Malý beran (MaB)

Malý beran strakáč divoce zbarvený 96,0 b. Šampion ČR 2018, z chovu Miroslava Procházky
Malý beran bílý červenooký 0,1 oc. 96,0 b. Šampion ČR, CV Lysá n. Labem 2013, chovatel Milan Vokel
Malý beran divoce zbarvený 96,0 b., Šampion ČR z chovu Ing. Zuzany Krausové

Základní informace

Zkratka MaB
Velikostní zařazení malá plemena
Hmotnost 3,20 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti mnoho barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 5-8 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno malý beran se řadí mezi tradiční, avšak celkově méně chovaná plemena králíků v ČR. 

V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 860 mláďat v celkem 13 barevných rázech. Nejvyšší stavy jsou u malých beranů divoce zbarvených a bílých červenookých; další zbarvení se chovají zřetelně méně.

Vznik

Malý beran je produktem německého šlechtění a na jeho vzniku se spolupodílelo více chovatelů. Jako výchozí plemena byli zvoleni francouzští a zakrslí berani. 

V zemi původu bylo plemeno uznáno v roce 1968, následně se rozšířilo do řady evropských zemí včetně Anglie. V tuzemsku se chová od osmdesátých let a našlo si skupinu příznivců. 

Dá se říct, že je to jedno z menších plemen, které mají užitkový potenciál, a navíc jsou zajímavá netradičním exteriérem – postavením uší.

Popis a charakteristika

Malý beran má po všech stránkách připomínat zmenšeninu francouzského berana. Představuje rámcově poněkud robustnější malé plemeno. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 2,75 až 3,50 kg, nicméně většina tuzemských dospělých malých beranů váží okolo 3,2 kg. 

Hlava je výrazná, kulatá, širokého profilu, s plnými skráněmi, výrazně klabonosá. Uši jsou svěšené, pevné a při měření přes hlavu měří 32–34 cm. Srst je normální. 

Malý beran je uznán v řadě barevných rázů – základních barev a barev se znaky, jak povoluje platný Vzorník plemen králíků 2020. Dále je uznán v plášťové strakatosti.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro malé berany by měla být min. 70 – 80 × 60 – 70 × 60 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně, byť jsou to převážně klidnější zvířata. 

Negativně vyselektované králíky (např. celkově slabší typičnost, nestandardní zbarvení srsti, méně výrazný klabonos apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. 

Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Plemeno nemá žádné specifické nutriční požadavky. S ohledem na zdravotní i exteriérový stav boltců lze doporučit používání niplových napáječek před prostými miskami s vodou, a to minimálně u králíků před účastí na výstavě.

Manipulace a zdraví

Malý beran náleží mezi plemena vhodná pro začátečníky. Dostupnost a kvalita prošlechtění je spojena s konkrétním barevným rázem plemene; v tuzemsku jsou nejkvalitnější (a i nejvíce dostupní) divoce zbarvení a bílí červenoocí malí berani. 

Zacházení s tímto malým plemenem je poměrně snadné. U malého berana není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno. 

Jako téměř všechna beranovitá plemena, i malí berani vykazují převážně klidný temperament, což je další výhodou zacházení s nimi.

Podobná plemena

V sekci malých plemen neexistuje plemeno podobné malému beranovi. V rámci větší anebo menší velikosti lze zmínit francouzského berana (velké plemeno) anebo zakrslého berana (zakrslé plemeno). V zemi původu se plemeno nazývá německý malý beran (Deutsche Klein Widder).

Zajímavosti

Malý beran byl vyšlechtěn až po vzniku zakrslého berana.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků beranů, kontaktní adresy představitelů klubu jsou uvedeny na webu www.cschdz.eu . Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Malý beran (MaB)

Králík malý beran MaB

Králík malý beran MaB

Králík malý beran MaB

Plemeno, které v kategorii malých plemen dominuje a svou hmotností, která je o něco vyšší (25 dkg) než je obvyklé u plemen malých (3,25 kg), začíná pa...