Zakrslý rex (ZRex)

Základní informace

Zkratka ZRex
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,3 kg
Typ srsti krátká
Zbarvení srsti desítky barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR méně časté plemeno
Průměrná plodnost 3-4 mláďata
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno zakrslý rex představuje méně časté plemeno v České republice, nicméně má velký potenciál k rozšiřování. 

V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 529 jedinců ve 13 barevných rázech. Nejvyšší stavy byly registrovány u zakrslého rexe ve zbarvení kastorexe (195), činčilovém (89) a oranžovém (49).

Vznik

Zakrslý rex byl vyšlechtěn v Nizozemsku a Německu s tím, že za prvního šlechtitele je považován německý chovatel Johannes Freitag z tehdy západního Berlína, který v roce 1967 choval zakrslé rexe bílé. 

V roce 1969 je dále zmiňován především chovatel Hans Pfützner z Ettlingenu, který se věnoval chovu zakrslých rexů bílých, černých a v barvě kastorexe. Chovatel Freitag poprvé své králíky vystavil v roce 1976. O dva roky dříve vystavil chovatel Karl Erne z Niefernu zakrslé rexe dalmatinské strakáče černé.

 Nicméně existují podklady, že víceméně zakrslí rexi existovali již v meziválečném a válečném období (také na našem území), avšak jim nebyla věnována šlechtitelská pozornost. 

V každém případě lze konstatovat, že k významnému prošlechtění a rozmachu zakrslých rexů docházelo až od 90. let minulého století a po přelomu milénia.

Popis a charakteristika

Plemeno zakrslý rex (ZRex) je zakrslé plemeno s krátkou srstí chované v různých barevných rázech. Po typologické stránce víceméně odpovídá hermelínovi

Hmotnost dospělých reprezentantů plemene se má pohybovat mezi 1,10 až 1,40 kg. S ohledem na nevýhody rámcově slabších zakrslých králíků obecně (slabá plodnost, horší mateřská péče a mléčnost, větší vnímavost na vnější podmínky apod.), ale i směřování evropského chovu těchto plemen již neplatí v minulosti známé heslo „čím menší zakrslý králík, tím lepší“. 

Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. Po stránce plemenného typu má mít zakrslý rex značně zavalité tělo krátce válcovitého tvaru se silnými hrudními končetinami. 

Hlava je výrazná, kulatého tvaru, široká, s plnými skráněmi, u králic často poněkud jemnější. Požadovaná délka uší má být 5,0 - 6,0 cm s tím, že ideálem je 5,5 cm. 

Srst je krátká, tzn. je celkově kratší s minimálně přečnívajícími pesíky a vyrůstá kolmo, což na dotek poskytuje plyšový dojem. Její přibližná délka činí 14 – 17 mm. Plemeno je uznáno v desítkách barevných rázů, ať v základních zbarveních (bílé červenooké, černé, modré aj.), ve zbarvení se znaky (např. tříslový, kuní, rhönský apod.), tak i jako strakáč v několika typech strakatosti. 

Specifikem krátkosrstých plemen je navíc zbarvení dalmatinský strakáč, kdy na bílém podkladě jsou nepravidelně rozesety kruhovité skvrny, a dále pak zbarvení oranžové (které je intenzitou přibližně mezi žlutým a červeným zbarvením známým u králíků s normální srstí). 

Příznivci zakrslých rexů tedy mají na výběr ze širokého spektra barev, které je téměř srovnatelné se zahraničím.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, pro zakrslého rexe plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). Právě menší náročnost na prostor oproti středním a velkým plemenům je jedním z důvodů postupně se zvyšující obliby.

Krmení

Zakrslí rexi nemají žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Zakrslý rex náleží mezi plemena vhodná i pro začátečníky. Krátká srst nepotřebuje žádnou zvláštní péči ve srovnání s normálně osrstěnými plemeny. Určitou nevýhodou chovu zakrslých rexů je nutnost realizace pravidelného dovozu nepříbuzných králíků ze zahraničí, především u málo chovaných barevných rázů.

 Zacházení s tímto zakrslým plemenem je poměrně snadné. U zakrslých rexů není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Plemeno přímo podobné zakrslému rexovi není. V zahraničí mohou být někdy používány alternativní názvy plemene. Z hlediska struktury srsti mají stejný typ plemena rex (střední plemeno – přibližně 3,5 kg) a malý rex (přibližně 2,3 kg) a také zakrslý beran rex.

Zajímavosti

V České republice je chována široká paleta barevných rázů zakrslého rexe.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků kastorexů a barevných rexů (Rexklub), webová stránka: https://rexklub.websnadno.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Oblíbené barevné rázy

Zakrslý kastorex

Zakrslý rex v barvě kastorexe, 0,1 oc. 95,0 b., výstava Ivančice, chov. T. Gráf, 2019

O plemenu

Články - Zakrslý rex (ZRex)

Zakrslíci, kam s vámi?

Zakrslíci, kam s vámi?

Zakrslíci, kam s vámi?

K napsání těchto řádků mě přivedla debata s některými chovateli zakrslých králíků, kteří jsou členy klubu chovatelů králíků standartních plemen, ted.....

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 3. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 3. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 3. část

Ve třetím dílu seriálu o zakrslých plemenech králíků budou popsána další dvě plemena, a to zakrslý strakáč (Zstr) a zakrslý rex (ZRex). Příspěvek plyn...