Nitranský (Ni)

Základní informace

Zkratka Ni
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti ruské znaky v divoce modré barvě
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno nitranský se řadí mezi vzácně rozšířená střední plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 24 mláďat, přičemž prostřednictvím okresní registrace nebyl žádný nitranský registrován. 

O to více je přínosem, když se tito králíci zúčastňují velkých výstav, kde tak mohou oslovit nové chovatele.

Vznik

Šlechtění nitranského králíka je poměrně dobře zdokumentováno – nitranský vznikl ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře, vedoucím kolektivu byl doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. Smyslem systematického křížení bylo vyšlechtit populaci králíků vhodnou pro produkční faremní chovy, s dobrými znaky užitkovosti a reprodukce.

Pro šlechtění nitranského králíka byla použitá především plemena ruský, francouzský stříbřitý a kalifornský. Při tomto křížení došlo k náhodnému vyštěpení akromelanistických králíků, do té doby neznámých; těmto pak byla věnována pozornost a další prošlechtění, záhy se tito králíci rozšířili i do drobných chovů.

Plemeno bylo uznáno v roce 1975. Chová především v zemi původu, v jiných státech pak pouze ojediněle.

Popis a charakteristika

Nitranský (zkratka Ni) je střední plemeno, které se vyznačuje ruskými znaky v divoce modré barvě a dobrou užitkovostí. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,25 - 5,25 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých nitranských králíků je okolo 4,50 kg. 

Tělo je zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 11,0-12,0 cm.

Srst je normální. Plemenným znakem je ruské zbarvení. To je jedním z více typů projevu tzv. akromelanismu, což obecně znamená, že barva srsti na těle není jednolitá, ale okrajové části (nosní maska, uši, spodní části končetin, pírko – ocas – králíka) těla jsou šedomodré, spodina pírka je bělavá až bílá. Zbytek těla je u nitranského čistě bílý. Oči jsou červené. Drápy jsou rohovité.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro nitranské králíky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. bílá skupina chlupů v kresebném znaku, pigmentovaná spodina pírka, bílý dráp apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Nitranský nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Nitranský náleží mezi plemena, která lze jednoznačně doporučit pro začátečníky, nicméně příznivci budou muset počítat s pravidelným dovozem nepříbuzných chovných zvířat pro osvěžení krve, především ze Slovenska. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U nitranského není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Nejbližším podobným plemenem je kalifornský, který má obdobné typologické znaky a akromelanistický typ kresebných znaků.

Zajímavosti

Na Slovensku jsou uznány dva barevné rázy nitranského – divoce modrý a modrý. Liší se především zbarvením spodiny pírka.

To je nezbytné brát v potaz a do ČR importovat jen králíky se světlou spodinou pírka.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků masných plemen, webová stránka: https://www.kchkmp.wz.cz . Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.