Zakrslý strakáč (Zstr)

Zakrslý strakáč černožlutý z Evropské výstavy 2009 Nitra
Zakrslý strakáč černý, 0,1 Šampion ČR, CV Lysá n. Labem 2013,  oc. 96,0 b., chovatel Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc.

Základní informace

Zkratka Zstr
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,40 - 1,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti pravidelná strakatost typu českého strakáče, ve více barevných rázech
Stupeň rozšíření v ČR ojedinělé plemeno
Průměrná plodnost 3-5 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno zakrslý strakáč se řadí mezi ojedinělá plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 115 mláďat, z toho nejvíce v černém barevném rázu (84). 

Nutno konstatovat, že registrační stavy se v posledních letech mírně zvedají a na velkých výstavách lze vidět zakrslé strakáče i ve více barvách, což dříve nebývalo běžné. Díky strakatosti patří zakrslý strakáč mezi středně náročná plemena králíků, především po stránce techniky plemenitby. Z hlediska vlastní péče je to však plemeno poměrně nenáročné.

Vznik

Zakrslý strakáč byl vyšlechtěn v Německu a České republice. Jako nejvýznamnější němečtí šlechtitelé zakrslého strakáče jsou uváděni Paul Fischer a jeho vnuk Falko Freund. Tito začali se šlechtěním v roce 1977 za použití zakrslých králíků a českých strakáčů (do chovu byli zařazeni také králíci původem z České republiky). 

Plemeno tam bylo uznáno až v roce 2002 v limitovaném počtu barevných rázů. Co se týče šlechtění nového plemene v podmínkách České republiky, vznik zmenšeniny českých strakáčů probíhal v devadesátých letech minulého století a po roce 2000, do vzorníku bylo plemeno začleněno v roce 2003. 

Za přední české chovatele lze v tomto období označit zejména Z. Šimčíka, J. Veselého, J. Heřmanského st. a B. Pánka. Největší pozornost byla věnována černému a modrému rázu. První tříbarevné - černožluté - zakrslé strakáče u nás choval J. Jahoda. 

Plemeno se více rozšířilo až v posledních letech, především díky iniciativě řady chovatelů, z nichž významná část chová či chovala české strakáče.

Popis a charakteristika

Zakrslý strakáč je zakrslé plemeno s normální srstí a pravidelnou anglickou strakatostí. Od začátku šlechtění plemene bylo cílem, aby nové plemeno připomínalo zmenšeninu českého strakáče. Hmotnostně se zakrslý strakáč sice řadí mezi zakrslá plemena, avšak má mít poněkud vyšší hmotnost a rozměrově mírně větší tělesné proporce ve srovnání s typickými zakrslými králíky. Dospělí reprezentanti plemene mají vážit 1,40 až 1,80 kg. Faktem však je, že králíci s hmotností 1,40 až 1,50 kg jsou daleko vzhlednější a žádanější než větší králíci. 

Především v zahraničí je nezbytné realizovat správný výběr chovných zvířat, neboť jsou tam zakrslí strakáči spíše na horní hranici a s delšíma ušima, což už nepůsobí tak pěkně. Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. Po typologické stránce má mít zakrslý strakáč krátké, mírně protažené tělo válcovitého tvaru se silnými hrudními končetinami. Hlava je výrazná, široká, s plnými skráněmi, u králic často poněkud jemnější. Délka uší má být 6,0 - 7,0 cm. 

Srst je normální. Charakteristickým znakem je pravidelná strakatost. Kresba hlavy zahrnuje motýlek, oční kroužky, skráňové skvrny a zbarvené uši. Kresbu těla tvoří podélný pruh nad páteří (tzv. úhoř) a skvrny boční kresby. Předepsána je velikost, počet a utváření kresebných celků. Podkladová barva je vždy bílá. Zakrslý strakáč je uznán v řadě barevných rázů - barev kresby, jak povoluje platný Vzorník plemen králíků 2020. Dominantně se u nás i v zahraničí chovají zakrslí strakáči černí, méně pak modří, černožlutí a havanovití. Další barvy se šlechtí.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, zakrslým strakáčům plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). Právě menší náročnost na prostor oproti středním a velkým strakatým plemenům je jedním z lákavých aspektů pro příznivce strakatých králíků.

Krmení

Zakrslý strakáč má nutriční požadavky jako jiná zakrslá plemena. Především je nutné zabezpečení dostatečného zdroje hrubé vlákniny v předkládané dietě s nutností vybilancovaného obsahu dusíkatých látek. Při nesprávně sestavené či nadměrné krmné dávce může často dojít k přerůstání králíků.

Manipulace a zdraví

Zakrslý strakáč se řadí mezi poměrně vitální a často velmi temperamentní plemena králíků. Zacházení se zakrslým strakáčem je poměrně snadné.

Podobná plemena

Plemeno je poměrně charakteristické - a není známo vyloženě podobné či příbuzné plemeno. V evropských i zámořských zemích má zakrslý strakáč pouze různé názvy (např. Dwarf Papillon, Miniature Papillon, Zwerge Schecken, apod.).

Zajímavosti

V roce 2018 bylo na Evropské výstavě zvířat přihlášeno více než 80 zakrslých strakáčů v pěti barevných rázech - černém, modrém, havanovitém, durynském a černožlutém. Podobně početná byla i účast v roce 2015 na EV v Metz, kde čestnou cenu na zakrslé strakáče získal český chovatel Jindřich Šíp.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů zakrslých králíků, webová stránka: https://www.zakrslykralik.unas.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Zakrslý strakáč (Zstr)

Osm nejmenších a nejroztomilejších plemen králíků na světě i u nás

Osm nejmenších a nejroztomilejších plemen králíků na světě i u nás

pro začátečníky
Osm nejmenších a nejroztomilejších plemen králíků na světě i u nás

Králíci, ať už jakékoliv velikosti, mají pověst jedněch z nejroztomilejších tvorů na planetě. Už dlouho proto také patří k nejoblíbenějším domácím maz...