Liptovský lysko (LL)

Liptovský lysko černý (foto Tadeáš Mikurda)
Liptovský lysko divoce zbarvený (foto Tadeáš Mikurda)
Liptovský lysko modrý (foto Tadeáš Mikurda)

Základní informace

Zkratka LL
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti bílá lysinka na barevné základové barvě
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno liptovský lysko se řadí mezi vzácná střední plemena králíků v ČR s tím, že s jeho rozšířením se počítá především v návaznosti na tuzemské uznání plemene. 

Zástupci tohoto plemene byli do České republiky již importováni v druhé dekádě 20. století (zejména na Moravu), avšak nebylo vystavováno, neboť v té době nebylo plemeno u nás uznáno. Snad se situace zlepší od roku 2020, kdy tuzemský standard plemene existuje.

Vznik

Slovenské plemeno liptovský lysko vzniklo díky iniciativě chovatele Jozefa Červeně. Žádost o novošlechtění byla schválena v roce 1993 s tím, že uznání plemene proběhlo až v roce 2005. Pro šlechtění byli v první fázi využiti zejména vídeňští šedí a holandští divoce zbarvení králíci, proto bylo i plemeno prvně uznáno právě v divoce zbarveném rázu. Postupně vznikly další barevné variety, na čemž mají zásluhu aktivní chovatelé liptovských lysek.

Popis a charakteristika

Liptovský lysko (zkratka LL) představuje střední plemeno jemnějšího rámce, které je typické pravidelnou bílou lysinkou. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 3,50 - 4,25 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých liptovských lysek je okolo 4,50 kg. 

Tělo je mírně zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Postoj je polovysoký. Hlava je výrazná, silná, širší v čele i nose. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 9,0 - 11,0 cm. 

Srst je normální. Zbarvení srsti je charakteristickým znakem plemene. Klínovitá lysinka pokrývá partii čela a pokračuje směrem ke hrotu nosu, její šířka v nejširším místě by měla být 1 - 3 cm. Krycí barva základu je uznána běžných základních barvách - ráz divoce zbarvený, železitý, divoce modrý, černý, modrý, havanovitý a činčilový. Drápy jsou pigmentované.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro liptovské lysky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. nestandardní kresba, bílý dráp, bílá skupina na prsou apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Liptovský lysko nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Liptovský lysko náleží mezi plemena, která jsou vhodnější spíše pro zkušenější chovatele, kteří již mají základní znalosti o čistokrevném chovu králíků. Příznivci tohoto plemene budou muset počítat s pravidelným dovozem nepříbuzných chovných zvířat pro osvěžení krve, především ze Slovenska. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladé plemeno, se častěji můžeme setkat s určitou různorodostí kresby, což je navíc podtrženo holandským typem kresby, který je obecně po šlechtitelské stránce značně obtížný. Zájemci o chov liptovského lyska proto budou muset počítat s faktem, že mimo standardně kreslených králíků zde budou i nestandardní králíci - to jsou však velmi vhodní na masnou produkci. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U liptovského lyska není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Z genetického hlediska je nejpodobnějším plemenem malé plemeno holandský, které má svou kresbu podloženu rovněž holandskou strakatostí, avšak „původního“ typu. Vlastní obdoba liptovského lyska mezi současnými plemeny králíků není známa.

Zajímavosti

Počátkem 20. století se v rámci belgického plemene bevernský vyštěpovali také jedinci s bílou lysinkou, avšak jim nebyla věnována další šlechtitelská pozornost.

Kontakty

V rámci struktury Českém svazu chovatelů, z. s. není pro liptovské lysky ustanoven speciální chovatelský klub. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

 

Články - Liptovský lysko (LL)

Liptovský lysko
MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Liptovský lysko

Liptovský lysko

Králíci se strakatostí vždy představují vděčná plemena pro chovatele. Ten toužebně očekává, jaká mláďata s konkrétní kresbou se ve vrhu objeví. V nedá...