Zoborský (Zo)

Základní informace

Zkratka Zo
Velikostní zařazení střední plemena
Hmotnost 4,50 kg
Typ srsti normální
Zbarvení srsti Bílé s červenýma očima a černě zbarvenýma ušima, pírkem a zadní polovinou nártu.
Stupeň rozšíření v ČR vzácné plemeno
Průměrná plodnost 7-9 mláďat
Stupeň náročnosti na chov 2 - vhodné pro pokročilé chovatele

O plemenu

Plemeno zoborský se řadí mezi vzácná střední plemena králíků v ČR s tím, že s jeho rozšířením se počítá především v návaznosti na tuzemské uznání plemene a aktivity specializovaných chovatelů masných plemen králíků.

Vznik

Plemeno zoborský se odvozuje od vybraných pracovních linií králíků brojlerového typu, jejichž vlastnosti byly ověřovány ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. Prvotní práce na vzniku plemene prováděli pracovníci ústavu pod vedením doc. Ing. Jaroslava Zelníka, CSc. od konce sedmdesátých let až do jeho smrti v roce 1986. 

V další práci po roce 2000 pokračovala skupina chovatelů pod vedením Ing. Vladimíra Malíka a doc. RNDr. Jána Rafaye, CSc. Při vzniku plemene bylo použito plemeno nitranský a množství dalších plemen s produkčním potenciálem, zejména novozélandský bílý. Plemeno bylo uznáno na Slovensku v roce 2005. Mimo zemi původu se chová vysloveně vzácně.

Popis a charakteristika

Zoborský (zkratka Zo) je střední plemeno, které se vyznačuje zvláštními kresebnými znaky podloženými interakcí akromelanizmu a holandské strakatosti. Požadovaná živá hmotnost se má podle standardu plemene pohybovat v rozmezí 4,25 - 5,25 kg, s tím, že běžně dosahovaná hmotnost dospělých zoborských králíků je okolo 4,50 kg. 

Tělo je mimořádně zavalité, válcovitého tvaru, rovnoměrně osvalené. Hlava je výrazná, široká v čele i nose, s plnými skráněmi. Uši jsou vzpřímené, pevné a měří 11,0 - 12,0 cm. 

Srst je normální. Plemenným znakem je zbarvení srsti - na bílé základové barvě jsou černě zbarvené uši, pírko a zadní polovina nártu. Oči jsou červené. Drápy jsou bílé.

Ustájení

Běžná velikost kotců králíkárny pro toto plemeno by měla být min. 80 – 100 × 70 – 80 × 70 cm (délka, hloubka, výška). Mladé králíky určené pro výstavy je nejvhodnější od 3. měsíce věku ustájit individuálně. U několikadenních mláďat lze přesnost budoucích kresebných znaků vizualizovat. 

Negativně vyselektované králíky (např. nežádoucí pigmentované skvrny, chybějící kresebný znak, pigmentovaný dráp apod.) je vhodné po odstavu převést na krátkodobý výkrm do věku 3,5 - 4 měsíců. Pro ustájení těchto králíků pro jateční účely lze s úspěchem využít adaptované stájové kotce po malých přežvýkavcích či stájové boxy s hlubokou podestýlkou.

Krmení

Zoborský nemá žádné zvláštní nutriční požadavky.

Manipulace a zdraví

Zoborský náleží mezi plemena, která jsou vhodnější spíše pro zkušenější chovatele, kteří již mají základní znalosti o čistokrevném chovu králíků. Příznivci tohoto plemene budou muset počítat s pravidelným dovozem nepříbuzných chovných zvířat pro osvěžení krve, především ze Slovenska. Rovněž dosažení požadovaných kresebných znaků vyžaduje určité zkušenosti a v neposlední řadě trpělivost chovatele. 

Zacházení s tímto středním plemenem je poměrně snadné. U zoborského není známa plemenná vnímavost vůči specifickým nemocem, celkově se jedná o poměrně odolné plemeno s živým temperamentem.

Podobná plemena

Za typologicky nejbližší plemeno se dá označit nitranský a kalifornský. Po stránce zbarvení srsti není obdobné plemeno známo.

Kontakty

V rámci struktury Českém svazu chovatelů, z. s. není pro zoborské ustanoven speciální chovatelský klub. V případě zájmu o plemeno podá více informací a kontaktů autor článku.

 

Použitá literatura je dostupná u autora.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Články - Zoborský (Zo)

Zoborský
MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Zoborský

Zoborský

Plemeno zoborský patří mezi mladší zahraniční plemena králíků. Předci tohoto plemene se náhodně vyštěpili ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře...