Český albín (ČA)

Základní informace

Zkratka ČA
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti bílé s červenýma očima
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 6-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno český albín se řadí mezi běžná střední plemena králíků v ČR, dostupnost plemene je dána konkrétní lokalitou. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 1237 mláďat.

Vznik

Za vznikem českého albína byla snaha o vyšlechtění tuzemského albinotického středně velkého plemene, které by poskytovalo kvalitní bílou kožešinu. Přestože od začátku 20. století se u nás chovali belgičtí obři bílí červenoocí, jejich častým nedostatkem byla méně kvalitní kožešina, byť větší velikosti. 

Učitel reálného gymnázia RNDr. Josef Žofka se proto rozhodl podobné plemeno vyšlechtit, přičemž si chtěl prakticky ověřit zákonitosti genetiky. Při křížení použil modravské modré, belgické obry, ale i neušlechtilé či divoké králíky. Plemeno bylo prvně vystaveno v roce 1928 v Kladně-Kročehlavech, uznáno bylo až v roce 1931.

Plemeno je dlouhodobě adaptováno na tuzemské klimatické a chovatelské podmínky a vyniká skromností.

Je zařazeno v tzv. genetických zdrojích plemen králíků ČR a představuje jedinečný genotyp, který je nezbytné udržovat (http://genetickezdroje.cz/).

Popis a charakteristika

Český albín (zkratka ČA) je albinotické střední plemeno s dobrými růstovými charakteristikami poskytující kvalitní bílou kožešinu. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,00 - 5,00 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých českých albínů králíků je okolo 4,50 kg.

Tělo je mírně zavalité až protáhlé, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené s delším hřbetem. Postoj je polovysoký. Hlava je výrazná, mírně protažená, širší v čele i nose. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 12,0 - 13,0 cm. 

Srst je normální a plemenným znakem je její značná kvalita vyznačující se především hustotou a přiléhavostí. Zbarvení srsti je bílé s bezbarvými drápy a červenýma očima.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro české albíny by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. S ohledem na udržení čistoty srsti (hlavně u výstavních králíků) někteří chovatelé volí jejich ustájení na roštové podlaze. 

Negativně vyselektované králíky (např. slabší typičnost, delší uši, delší a hrubá srst apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Český albín nemá žádné zvláštní nutriční požadavky. Celkově se jedná o poměrně skromné plemeno.

Manipulace a zdraví

Český albín náleží mezi plemena, která lze jednoznačně doporučit pro začátečníky. Jeho užitkové vlastnosti jej předurčují coby univerzální užitkové plemeno pro produkci masa. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné, někteří jedinci jsou spíše temperamentnější. U českého albína není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Středně velká albinotická plemena králíků jsou známa v řadě evropských zemí, avšak se historicky vyvíjela zcela izolovaně a představují tak originální genofond. Jedním z těchto plemen je např. dánský bílý (Hvid Land), vendézský bílý z Francie, dendermondský bílý z Belgie, anebo např. panonský bílý z Maďarska. 

Každé plemeno prodělalo určitý delší anebo kratší vývoj odrážející se v jeho exteriérových znacích a užitkových vlastnostech; tato plemena se liší tělesným rámcem, hmotností, tvarovými zvláštnostmi apod. 

Český albín představuje v podmínkách střední Evropy unikátní plemeno. Plemeno český albín se podařilo rozšířit i mimo zemi původu; chová také na Slovensku, v Polsku a také v dalekém Lotyšsku, kde si jej chovatelé oblíbili.

Zajímavosti

V podmínkách České republiky byly opakovaně ověřovány ukazatele jatečné hodnoty českého albína ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi a na České zemědělské univerzitě v Praze.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků českých albínů a hototských bílých, zatím nejsou zřízeny webové stránky. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Český albín (ČA)

Český albín

Český albín

Český albín

Historie - Přítomnost - Budoucnost O původu králíků bylo vypracováno velké množství úvah, studií a vědeckých pojednání. Všichni autoři se shodují v......

Český albín (ČA)

Český albín (ČA)

Český albín (ČA)

Snahou českých chovatelů v šedesátých letech bylo vyrovnat se trendu nástupu bílých plemen králíků s poměrně dobrou vzrůstovostí i plodností. Starší c...

Český albín

Český albín

Český albín

Český albín je naše národní plemeno králíka. Vyšlechtil je před 70 lety prof. Dr. Žofka z Kladna. Poprvé byl představen chovatelské veřejnosti v roce...