Kalifornský (Kal)

Základní informace

Zkratka Kal
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti ruské znaky v černé, modré anebo havanovité barvě
Stupeň rozšíření v ČR velmi časté plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno kalifornský se řadí mezi tradiční a značně oblíbená střední plemena králíků v ČR se stabilní popularitou a dobrou dostupností (téměř na každé výstavě). 

V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 4418 mláďat, což z něj činí 2. nejvíce chované plemeno v České republice.

Dílčí registrace barevných rázů – černý - 4418 jedinců, modrý - 118 jedinců, havanovitý - 85 jedinců. I přes drtivou převahu černého rázu lze konstatovat, že v nedávné době zažívá modrý a havanovitý ráz větší oblibu v chovu i vystavování, než tomu bylo v minulosti.

Vznik

Není mnoho králičích plemen, které mají v tuzemsku takovou dlouhotrvající oblibu jako právě plemeno kalifornský. Jde o plemeno amerického původu vyšlechtěné významným chovatelem Georgem S. Westem z Lynwoodu ve státě Kalifornie. 

Hlavním jeho cílem bylo vyšlechtit univerzální plemeno pro produkci kvalitní kožešiny a masa. Křížení prováděl od roku 1923, především pomocí činčil malých, ruských a novozélandských bílých králíků. Nové plemeno bylo poprvé vystaveno v South Gate v roce 1928, uznáno tam bylo až o 11 let později. Do Velké Británie se plemeno dostalo v roce 1958; právě tam mělo dojít k vyšlechtění modré, havanovité a tzv. lilové variety. 

Původní linie kalifornského plemene se staly základem pro vybrané linie brojlerových či laboratorních králíků. Co se týče čistokrevné produkční podoby plemene, plemeno k nám bylo dovezeno v druhé polovině 60. let, nejprve do Jednotného rolnického družstva Skačany pro ověření růstových vlastností ve v podmínkách tuzemského faremního chovu. 

Kalifornští králíci se však poměrně rychle rozšířili i do drobnochovů, kde se stali značně populárními.

Popis a charakteristika

Kalifornský (zkratka Kal) je oblíbené střední plemeno, které se vyznačuje ruskými znaky a dobrou užitkovostí. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,00 - 5,00 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých kalifornských králíků je okolo 4,50 kg.

Tělo je zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 10,5 - 11,5 cm. 

Srst je normální. Plemenným znakem je ruské zbarvení. To je jedním z více typů projevu tzv. akromelanismu, což obecně znamená, že barva srsti na těle není jednolitá, ale okrajové části (nosní maska, uši, spodní části končetin, pírko – ocas – králíka) těla jsou sytě tmavé a ostře ohraničené. V případě ruského zbarvení má zbytek těla bílou barvu. Oči jsou červené. Drápy jsou rohovité.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro kalifornské králíky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně.

V případě chovu králíků pro výstavy je nutné směřovat průčelí kotců do stínu, neboť dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu světlu může způsobit specifickou vadu srsti v oblasti tmavých znaků, tzv. rez. 

Negativně vyselektované králíky (např. bílá skupina chlupů v kresebném znaku, slabé kresebné znaky, bílý dráp apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Kalifornský nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Kalifornský náleží mezi plemena, která lze jednoznačně doporučit pro začátečníky. Zájemce o chov láká především produkční potenciál plemene podložený v tuzemsku značně úspěšným renomé. Králice vynikají dobrým mateřským pudem a plodností. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U kalifornského není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Kalifornskému králíkovi není v České republice přímo podobné žádné střední plemeno. Stejný typ znaků existuje u plemene ruský – toto má však přibližně jen poloviční hmotnost a zcela rozdílnou typičnost. 

Ve Francii existuje plemeno velký ruský (4,00 - 4,75 kg), které se s kalifornským (ve Francii rovněž uznáno) v podstatě překrývá, typologie plemene je však poněkud odlišná.

Mimoto, v nedávné době bylo v Rumunsku vyšlechtěno plemene s ruskými znaky a celkově mohutným tělesným rámcem, tzv. transylvánský obr. U nás se toto plemeno nechová.

Zajímavosti

Díky zvláštními zbarvení srsti se králíčata rodí bílá. Tmavé znaky se jim postupně vyvíjejí. Největší intenzitu tmavé barvy mají v zimním období.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků masných plemen, webová stránka: http://www.kchkmp.wz.cz

Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.
 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Kalifornský (Kal)

Králík kalifornský (Kal)

Králík kalifornský (Kal)

Králík kalifornský (Kal)

Mezi nejrozšířenější plemeno králíků patří králík kalifornský. Jde o plemeno okolo čtyř kilogramů (4,25), solidní vzrůstovosti a poměrně početnými vrh...