Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna

Amada modrolící

Zvažujete pořízení plemene Amada modrolící?Podívejte se na aktuální inzeráty nebo sdílejte tento článek s přáteli!

Amada modrolící se představuje

O plemenu

Pestře zbarvený astrild s původem v Asii, který pro své vysoké nároky a problematický odchov není v chovech příliš rozšířený.

Zdraví / nemoci

Jak již bylo zmíněno výše, amada modrolící má poměrně specifické nároky na potravu a klima a řadí se mezi druhy vhodné pro pokročilé chovatele exotického ptactva. 

Ovšem pokud tyto požadavky dodržíme, nejsou ve zdrojích uvedeny nějaké zdravotní komplikace, které by měly být pro amady modrolící charakteristické. Karanténní klec je samozřejmým vybavením každého chovu, stejně jako přehled o veterinárních lékařích zaměřených na ptactvo a ordinujících v chovatelově okolí. 

Popis a charakteristika

Známe dva poddruhy amady modrolící, a to amadu modrolící červenobřichou (E. prasina prasina) a amadu modrolící žlutobřichou (E. prasina coelica). Červenobřichá forma se vyskytuje v severním Laosu, na Malajském poloostrově, Sumatře a Jávě. Žlutobřichá pouze na severu Bornea. Rozdíly mezi formami jsou i ve zbarvení. 

Amady preferují kopcovitou krajinu až hory, obývají bambusové porosty a okraje lesa. Tropické prostředí, které obývají, je velmi vlhké a teplé (ročně zde naprší třeba 2000 až 3000 mm vody), což je třeba mít na paměti při krmení. Amada modrolící se v přírodě téměř nemůže setkat se suchými semeny, ve vlhku a teplu semena klíčí prakticky ihned. Tomu odpovídá i utváření zobáku, který je skvěle adaptovaný k loupání měkkých nezralých semen. 

Samec má modré tváře a spodní část těla červenou. 

Jak chovat

Doporučuje se chov ve více párech, což ptáky lépe stimuluje k toku a následnému hnízdění. Párům nabízíme polootevřenou budku a vhodný materiál k jejímu vystlání. Velmi oblíbeným materiálem jsou kokosová vlákna. 

Snůška je 4 až 6 vajec, mladí se líhnou za 14 dní. Do 22 dní věku jsou krmeni v hnízdě, následně vylétají, neohrabaní, ale výborně šplhající. Protože se ze začátku drží hlavně při zemi, může se snadno stát, že nachladnou. Teplota v chovném zařízení by měla být podle chovatelů 22 až 25 °C, v době odchovu třeba i 27 až 28 °C, vlhkost vzduchu vyšší (chovatelé uvádí např. 60–65 %). Nižší teploty nejsou pro tyto ptáky zdravé. Dle zkušeností chovatelů rodiče přestávají mladé zahřívat ve stáři asi 5 až 7 dní, takže je nezbytné vyšší teplotu ptákům skutečně zajistit, aby mláďata neuhynula na podchlazení. 

Nároky na prostor

Vhodnější je prostorná voliéra vybavená přírodními větvemi apod. Důležitá je možnost úkrytu, například různé větvičky. Mimo hnízdní období je možné amadu modrolící držet ve společnosti jiných druhů mírných ptáků, během hnízdění se to však může změnit. 

Někteří chovatelé však úspěšně odchovávají i v dostatečně velkých klecích (např. 110 x 50 x 50 cm).

Potrava a krmení

Amada modrolící je velmi citlivá na kvalitu a vhodnost typu krmiva. Stejně tak nejsou vhodné náhlé změny ve složení krmiva, například při zakoupení nových ptáků, kteří byli zvyklí na nějaké krmivo u předchozího chovatele. 

Veškeré krmení předkládáme naklíčené, vhodný je například klíčený loupaný oves, lesknice, Paddy rýže a nyní jsou na trhu k zakoupení i vhodné směsi. Někteří chovatelé nabízí v malé míře také prosné či pšeničné klasy v mléčné zralosti. 

Samozřejmostí je nabízení gritu, sépiové kosti nebo jiného zdroje minerálů, denně čerstvá vody k pití i koupeli. Předkládáme také zelené krmení, jako ptačinec žabinec, jablko nebo okurka a jiné. Především v době odchovu nabízíme vaječnou míchanici a hmyz. Velmi žádoucí je vybrat si z nabídky vitaminových preparátů a zařadit je do krmné dávky.