50 kg. 

Tělo je mimořádně zavalité, mohutné, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené, bez znatelného krku. Hlava je silná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi působící kulatým dojmem. Uši jsou vzpřímené, obzvláště pevné a měří 10,0 - 11,0 cm. 

Srst je normální. Barva srsti je čistě bílá, drápy jsou bezbarvé, oči jsou červené.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro novozélandské bílé králíky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. S ohledem na udržení čistoty srsti (hlavně u výstavních králíků) někteří chovatelé volí jejich ustájení na roštové podlaze. 

Negativně vyselektované králíky (např. slabší typičnost, delší uši apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Novozélandský bílý nemá žádné zvláštní nutriční požadavky. U králíků určených pro výstavní účely je vhodné upravit před účastí na výstavě technologii krmení a napájení tak, aby králíci zůstali co nejvíce čistí.

Manipulace a zdraví

Novozélandský bílý náleží mezi plemena, která lze doporučit pro začátečníky. Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné, většina králíků (hlavně starší - chovní - králíci) má i klidnější temperament. 

Novozélandský bílý je poměrně otužilé plemeno. Některé krevní linie novozélandského bílého mají predispozice k otlakům na končetinách, tzv. pododermatitidě, proto je vhodné zvážit ustájení na roštech. 

Při chovu novozélandských bílých by proto v tomto ohledu měla být věnována pozornost při šlechtění i na zdraví končetin a odolnost vůči této nemoci. Podobnou pozornost při selekci by si zasloužila i plodnost plemene.

Podobná plemena

Vzhledem k mimořádné typičnosti není novozélandskému bílému fenotypově podobné žádné jiné plemeno.

Zajímavosti

V minulosti se jednalo o jedno z nejvíce rozšířených plemen králíků, i na výstavách místního formátu byly vystavovány desítky jedinců tohoto plemene. Zatímco v roce 1990 představoval novozélandský bílý 20 % podíl z registrace všech středních plemen, v roce 2019 to bylo již jen 4,3 %.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů masných plemen králíků, webová stránka: https://www.kchkmp.wz.cz . Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.