Perlový (Pe)

Základní informace

Zkratka Pe
Velikostní zařazení malá plemena
Hmotnost 3 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti divoce modré
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 5-6 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno perlový se řadí mezi vzácně chovaná malá plemena králíků v ČR. 

V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 63 mláďat.

Vznik

Králíci s divoce modrým zbarvením se pravidelně vyštěpovali při šlechtění modře zbarvených plemen, avšak jim nebyla věnována pozornost. 

Cílevědomé a sofistikované šlechtění probíhalo až po 20. let minulého století v Německu. Celkem tři chovatelé (Hoffmanns, Deiniger, Röhmeier) tam nezávisle na sobě vyšlechtili podobně zbarvené šedomodré králíky. 

Dnešní podoba plemene perlový vnikla jejich vzájemným sloučením. Původně zamýšlený užitkový cíl – vytvoření kožešnicky zajímavého plemene – nebyl však nikdy zcela naplněn a plemeno se stalo vysloveně výstavnickým.

Popis a charakteristika

Perlový (zkratka Pe) představuje malé plemeno s divoce modrým zbarvením srsti. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 2,50 – 3,25 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých králíků perlových je okolo 3 kg. 

Tělo je zavalité, válcovitého tvaru. Hlava je široká v čele i nose. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 9,0 – 11,0 cm. Srst je normální. Plemenným znakem je divoce modré zbarvení. 

Krycí barva je šedomodrá středního odstínu a vzniká střídáním tmavě modrých a světlých konečků pesíků, což vytváří fenomén tradičně nazývaný jako „pepř a sůl“ neboli perlování. Divoké znaky jsou šedobílé. 

Oči mají šedomodrou barvu, drápy jsou rohovité.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro perlové by měla být min. 70 – 80 × 60 – 70 × 60 cm (délka, hloubka, výška). 

Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. Negativně vyselektované králíky (např. celkově slabší typičnost, bílé pásky na hrudních končetinách, světlá podsada apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců.

Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Perlový nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Perlový náleží mezi plemena vhodná i pro začátečníky. Vzhledem k tzv. aguti faktoru je nutné si vyzkoušet připařování králíků (partnerů) s různým stupněm – odstínem – krycí barvy; to je jeden z rozdílů oproti plemenům králíků se základními barvami (např. bílá, černá, modrá apod.). 

Zacházení s tímto malým plemenem je poměrně snadné. U perlového není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Rámcově malé plemeno barevně podobné perlovému neexistuje. V sekci středních plemen (hmotnost přibližně 4,5 kg) lze toto zbarvení nalézt u vídeňského modrošedého.

Zajímavosti

Přestože se v našich podmínkách jedná o vzácné plemeno, tak plemeno je jako celek v ČR na poměrně dobré kvalitativní úrovni, což dokládají i mezinárodní úspěchy.

Kontakty

Ve struktuře Českého svazu chovatelů, z. s. zatím není pro plemeno perlový ustanoven speciální chovatelský klub, tzn. že chovatelé perlových registrují základní – okresní – formou.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.