Štrbský gepardí (Šg)

Základní informace

Zkratka Šg
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti plášťové strakaté tříbarevné (černožluté)
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 6-8 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno štrbský gepardí se řadí mezi vzácná střední plemena králíků v ČR s tím, že s jeho rozšířením se počítá především v návaznosti na tuzemské uznání plemene.

Vznik

Štrbský gepardí byl vyšlechtěn v nedávné době na Slovensku s tím, že prvotní šlechtění probíhalo hlavně u chovatele a posuzovatele Pavla Blaška z obce Štrba, což se odráží v názvu plemene. 

Později se šlechtění rozšířilo mezi skupinu dalších chovatelů, z nichž plemeno nejvíce vystavuje a propaguje tamní posuzovatel králíků Ing. Michal Britaňák. Plemeno bylo uznáno v Slovensku v roce 2015.

Popis a charakteristika

Štrbský gepardí (zkratka Šg) je střední plemeno poněkud jemnějšího tělesného rámce. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 3,50 – 4,50 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých štrbských gepardích králíků je okolo 4 kg. 

Tělo je mírně zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je široká v čelní i nosní partii. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 10,0 - 12,0 cm. Srst je normální. 

Co se týče zbarvení, jedná se o plášťovou strakatost, na které jsou zřetelné tzv. gepardí kresebné znaky. Plášťová kresba se týká hlavy i trupu, obecně má sahat co nejníže. 

Hlava je převážně pigmentovaná s úzkým bílým olemováním skrání a bílou skvrnou na čele, tzv. zrcadlem. Trup je většinově pigmentován, s tím, že prsa a spodní části končetin jsou bílé. Barva kresby tvoří žlutooranžový základ, na kterém jsou pravidelně rozmístěné černé skvrny, optimálně kruhovitého tvaru. Preferovány jsou jednotlivě oddělené a výrazné skvrny. Barva podsady odpovídá specifikám krycí barvy, drápy jsou bílé.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro králíky štrbské gepardí by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. skupina bílých chlupů na hřbetě, silně pigmentovaná prsa apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít i adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Štrbský gepardí nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Štrbský gepardí náleží mezi plemena vhodnější spíše pro zkušenější chovatele, především kvůli nárokům na šlechtění. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U štrbského gepardího není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

V podmínkách střední Evropy není uznáno podobné plemeno s tímto typem zbarvení a středním tělesným rámcem. Známa jsou však plemena (např. zakrslá, rexovitá) se stejným zbarvením, tzn. plášťovým strakatým tříbarevným.

Zajímavosti

Díky genetické kombinaci vloh pro plášťovou kresbu a japonské znaky je vlastní černá barva kresby na žlutooranžovém plášti spíše ve formě skvrnek, naproti pruhům, jak známe u plemene japonský.

Kontakty

V rámci struktury Českého svazu chovatelů, z. s. není pro štrbské gepardí králíky ustanoven speciální chovatelský klub. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.