Sallander (Sall)

Základní informace

Zkratka Sall
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 3,5 kg
Typ srsti normální s mimořádnou pružností a přiléhavostí
Zbarvení srsti sallander (typické)
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno sallander se řadí vzácná střední plemena králíků v ČR, nicméně plemeno si zřetelně daří v rozšiřování. V roce 2019 bylo prostřednictvím tzv. ústřední registrace Českého svazu chovatelů, z. s. (dále jen ČSCH) registrováno celkem 206 mláďat, v roce 2020 78 mláďat.

Počet tuzemských chovatelů sallanderů lze v roce 2020 odhadovat již více než 10 a začíná se hovořit o budoucím založení speciálního chovatelského klubu.

Vznik

Plemeno sallander je mladší plemeno nizozemského původu. Za tvůrce nového plemene je označován D. J. Kuiper z města Olst. Poněvadž toto město leží v regionu Salland, promítlo se to i do názvu nově vytvořeného plemene. 

Za vznikem plemene stojí durynští králíci a činčily, které šlechtitel záměrně křížil. Nové plemeno bylo Nizozemsku uznáno v roce 1975. Do evropských zemí se zřetelněji rozšířilo až po roce 2015, kdy na evropské výstavě ve francouzských Metz byla vystavena velmi kvalitní skupina sallanderů. Tito okouzlili chovatele takřka z celé Evropy, čímž plemeno pružně proniklo i do zemí střední a východní Evropy.

Popis a charakteristika

Sallander (zkratka Sall) je střední plemeno jemnějšího tělesného rámce s bělavou barvou srsti na které kontrastují tmavé kamzičí znaky. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 3,25 - 4,00 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých sallanderů králíků je okolo 3,5 kg. 

Tělo je zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 11,0 - 13,0 cm. 

Srst je normální s tím, že znakem sallandera je lesklá, pružná a především značně přiléhavá srst. Základní krycí barva je perleťově bílá, na které jsou světle šedočerné konečky pesíků tvořící velice slabý závoj. Na hlavě, uších, bocích, končetinách, spodině těla a pírku jsou zřetelné kamzičí znaky, známé u durynského králíka. Podsada je čistě bílá. Drápy jsou tmavě rohovité, barva očí je tmavě hnědá.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny sallandery by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. 

Negativně vyselektované králíky (např. příliš tmavý závoj, bílý dráp, nahnědlá barva kamzičích znaků, apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Sallander nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Sallander náleží mezi plemena vhodná pro spíše pokročilejší chovatele králíků, kteří již znají základní chovatelské a plemenářské techniky. Přestože se sallanderovi daří u nás dobře rozšiřovat, jejich příznivce bude muset počítat s pravidelným zabezpečením nepříbuzných králíků z ČR, ale i zahraničí. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U sallandera není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Sallander je poměrně specifické plemeno a není známo podobné.

Zajímavosti

Plemeni se daří i v okolních státech, což je výhoda při plánovaném dovozu nepříbuzných chovných zvířat.

Kontakty

Ve struktuře Českého svazu chovatelů, z. s. zatím není pro plemeno sallander ustanoven speciální chovatelský klub. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Sallander (Sall)

Sallander

Sallander

Sallander

Nizozemské plemeno sallander patří mezi mladší zahraniční plemena králíků. O to více je s podivem a uznáním, že se plemeni aktuálně daří obsazovat „vy...