Rex (Rex)

Rex oranžový, Interkanin 2016 Nitra, chovatel MVDr. Miloslav Martinec
Rex tříslový černý 96,0 b., Šampion ČR 2017 z chovu Petra Přikryla

Základní informace

Zkratka Rex
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 3,2-4 kg (vliv prošlechtění barevných rázů)
Typ srsti krátká
Zbarvení srsti více barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 6-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno rex se řadí mezi tradičně chovaná a rozšířená plemena v ČR. Jedná se o nejvíce rozšířené krátkosrsté plemeno. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 1153 mláďat více než dvaceti různých barevných rázů.

Nejvyšší stavy byly zaznamenány u rexů dalmatinských strakáčů černožlutých (Rex dsčž, 399), dalmatinských strakáčů černých (Rex dsč, 183), černých (Rex či, 145), oranžových (Rex or, 132) a činčilových (Rex či, 113).

Vznik

Vlna tzv. rexizace u domácích králíků probíhala v Evropě především v meziválečném období. Snahou chovatelů bylo přenesení různých barev králíků na hlavně středně velký rámec s krátkou srstí. Křížili tedy barevná plemena s normální srstí s kastorexem a později dalšími krátkosrstými plemeny. Tím vznikaly desítky barevných rázů rexe. 

Některé v průběhu šlechtění zanikly, jiné se rozvinuly. Cenná kožešina rexů nalezla upotřebení v kožešnickém průmyslu jako imitace drahých kožešin. Střední tělesný rámec těchto králíků pak zabezpečoval optimální velikost kožešiny a druhotně rovněž dostatečnou masnou produkci. 

Obliba jednotlivých barevných rázů rexe se v průběhu 20. století různila, avšak celkově se jedná o oblíbené plemeno v České republice.

Popis a charakteristika

Rex (zkratka Rex) představuje krátkosrsté plemeno středního tělesného rámce. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 3,00 - 4,50 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých rexů je okolo 3,50 až 4,0 kg. 

Tělo je mírně zavalité až lehce protažené, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 10,0 - 12,0 cm. 

Srst je krátká, tzn. je celkově kratší s minimálně přečnívajícími pesíky a vyrůstá kolmo, což na dotek poskytuje plyšový dojem. Její přibližná délka činí 18 – 21 mm. Plemeno je uznáno v desítkách barevných rázů, ať v základních zbarveních (bílé červenooké, černé, modré aj.), ve zbarvení se znaky (např. tříslový, kuní, rhönský apod.), tak i jako strakáč v několika typech strakatosti. 

Specifikem krátkosrstých plemen je navíc zbarvení dalmatinský strakáč, kdy na bílém podkladě jsou nepravidelně rozesety kruhovité skvrny, a dále pak zbarvení oranžové (které je intenzitou přibližně mezi žlutým a červeným zbarvením známým u králíků s normální srstí). Příznivci rexů tedy mají na výběr ze širokého spektra barev, které je srovnatelné se zahraničím.

Typologicky jsou jednotlivé barevné rázy poněkud odlišné díky různě dlouhé a rozdílně intenzivní historii šlechtění. Některé rázy (např. činčilový, černý) náleží k takovým, které jsou více prošlechtěné a běžně v dospělosti dosahují průměrné hmotnosti okolo 4 kg, zatímco jiné barvy (např. rys, kuní, tříslový aj.) jsou zatím spíše jemnějšího rámce a jejich prošlechtění je na několika zanícených chovatelích, kteří se věnují jejich zdokonalování.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro králíky rexy by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

U tmavě zbarvených rázů (např. rexi černí, modří, havanovití apod.) je nutné směřovat průčelí králíkárny do stínu, neboť při dlouhotrvajícím slunečním světle jejich barva srsti tzv. rezne. 

Negativně vyselektované králíky (např. nestandardní zbarvení, slabší typičnost, bílý dráp u barevných rázů, bílá skupina chlupů u barevných rázů apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Co se týče kožešiny rexů, ty nejkvalitnější jsou produkovány z dospělých králíků v zimním období. Kvalita kožešiny (jemnost, délka, hustota, vyrovnanost atd.) je do značné míry ovlivněny rozdílným stupněm prošlechtění konkrétního barevného rázu.

Krmení

Rexi nemají žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Rexi náležejí mezi plemena vhodná také pro začátečníky, nicméně vhodnost a dostupnost je závislá na konkrétním barevném rázu. Za obecně nejdostupnější lze označit rexe činčilové, černé, bílé červenooké, oranžové a dále dalmatinské strakáče v černé a černožluté barvě kresby. 

Jiné barevné rázy jsou méně rozšířené a tím převážně i méně prošlechtěné. Zacházení s rexy je poměrně snadné. U rexů není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Je uznáno celé spektrum barevných rázů krátkosrstých králíků. V některých zemích jsou barevné rázy povýšeny na samostatná plemena, většinou však jsou jen barevnými rázy daného rexovitého plemene.

Zajímavosti

Vlna tzv. rexizace v počátcích chovu králíků rexů se jen stěží dá přirovnat k nějakému podobnému fenoménu v evropském králíkářství.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků kastorexů a barevných rexů (Rexklub), webová stránka: https://rexklub.websnadno.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Oblíbené barevné rázy

Dalmatinský rex

Rex dalmatinský strakáč černý z CVMK Lysá n. L., 2015

O plemenu