Zakrslý beran (ZB)

Zakrslý beran divoce modrý z chovu Ing. Pavla Kopečného, oc. 96,0 b.
Zakrslý beran strakáč durynský z chovu Jindřicha Šípa 96,0 b., výstava Moravia Brno 2019
Zakrslý beran durynský - kolekce z mezinárodní výstavy Interkanin Nitra 2016, chov. Michaela Šimková

Základní informace

Zkratka ZB
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,70 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti jsou uznány desítky barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 3-6 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno zakrslý beran představuje druhé nejpopulárnější zakrslé plemeno v České republice. Přestože je zakrslý beran přirozeně rámcově větší než většina jiných zakrslých plemen, charakteristiku zájmového plemene splňuje dokonale. 

V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 1420 mláďat v celkem 28 barevných varietách. Nejvíce registrovaných králíků náleželo k durynskému, divoce zbarvenému a rhönskému barevnému rázu. 

Dále vzrůstá obliba zakrslých beranů strakáčů - především strakáčů divoce zbarvených a strakáčů černých. Řadu barevných rázů (např. divoce modrý, izabelový, červený, tříslový, bílopesíkatý) se daří udržet jen díky cílevědomé a dlouhodobé práci a nadšení chovatelů.

Vznik

Za vyšlechtěním zakrslého berana stojí nizozemský chovatel Adriaan de Cock. Ten chtěl vyšlechtit zmenšeninu francouzského berana a se šlechtěním započal v roce 1949. Po dvanácti letech bylo, za použití zakrslých králíků, anglických beranů a jiných plemen, nově vyšlechtěné plemeno zakrslého berana v Nizozemsku uznáno. 

Podobní králíci vznikli také u dalšího nizozemského chovatele E. J. Schreye. Po vyšlechtění se nové plemeno rychle rozšířilo do dalších zemí Evropy, i do zámoří. Současný - kontinentální - typ zakrslého berana je výsledkem šlechtitelské práce především německých chovatelů, kteří v rámci plemene vyšlechtili také řadu barevných rázů. 

Při popisu historie vzniku zakrslého berana nelze nezmínit osobu významného českého chovatele a posuzovatele králíků Jiřího Schönfeldera, který v sedmdesátých letech zakrslé berany šlechtil z domácích zdrojů, neboť zahraniční importy byly tehdy značně omezené. Tato krevní linie však později zanikla. Současná populace zakrslých beranů je výsledkem dovozů, především z Německa, méně z Rakouska a Nizozemska.

Popis a charakteristika

Zakrslý beran (zkratka ZB) je oblíbené plemeno se svěšenýma ušima a normální srstí uznané v řadě barevných rázů. Hmotnost zakrslých beranů se má pohybovat mezi 1,50 až 1,90 kg. Nižší hmotnost (do 1,30 kg) anebo vyšší hmotnost (do 2,10 kg) znamená srážku bodů. Lze konstatovat, že dospělí zakrslí berani moderního trendu šlechtění mají na výstavách nejčastěji hmotnost okolo 1,70 kg, což je v požadovaném rozmezí. 

Z pohledu šlechtění se podařilo hmotnost stabilizovat u většiny barevných rázů zakrslého berana; v minulosti byly zřejmé rozdíly díky stupni prošlechtění. Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. Hlava je výrazná, kulatá, širokého profilu, s plnými skráněmi, výrazně klabonosá. Uši jsou svěšené, pevné a při měření přes hlavu měří 22,0 - 28,0 cm. 

Srst je normální. Zakrslý beran je uznán v řadě barevných rázů - základních barev a barev se znaky, a dále v plášťové, holandské a hototské kresbě, jak povoluje platný Vzorník plemen králíků 2020.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, zakrslému beranovi plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). 

Při chovu v domácnosti (pet chovy) je vhodné zvolit prostornější klec ve srovnání s „krátkouchým“ zakrslým králíkem. Zakrslí berani jsou značně oblíbeni u dětí a mládeže jako zájmová zvířata.

Krmení

Zakrslý beran má nutriční požadavky jako jiná zakrslá plemena. Především je nutné zabezpečení dostatečného zdroje hrubé vlákniny v předkládané dietě s nutností vybilancovaného obsahu dusíkatých látek. Při nesprávně sestavené či nadměrné krmné dávce může často dojít k přerůstání a obezitě.

Manipulace a zdraví

O zakrslém beranovi je poměrně známé, že právě toto plemeno je maximálně vhodné coby mazlíček pro děti a mládež. Důvodem je především temperament, který je u většiny zakrslých beranů o poznání klidnější ve srovnání s hermelíny anebo zakrslými králíky. Značná část zakrslých beranů vykazuje až flegmatický temperament. 

Zakrslý beran je plemeno poměrně otužilé, na což má určitý vliv i poněkud větší tělesný rámec než mají výše uvedená zakrslá plemena. Vzhledem k zakrslému tělesnému rámci a povaze je se zakrslým beranem poměrně snadné zacházení; řadu králíků lze maximálně ochočit. Díky většímu tělesnému rámci je rovněž lepší plodnost (většinou 3 - 6 mláďat, nejčastěji 4 mláďata ve vrhu). 

Králíci zakrslí berani představují poměrně odolné plemeno, které lze venku chovat po celý rok, podobně jako jiné králíky. Specifikem pro obecně beranovitá plemena však je zabezpečit napájení v zimě tak, aby nedocházelo k potřísnění uší vodou, a tak k omrzlinám konců uší v drsných mrazech. 

Dále, u zakrslých beranů bývá častěji problém se syndromem onemocnění dentice, zřetelně častěji je ve veterinárních ordinacích zaznamenáván i např. výskyt encefalitozoonózy - ve srovnání s jinými plemeny králíků. U starších králíků jsou častější problémy se slzením očí. V tomto směru hraje zásadní roli především správná zootechnická práce a šlechtění.

Podobná plemena

V různých zemích se můžeme setkat s rozdílnými přístupy k pojmenování plemene. Typologicky se jedná o shodné králíky, lišící se pouze malými rozdíly, které jsou dány šlechtěním v konkrétní oblasti. 

V Anglii jsou uznána hned dvě plemena (větší Dwarf Lop, menší Miniature Lop), v USA je využíváno pojmenování Holland Lop. V Nizozemsku se používá zkratka NHD, z tamního původního názvu Nederlansde Hangoor Dwerg. V současné globalizované době se však typologické rozdíly postupně smývají ve prospěch tzv. kontinentální formy. 

Kontinentální forma zakrslého berana (chovaná v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku aj.) je typicky mohutnějšího tělesného rámce s hmotností na výstavách nejčastěji okolo 1,70 kg. V podmínkách České republiky mohou být vydávány oficiální dokumenty čistokrevných králíků (Rodokmen králíka ČSCH) pouze pod názvem zakrslý beran. 

Zajímavosti

Zakrslý beran se podílel na vzniku a šlechtění mnoha jiných plemen, např. malého berana, zakrslého berana saténového a dalších vybraných plemen.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů zakrslých králíků, webová stránka: https://www.zakrslykralik.unas.cz/. Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství. V nedávné době lze obecně připomenout značné úspěchy vybraných chovatelů zakrslých beranů na evropských a jiných mezinárodních výstavách.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Zakrslý beran (ZB)

Zakrslý beran – Mini Lop – NHD: Fakta a mýty v České republice

Zakrslý beran – Mini Lop – NHD: Fakta a mýty v České republice

Zakrslý beran – Mini Lop – NHD: Fakta a mýty v České republice

O tom, že beranovitá plemena králíků patří k populárnímu genofondu domácích králíků v České republice, není pochyb. Díky svěšeným uším působí tito krá...

Zakrslíci, kam s vámi?

Zakrslíci, kam s vámi?

Zakrslíci, kam s vámi?

K napsání těchto řádků mě přivedla debata s některými chovateli zakrslých králíků, kteří jsou členy klubu chovatelů králíků standartních plemen, ted.....

Zakrslý beran saténový

Zakrslý beran saténový

Zakrslý beran saténový

O popularitě plemen králíků rozhoduje nejenom jejich exteriér, ale i náročnost na chov a péči. V nedávné době se v České republice daří králíkům se sa...

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 5. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 5. část

Zakrslí králíci aneb průřez zakrslými plemeny králíků v České republice – 5. část

Jedno zakrslé plemeno jsem si nechal záměrně až na konec tohoto miniseriálu o zakrslých plemenech králíků. Je jím zakrslý beran, plemeno, které se výr...