Zakrslý teddy (ZTd)

Základní informace

Zkratka ZTd
Velikostní zařazení zakrslá plemena
Hmotnost 1,20 kg
Typ srsti dlouhá
Zbarvení srsti desítky barevných rázů
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 2-4 mláďata
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno zakrslý teddy představuje vzácné plemeno v České republice, registrované řádnou formou (okresní, klubovou) až od roku 2020.

Vznik

Zakrslý teddy představuje moderní a nové plemeno kombinující zakrslý tělesný rámec a dlouhou srst. Předci plemene pocházejí ze západní Evropy; tam se na vzniku plemene podílela celá řada zakrslých plemen s dlouhou, ale i normální srstí. 

Do České republiky se tito králíci dostali v roce 2006 a způsobili senzaci. Řada nadšených chovatelů a zejména chovatelek založila v roce 2009 speciální chovatelský klub. Postupem času převládla snaha plemeno dovést uznání nad pouze společenským významem tohoto genofondu zakrslých králíků.

V dalších fázích šlechtění byla využita zakrslá plemena, která se v následné populaci odrazila jak exteriérově, tak i jinými znaky. Plemeno zakrslý teddy bylo uznáno v roce 2019 v Lysé nad Labem, a bylo zařazeno do nového Vzorníku plemen králíků 2020 (Šimek a kol., 2020), který vyšel v první čtvrtletí roku 2020.

 Současná populace plemene zakrslý teddy je zatím spíše heterogenní, což souvisí s tím, že se jedná o nově vyšlechtěné plemeno. Snahou šlechtitelů a šlechtitelek by proto měl být jednotný postup při selekční práci v chovech, zaměření se na několik barevných rázů (např. v první fázi jen 3 – 5 barevných rázů), a také rozšíření plemene mezi chovatele v mnoha regionech ČR, tzn. okresní registrace plemene.

Popis a charakteristika

Plemeno zakrslý teddy (ZTd) je zakrslé plemeno s dlouhou srstí chované v různých barevných rázech. Po typologické stránce odpovídá hermelínovi. Hmotnost dospělých reprezentantů plemene se má pohybovat mezi 1,00 až 1,35 kg. 

S ohledem na nevýhody rámcově slabších zakrslých králíků obecně (slabá plodnost, horší mateřská péče a mléčnost, větší vnímavost na vnější podmínky apod.), ale i směřování evropského chovu těchto výchozích plemen již neplatí v minulosti známé heslo „čím menší zakrslý králík, tím lepší“. 

Všeobecné tvarové požadavky jsou shodné s jinými plemeny králíků. Po stránce plemenného typu má mít zakrslý teddy značně zavalité tělo krátce válcovitého tvaru se silnými hrudními končetinami. Hlava je výrazná, kulatého tvaru, široká, s plnými skráněmi, u králic často poněkud jemnější. Požadovaná délka uší má být 5,0 - 6,0 cm s tím, že ideálem je 5,5 cm. 

Srst je charakteristikou plemene. Jedná se o 5-8 cm dlouhou srst. Specificky je teddy srst charakterizována plemennými znaky – čelenkou a kompaktně dlouhou srstí. V horní polovině uší a spodních částech končetin je normální srst.

Ustájení

Co se týče technologie ustájení, pro zakrslého teddy plně vyhovuje kotec o doporučených rozměrech 60-70 × 50-60 × 50 cm (délka, hloubka, výška). Při domácím (společenském) chovu se využívají klece s odnímatelnou horní částí a plastovým dnem.

Krmení

Plemeno zakrslý teddy má nutriční požadavky jako jiná zakrslá plemena. Především je nutné zabezpečení dostatečného zdroje hrubé vlákniny v předkládané dietě s nutností vybilancovaného obsahu dusíkatých látek. Při nesprávně sestavené či nadměrné krmné dávce může často dojít k obezitě. 

Vzhledem k delší srsti je vhodné před výstavním obdobím krmnou dávku doplnit o vybrané olejniny, avšak jen v menším množství.

Manipulace a zdraví

Zakrslý teddy náleží mezi plemena vhodnější spíše pro pokročilé chovatele králíků. Důvodem je především pravidelná (každodenní, příp. obdenní) péče o srst. Neudržovaná srst má totiž velký sklon k plstnatění, především na prsou, břiše, u pohlaví a na pírku a bocích. 

Zacházení s tímto zakrslým plemenem je poměrně snadné. V začátcích chovu zakrslých teddy v České republice byla dokonce povaha prioritním selekčním kritériem, neboť tito králíci byli primárně určeni pro chov dětmi a mládeží. 

U zakrslých teddy je nezbytné věnovat značnou a pravidelnou pozornost hygieně ustájení, ale i krmení a napájení, neboť zachycené a pozřené chlupy z niplů napáječek či okrajů misek mohou působit jako trichobezoáry v trávícím traktu.

Podobná plemena

Stejný typ dlouhé srsti je znám u plemene zakrslý beran teddy.

Zajímavosti

Již u několikadenních mláďat je zřejmý tzv. klín = nerovnoměrná srst na těle.

Kontakty

Pod hlavičkou králíkářské sekce ČSCH působí speciální chovatelský klub, webová stránka: https://zakrsly-teddy.webnode.cz/

Členy tohoto klubu se mohou stát členové ČSCH v rámci nadstavby jejich svazového členství.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Zakrslý teddy (ZTd)

Teddy
Bc. Jana Vávrová

Teddy

Teddy

Zájmový chov zakrslých králíků nám nabízí poměrně velké množství plemen a barevných rázů. Přesto se nová plemena objevují poměrně zřídka. Jedním tak.....

Zakrslý teddy
MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Zakrslý teddy

Zakrslý teddy

Jen málo králičích plemen v České republice zaznamenalo takový boom, jako tomu bylo u plemene zakrslý teddy. Toto zakrslé a dlouhosrsté plemeno s půvo...