Chrabranský (Chr)

Základní informace

Zkratka Chr
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti siamské znaky s červenou barvou
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno chrabranský se řadí mezi vzácná střední plemena králíků v ČR s tím, že s jeho budoucím rozšířením se počítá především v návaznosti na tuzemské uznání plemene a aktivity specializovaných chovatelů masných plemen králíků.

Vznik

Plemeno vznikalo systematicky na Slovensku od roku 2012 v chovu posuzovatele králíků Petera Šípoše z obce Chrabrany. Při šlechtění plemene byla využita zejména plemena nitranský, novozélandský červený, burgundský, siamský velký a kalifornský. Uznání plemene bylo realizováno v roce 2015.

Popis a charakteristika

Chrabranský (zkratka Chr) je střední plemeno, které se vyznačuje siamskými znaky v červené barvě a existuje u něj předpoklad dobré užitkovosti. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,25 - 5,25 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých nitranských králíků je okolo 4,50 kg. 

Tělo je mimořádně zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 11,0 - 12,0 cm. 

Srst je normální. Plemenným znakem je zbarvení srsti. To je jedním z více typů projevu tzv. akromelanismu, což obecně znamená, že barva srsti na těle není jednolitá, ale okrajové části (nosní maska, uši, spodní části končetin, pírko – ocas – králíka) těla jsou co nejvíce intenzivně červené s tím, že plynule přecházejí do světlejší základní barvy. Spodina pírka je bílá až krémová.

Oči jsou hnědé s karmínovou zornicí. Drápy jsou rohovité.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro chrabranské králíky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. výrazně tmavý závoj, chybějící kresebný znak, bílý dráp apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Chrabranský nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Chrabranský náleží mezi plemena, která jsou vhodnější spíše pro zkušenější chovatele, kteří již mají základní znalosti o čistokrevném chovu králíků. 

V chovu se mimo králíků s požadovaným zbarvením vyštěpují také světlí a tmaví homozygoti, kteří se nevystavují, ale mohou se využít v chovu. Příznivci tohoto plemene budou muset počítat s pravidelným dovozem nepříbuzných chovných zvířat pro osvěžení krve, především ze Slovenska. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U chrabranského není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Nejbližšími podobnými plemeny jsou siamský velký, kalifornský a kuní, které se však od chrabranského liší intenzitou a dalšími charakteristikami zbarvení srsti.

Zajímavosti

Při chovu chrabranského je nutné počítat s vyštěpováním více barevných (odstínových) forem.

Kontakty

V rámci struktury Českého svazu chovatelů, z. s. není pro chrabranské ustanoven speciální chovatelský klub. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.