Siamský velký (Siv)

Siamský velký modrý z výstavy v Bohdalově 2017, chov Zdeněk Oborný
Siamský velký žlutý z chovu Ing. Pavla Řídkého (2011)

Základní informace

Zkratka Siv
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti siamské žluté anebo siamské modré
Stupeň rozšíření v ČR méně časté plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 1 - vhodné pro začátečníky

O plemenu

Plemeno siamský velký se řadí mezi méně častá střední plemena králíků v ČR se značnou a zvyšující se popularitou. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní a klubové registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 672 mláďat. Mírně převládá obliba modrého rázu nad žlutým.

Vznik

Siamského velkého lze označit za původní české plemeno králíků. Šlechtění bylo záměrné, neboť v tuzemsku ani v zahraničí nebylo podobné plemeno známo. Nové plemeno vznikalo od osmdesátých let minulého století, zásadní podíl na iniciaci šlechtění měla Ing. Lada Vobořilová, která společně s kolektivem dalších chovatelů Medkem, Ing. Řídkým aj. vyšlechtili žlutý ráz plemene. K uznání plemene došlo v roce 1992. 

Modrý ráz plemene byl vyšlechtěn později zejména Ing. Řídkým a F. Veselým. Siamský velký patří k plemenům dobře adaptovaným na tuzemské podmínky chovu a představuje vhodné plemeno k produkci masa v extenzivních podmínkách. Plemeno se podařilo rozšířit i do zahraničí.

Popis a charakteristika

Siamský velký (zkratka Siv) je střední plemeno, které se vyznačuje zbarvením se siamskými znaky. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,00 - 5,00 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých siamských velkých králíků je okolo 4,50 kg.

Tělo je zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 11,0 - 12,0 cm. 

Srst je normální. Plemenným znakem je siamské zbarvení. To je jedním z více typů projevu tzv. akromelanismu, což obecně znamená, že barva srsti na těle není jednolitá, ale okrajové části těla jsou tmavší. V případě siamského zbarvení má zbytek těla obecně světlejší barvu. Okrajové části kuního velkého těla jsou buď nahnědlé (žlutý ráz - Sivž) anebo šedomodré až břidlicové (modrý ráz - Sivm), přičemž plynule přecházejí do základní barvy pastelového odstínu.

 Základní barva na těle je nažloutle šedá až krémová, anebo lehce namodrale šedá. Na čele je světlejší partie, tzv. zrcadlo. Barva oční duhovky je hnědá (Sivž) anebo šedomodrá (Sivm) - vždy však doplněna o intenzivně karmínově červeně světélkující zornici. Drápy jsou rohovité. Barva podsady odpovídá barvě krycí srsti s tím, že bývá poněkud matnější.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro siamské velké králíky by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

V případě chovu králíků pro výstavy je nutné směřovat průčelí kotců do stínu, neboť dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu světlu může způsobit specifickou vadu barvy srsti, tzv. rez. 

Negativně vyselektované králíky (např. bílá skupina chlupů, chybějící karmínová barva v očích, bílý dráp apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Siamský velký nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Siamský velký náleží mezi plemena, která lze jednoznačně doporučit pro začátečníky. Zájemce o chov láká netradiční zbarvení v kombinaci s produkčním tělesným rámcem plemene. 

V chovu se mimo králíků s požadovaným zbarvením vyštěpují také světlí a tmaví homozygoti, kteří se nevystavují, ale mohou se využít v chovu. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U siamského velkého není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Siamskému velkému je částečně podobné plemeno kuní velký, další původní české plemeno. Kuní velký má rovněž akromelanistickou kresbu, avšak celkově zřetelně tmavšího odstínu.

Zajímavosti

Díky specifickému zbarvení srsti jsou mladí králíci vhodní pro výstavy až po konečném přelínání. S tímto ohledem je nutné správně načasovat připařovací sezónu a porody, aby mláďata do výstavní sezony stihla přelínat.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí Klub chovatelů králíků masných plemen, webová stránka: https://www.kchkmp.wz.cz

Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.
 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.