Velký světlý stříbřitý (Vss)

Velký světlý stříbřitý z chovu Aloise Tecla, výstava Bohdalov
Velký světlý stříbřitý 95,0 b. z mistrovské kolekce CV Lysá n. Labem 2013, chovatel Antonín Sirotek

Základní informace

Zkratka Vss
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 5,0 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti stříbřité světlé
Stupeň rozšíření v ČR velmi časté plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno velký světlý stříbřitý se řadí mezi vysoce oblíbená a tradičně chovaná střední plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 5366 mláďat, což plemeno řadí na první příčku v počtu registrovaných králíků v České republice!

Vznik

Kdo by neznal velké světlé stříbřité… Právě tito králíci představují v České republice jedno z nejvíce rozšířených plemen a často je plemeno skloňováno i mezi širokou veřejností, převážně však pod dřívějším názvem „šampaňáci“. S plemenem francouzský stříbřitý (zkratka Fs) jej pojí dávná historie, neboť obě dvě nyní rozdílná plemena měla s největší pravděpodobností stejného předka. 

Tím byli stříbřití králíci z Francie, převážně z oblasti Champagne. Do tehdejšího Německa se tito králíci dostali v roce 1911 díky chovateli Nestlerovi z Drážďan. Jejich šlechtění se soustředilo na mohutnost těla a celistvou světlou stříbřitost, zcela odlišnou od původního stříbřitých předků z Francie. Tím vzniklo naprosto odlišné plemeno. Od roku 1936 se v Německu používá pro toto nové plemeno současný název, v tuzemsku bylo přejměnování realizováno až v roce 1982.

Popis a charakteristika

Velký světlý stříbřitý (zkratka Vss) představuje oblíbené rámcově větší střední plemeno  se světle stříbřitým zbarvením srsti. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,50 - 5,50 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých velkých světlých stříbřitých je okolo 5,0 kg. 

Tělo vyniká mohutností, je zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je silná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi, a zvláště u samců působí mírně kulatým dojmem. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 12,0 - 13,5 cm. 

Srst je normální. Plemenným znakem je zbarvení, resp. stříbřitě světlá barva. Tato je nedílně doplněna o pravidelně rozmístěné tmavé pesíkování, které je způsobeno delšími pesíky. Podsada je sytě břidlicovitě modrá. Drápy jsou tmavě rohovité až černé, oči mají tmavě hnědou barvu.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro velké světlé stříbřité by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Oproti většině jiných středních plemen, pro velké světlé stříbřité raději volíme skutečně prostornější kotce. Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. celkově slabší typičnost, nežádoucí tmavý odstín stříbřitosti, skupina bílých chlupů apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Velký světlý stříbřitý nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Chov velkého světlého stříbřitého nachází často své příznivce mezi začátečníky. Lze konstatovat, že právě toto plemene je velmi vhodné, neboť je v tuzemsku dobře dostupné a navyklé na zdejší chovatelské podmínky. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné, byť je třeba si zvyknout na tyto rámcově větší králíky. U velkého světlého stříbřitého není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Velký světlý stříbřitý nemá zřetelnou obdobu mezi plemeny králíků. Po stránce zbarvení je mu podobné malé plemeno stříbřitý ve světlém rázu, které má však odlišnou typičnost a přibližně poloviční hmotnost.

Zajímavosti

Mláďata velkých světlých stříbřitých se rodí černá a postupně přestříbřují. Jako první začínají prostříbřovat oční řasy, nos a skráně, další fází je přestříbřování na těle. Konečnou podobu a požadovaný odstín králíci tohoto plemene získávají okolo jednoho roku věku. Také z tohoto důvodu je nutné správně načasovat připařovací sezónu, aby do výstavního období (převážně říjen až prosinec) byli králíci v požadované kvalitě zbarvení.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků velkých světlých stříbřitých, webová stránka: https://www.klubvss.cz . Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Velký světlý stříbřitý (Vss)

Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Velký světlý stříbřitý patří k plemenům, která jsou často vystavována a také hojně chována. Plemeno využívají také neorganizovaní chovatelé k užitko.....