Belgický obr (BO)

Belgický obr divoce zbarvený, z CVMK Nasobůrky, 2014
Belgický obr modrý, z Výstavy Vysočiny Bohdalov
Belgický obr bílý červenooký - králice z Evropské výstavy 2012

Základní informace

Zkratka BO
Velikostní zařazení velká plemena
Hmotnost 7-8 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti mnoho barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR běžné plemeno
Průměrná plodnost 10-12 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno belgický obr se řadí mezi běžně rozšířená a dostupná plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z.s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 1356 mláďat v 8 rázech. 

Nejvíce v divoce zbarveném (550), činčilovém (239) a železitém (225) rázu; další barvy se chovají vysloveně ojediněle, ale je reálné se s nimi setkat na speciálních výstavách anebo celostátních výstavách - např. BO modří, žlutí apod. 

Zájemce o chov BO nesmí překvapit cena za chovná zvířata, které se běžně pohybují na tuzemských velkých výstavách od 1000 do 2000 Kč. Na velkých zahraničních výstavách je běžná cena za kvalitního belgického obra okolo 100 - 120 EUR. Při formulaci ceny je nezbytné brát v potaz nároky plemene na chov - viz dále.

Vznik

Původ belgických obrů nelze přesně datovat. Hmotnostně nadprůměrní králíci se vyskytovali zejména v oblasti dnešní Belgie již od 16. století. Sofistikovanému chovu tamních obřích králíků se pozornost věnovala zejména od 19. století. 

V druhé polovině 19. století se pak plemeno rozšířilo do evropských zemí a stalo se velmi populárním, české země Rakouska-Uherska nevyjímaje. Právě belgický obr náležel k prvním ušlechtilým formám králíka, které k nám dovezeny koncem 19. století.

Popis a charakteristika

Belgický obr je velké plemeno, které se vyznačuje značnou mohutností všech tělesných partií. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 7,0 - 11,5 kg, nicméně většina dospělých belgických obrů u nás váží mezi 7,0 a 8,0 kg. 

Hlava je výrazná, široká, u samců mírně klabonosá. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří minimálně 19 a více cm. Délka uší králíků je v závislosti s velikostí těla králíka, běžně jsou v naší populaci uši s délkou 20 - 21 cm, více jen zřídkakdy. 

Srst je normální. Belgický obr je uznán v řadě barevných rázů - základních barev a barev se znaky, jak povoluje platný Vzorník plemen králíků 2020. Belgický obr patří k náročnějším plemenům králíků. Při zvažování jeho chovu musí být brány ve zřetel především jeho adekvátní nároky na krmivovou základnu, ustájovací prostory, a manipulaci.

Ustájení

Ustájení byť jen základní skupiny jednoho samce a tří králic bude vyžadovat značné nároky, neboť s velkým tělesným rámcem přímo úměrně stoupají i požadavky. Z hlediska praktické stránky chovu lze konstatovat přibližně tuto základní kalkulaci. Každá z výše uvedených tří králic bude mít dva vrhy za rok. Průměrně se v jednom vrhu rodí 8 – 12 mláďat, běžně se počet pro registraci standardizuje na 8 mladých králíků. 

To znamená, že za rok tento chov je schopen běžně vyprodukovat mezi 50 a 60 mláďaty. Tato musejí být optimálně okolo druhého měsíce věku odstavena od matek. Z výše uvedeného počtu mláďat je běžné, že se pro výstavní účely vyselektuje přibližně polovina (někdy i méně než polovina) mladých králíků, např. 25 mláďat za rok. Tato mláďata je vhodné nejpozději od třetího měsíce věku ustájit samostatně, což má příznivý vliv na jejich budoucí růst a vývoj pro výstavní kondici. 

Pro „jednoroční začátečnický“ chov na výstavy tedy potřebujeme ideálně okolo 30 kotců v králíkárně. Běžná velikost kotců pro belgické obry měla být min. 120 – 150 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). 

Druhá část mláďat je určena pro výkrm a využití v kuchyni, event. prodej na maso. V případě negativně vyselektovaných mladých králic je možné je nějaký čas ustájit společně, avšak jejich bratři jsou ustájeni individuálně. Z výše uvedených důvodů proto často někteří chovatelé belgických obrů volí ustájení na hluboké podestýlce v adaptovaných stájích (např. v bývalých kotcích pro ovcích, kozách apod.).

Krmení

Co se týče potřeby krmiv, je třeba počítat především se značným množstvím objemného krmiva. Ideální volbou je, když chovatel má možnost zajistit seno vlastní provenience, neboť cena kupovaného sena se v posledních, srážkově podprůměrných, letech vyšplhala na dvojnásobek či trojnásobek běžné ceny.

Rovněž musejí být k dispozici adekvátní suché prostory na uskladnění sena a slámy. Ne nadarmo je po stránce nároků na seno a slámu běžně velký chov belgických obrů přirovnáván k chovu koně.

Manipulace a zdraví

Rovněž manipulace z belgického obra činí nevhodné plemeno pro chovatele - začátečníky. V tomto ohledu je pro tyto nadšené králíkáře lepší, když si chov i zacházení vyzkoušejí s nějakým malým (cca 3 kg) či středním (cca 4,5 kg) plemenem. 

Při chovu belgických obrů je nezbytné si uvědomit, že fixace a manipulace s tak velkým králíkem (běžně 7 - 8 kg) může činit značné fyzické obtíže. Obzvláště pokud se začínající chovatel obává správné techniky manipulace, může dojít k poranění zvířete, ale také člověka. Králík velikosti belgického obra umí způsobit citelné a hluboké škrábnutí, ojediněle pak také hodně teritoriální králíci mohou člověka kousnout. 

Také však lze doporučit větší opatrnost při manipulaci s králíkem ve smyslu, že by se měla minimalizovat manipulace s boltci (např. při přetočení králíka - prohlídka břicha, zubů, hlavy apod.), neboť při vyloženě nadměrně silném stisku hrozí pohmoždění ušní chrupavky. Základy správné manipulace s králíky byly publikovány v časopise Fauna v roce 2019.

Podobná plemena

Belgický obr, jak jej známe v ČR, je poměrně rozšířen na evropském kontinentu, většinou se i tak nazývá v různých národních vzornících - např. v České republice, Slovenské republice, Polské republice apod. V Německu je toto plemeno známé pod názvem německý obr - Deutsche Riesen. 

Určitým kompromisním řešením je název obr, jak je plemeno nazýváno ve společném evropském (EE) vzorníku plemen králíků. Ve Velké Británii jsou nám známí kontinentální belgičtí obři nazýváni Continental Giant, což je má odlišit od dvou tamních podobných plemen - Flemish Giant a British Giant, nicméně rozměrově jsou to podobná plemena.

Zajímavosti

Největším a nejdelším králíkem je belgický obr známý pod jménem Darius chovatelky Annette Edwardsové z Velké Británie. Tento králík byl v roce 2010 zapsán do Guinessovy knihy rekordů s hmotností 22,2 kg a délkou těla 129 cm. 

Za zmínku stojí, že potomci tohoto „krále králíků“ - syn Lewis a dcera Daisy May - jej však již velikostně dohánějí. Jak uvádí v květnu 2020 britský deník The Sun, králice belgického obra Daisy May drží rekord v délce ocasu králíka - ten její měří hned 17 cm!

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků belgických obrů, webová stránka: https://www.klubbelgickychobru.cz/ . Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Oblíbené barevné rázy

Belgický obr albín (BOA)

O plemenu

Belgický obr činčilový

Belgický obr činčilový - Evropská výstava Nitra, 2009

O plemenu

Belgický obr žlutý

Belgický obr žlutý - 0,1 oc. 95,0 b, z chovu Martina Chytky, 2021, hmotnost 8,60 kg

O plemenu

Články - Belgický obr (BO)

Králík belgický obr (BO)

Králík belgický obr (BO)

Králík belgický obr (BO)

V kategorii uváděných ve vzorníku jako plemena velká, dominuje skutečný obr mezi králíky, králík belgický obr. Tento, ač nebývá na našich výstavách k...