Zakrslý (Z)

Zakrslý činčilový z chovu Ing. Žížaly, oc. 96,0 b. Šampion ČR, CV Lysá n. L. 2017
Zakrslý divoce zbarvený z chovu Moravia Brno 2018, oc. 96,0 b, chovatel Tomáš Červinka

Základní informace

Zkratka Z
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,20 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti desítky barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR velmi časté plemeno
Průměrná plodnost 3-4 mláďata
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno zakrslý představuje nejvíce oblíbené zakrslé plemeno v České republice. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 2008 mláďat v rekordních 32 barevných rázech. 

V nedávných letech je zřejmý nárůst registrovaných zakrslých králíků i spektra rázů. Největší popularitu mají rázy bílopesíkatý černý, divoce zbarvený, havanovitý, modrý, bílopesíkatý modrý a rhönský. Mimo nich se pravidelně registruje dalších přibližně 20 barevných rázů, některé jsou však zcela ojedinělé až vzácné.

Vznik

Zakrslí králíci vznikli křížením středních a malých barevných plemen s původním zakrslým plemenem hermelín. Cílem bylo zkombinování zakrslého tělesného rámce s barevnou srstí. Šlechtění se původně věnovali chovatelé hlavně v Nizozemsku v 30. a 40. letech minulého století. Následně se tito králíci dostali i do Německa.

Lze konstatovat, že němečtí chovatelé plemeni vtiskli exteriér, jak dnes mají kontinentální zakrslí králíci. Mezi nejdříve vyšlechtěné barvy patřili zakrslí králíci v divoce zbarveném, černém, modrém, činčilovém, durynském, kuním a siamském rázu. V tuzemsku se chovu zakrslých králíků a hermelínů věnovala koncem 50. let jen hrstka nadšených chovatelů, neboť hlavními chovanými plemeny byla ta produkčně založená, a zakrslým králíků se nevěnovala téměř žádná pozornost. 

Významným milníkem bylo v tomto směru ustanovení speciálního chovatelského klubu pro zakrslé králíky (1958), který funguje dodnes. Na historicky první Celostátní výstavě mladých králíků v Chotěboři v roce 1970 bylo vystaveno 25 zakrslých králíků v 7 barevných rázech. Pro srovnání - v roce 2019 to byl přibližně čtyřnásobek barevných rázů! A na loňské celostátní výstavě zakrslých králíků v Brně bylo veřejnosti představeno hned 210 zakrslých králíků v 27 barevných rázech! 

Popis a charakteristika

Plemeno zakrslý (Z) je zakrslé plemeno s normální srstí chované v různých barevných rázech. Po typologické stránce odpovídá hermelínovi. Hmotnost dospělých reprezentantů plemene se má pohybovat mezi 1,00 až 1,35 kg. 

S ohledem na nevýhody rámcově slabších zakrslých králíků (slabá plodnost, horší mateřská péče a mléčnost, větší vnímavost na vnější podmínky apod.), ale i směřování evropského chovu zakrslých králíků již neplatí v minulosti známé heslo „čím menší zakrslý králík, tím lepší“. Z praxe vystavování zakrslých králíků jsou nejlíbivější jedinci mezi 1,15 - 1,25 kg. 

Naopak, menší králíci mohou inklinovat k nežádoucí slabé konstituci, zatímco rámcově velcí zakrslí králíci již ztrácí typologické „kouzlo zakrslíka“. Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. 

Po stránce plemenného typu má mít zakrslý značně zavalité tělo krátce válcovitého tvaru se silnými hrudními končetinami. Hlava je výrazná, kulatého tvaru, široká, s plnými skráněmi, u králic často poněkud jemnější. Požadovaná délka uší má být 5,0 - 6,0 cm s tím, že ideálem je 5,5 cm. 

Srst je normální. V rámci zbarvení je v České republice uznáno široké spektrum barevných rázů, jedná se o tzv. základní barvy (např. divoce zbarvení, černí, modří, činčiloví) a barvy se znaky (např. durynští, bílopesíkatí, třísloví, stříbřití apod.) a dále také v plášťové, holandské a hototské kresbě. 

Kompletní popis a výčet vad exteriéru je uveden v platném Vzorníku plemen králíků 2020. Kvalita jednotlivých barevných rázů se navzájem liší, přičemž za nejkvalitnější lze označit hlavně nejvíce rozšířené variety. 

Tuzemský chov zakrslých králíků je specifický v mnoha ohledech. Jedním z nich je, některé barvy jsou chovány pouze několika málo chovateli, kteří se snaží o jejich udržení a ideálně zkvalitnění.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, pro zakrslého králíka plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). Právě menší náročnost na prostor oproti středním a velkým plemenům je jedním z důvodů, proč je mají v oblibě zejména děti a mládež.

Krmení

Plemeno zakrslý má nutriční požadavky jako jiná zakrslá plemena. Především je nutné zabezpečení dostatečného zdroje hrubé vlákniny v předkládané dietě s nutností vybilancovaného obsahu dusíkatých látek. Při nesprávně sestavené či nadměrné krmné dávce může často dojít k obezitě.

Manipulace a zdraví

Zakrslí králíci se řadí mezi poměrně vitální a často temperamentní plemena králíků. Někteří jedinci mohou ojediněle vykazovat tendenci až k mírně nervóznímu temperamentu; často jsou tito králíci dost teritoriální. 

Značný vliv na chování králíka má však nejen přístup chovatele, ale i genetické založení a v neposlední řadě i konkrétní barevná varieta. Vzhledem k tomu, že zakrslí králíci jsou často vyhledávání dětmi a mládeží jako společenská zvířata, šlechtitelská práce a výběr králíků by měl zohledňovat také dobrou povahu a chování králíků.

Co se týče zacházení se zakrslým králíkem, vzhledem k tělesnému rámci je s ním poměrně snadná manipulace, je třeba ale brát v potaz značnou pohybovou aktivitu králíků u některých králíků. 

Zakrslí králíci, podobně jako většina zakrslých plemen, jsou poměrně odolní. Někdy bývá však problémem zejména syndrom onemocnění dentice, zřetelně častěji je u zakrslých králíků ve veterinárních ordinacích zaznamenáván i např. výskyt encefalitozoonózy či vybraných nemocí očí - ve srovnání s jinými plemeny králíků. V tomto směru hraje zásadní roli především správná zootechnická práce a šlechtění.

Podobná plemena

V různých zemích se však můžeme setkat s rozdílnými přístupy k pojmenování plemene. Typologicky je plemeni zakrslý nejvíce příbuzné plemeno hermelín - s čistě bílou barvou srsti a červenýma či modrýma očima.

Zajímavosti

Z hlediska chovu a šlechtění u zakrslých králíků obecně preferujeme především rámcově standardní, ale poněkud větší králice, kde je předpoklad početnějšího vrhu a lepší mléčnosti.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů zakrslých králíků, webová stránka: https://www.zakrslykralik.unas.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství. 

Je vhodné zmínit, že vybraní čeští chovatelé zakrslých králíků patří k evropské, potažmo světové špičce. Současní chovatelé jako např. Tomáš Červinka, Jindřich Šíp aj. jsou dlouhodobě známí v králíkářském zahraničí a svými opakovanými (více než 20 let trvajícími) úspěchy na mezinárodních a evropských výstavách dělají dobré jméno nejen sobě, ale i celému českému chovatelskému svazu.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Oblíbené barevné rázy

Zakrslý bílopesíkatý

Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý z chovu J. Šípa (2018)

O plemenu

Zakrslý bílopesíkatý černý

Zakrslý - 0,1 zakrslý bílopesíkatý černý z chovu Ing. Dagmar Malé, 2018

O plemenu

Zakrslý bílopesíkatý modrý

O plemenu

Zakrslý rhönský

Zakrslý rhonský ze speciální výstavy Kolín 2011

O plemenu

Zakrslý tříslový černý

Zakrslý tříslový černý z chovu Pavlíny Bělohlávkové 2017

O plemenu

Články - Zakrslý (Z)

Zakrslíci, kam s vámi?
Milan Jedlička

Zakrslíci, kam s vámi?

Zakrslíci, kam s vámi?

K napsání těchto řádků mě přivedla debata s některými chovateli zakrslých králíků, kteří jsou členy klubu chovatelů králíků standartních plemen, ted.....

Zakrslý lvíček
MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Zakrslý lvíček

Zakrslý lvíček

Kombinace dlouhé a krátké srsti na jednom plemeni králíka je vskutku netradičním nálezem. Existuje však skupina zahrnující tři plemena, která má tyto...

Zakrslý beran saténový
MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Zakrslý beran saténový

Zakrslý beran saténový

O popularitě plemen králíků rozhoduje nejenom jejich exteriér, ale i náročnost na chov a péči. V nedávné době se v České republice daří králíkům se sa...

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice

Zakrslí králíci patří bezesporu k nejoblíbenější a nejrozšířenější skupině plemen králíků, která jsou u nás chována. Je to dáno hned několika faktory....

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 2. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 2. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 2. část

V minulém čísle Fauny jsem uvedl první díl seriálu o zakrslých plemenech králíků. Tato skupina se těší popularitě jak u organizovaných chovatelů, tak...

Jak se postarat o králíčka o Vánocích?

Jak se postarat o králíčka o Vánocích?

Jak se postarat o králíčka o Vánocích?

Vánoční svátky jsou ve společnosti chápány jako oddechové dny, kdy se snažíme relaxovat a užívat si volných dní s rodinou. Téma péče o zvířata v obdob...