Curly coated retrívr

Sháníte curly coated retrívra nebo máte štěňata curly coated retrívra na prodej?

Základní informace

FCI Skupina VIII - Retrívři, slídiči a vodní psi, Sekce 1 - Retrívři, Číslo standardu FCI: 110
Alternativní názvy plemene Curly-coated retriever
Velikostní zařazení Velká plemena
Země původu Velká Británie
Kohoutková výška 63 - 69 cm
Hmotnost v dospělosti 28-40 kg
Věk 12-13 let
Typ srsti kratší, kudrnatá
Náročnost na výchovu střední
Povaha přátelská, učenlivá, aktivní

Charakteristika plemene

Velikost Velká (Hodnocení 4/5)
Nároky na pohyb Spíše vyšší (Hodnocení 4/5)
Cvičitelnost Vyšší (Hodnocení 4/5)
Vhodný pro Mírně pokročilého chovatele (Hodnocení 2/5)
Množství chlupů v domácnosti Malé (Hodnocení 2/5)
Péče o srst Nenáročná (Hodnocení 2/5)
Vztah k dětem Spíše pozitivní (Hodnocení 4/5)
Zdravotní problémy Průměrné (Hodnocení 3/5)
Finanční náročnost Střední (Hodnocení 3/5)
Schopnost být sám Střední (Hodnocení 3/5)
Inteligence Nadprůměrná (Hodnocení 4/5)
Lovecký pud Průměrný (Hodnocení 3/5)
Jaký je hlídač Průměrný hlídač (Hodnocení 3/5)

O plemenu

Kudrnatý retrívr pochází z anglické větve aportérů a vodních psů - retrívrů. V dnešní době se chová častěji jako společník, díky přátelské a učenlivé povaze se hodí také pro záchranářský výcvik za předpokladu, že psovod dokáže zvládnout jeho temperament. 

Od ostatních retrívrů ho spolehlivě odlišuje poměrně krátká, kudrnatá srst (Chesepeake Bay retrívr je spíše rozježený, nemá pravé "prstýnky"). Z barev standard připouští jednobarevně hnědou nebo černou barvu. 

Historie

Curly coated retrívr je jedním z nejstarších retrívrů, jeho historie však není zcela zmapovaná. Vyobrazení a popisy podobných loveckých psů pocházejí již ze 16. století, konkrétně z Alžbětinské éry. Pomáhali při lovu kachen a další zvěře a ptáků žijících ve vodě nebo v její blízkosti. 

Již roku 1860 byl curly coated retrívr oficiálně uznán, téhož roku byl také sepsán první plemenný standard. Zájem o plemeno poklesl s příchodem labradorských retrívrů a těžkou ránu mu zasadily i obě světové války. Roku 1945 byl kudrnatý retrívr téměř na vymření a pouze díky velkému úsilí několika zapálených chovatelů se podařilo plemeno zachránit a zachovat až do dneška. 

V současné době je ze všech retrívrů nejvzácnější a potkat ho můžeme téměř výlučně jako společenské, případně sportovní plemeno. 

Chov v České republice

Dle informací na webu Klubu chovatelů loveckých slídičů byl první curly coated retriever přivezen do České republiky roku 1992. Šlo o psa a fenu z dánské chovné stanice Dancurls. 

Vzhled

Ze standardu: 
 

Silný, vzpřímený pes s určitým stupněm elegance. Charakteristická srst. Mírně delší v těle, měřeno od plece k vrcholu sedacího hrbolu, vzhledem ke kohoutkové výšce. Hlava je klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu, musí být ve správném poměru s velikostí těla.

Mozkovna: Obličejová část a mozkovna stejné délky. Souběžné roviny mozkovny a tlamy.

Stop: Mírný.

Nosní houba: Černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů.

Čelisti / zuby: Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Velké, nevystupující, oválného tvaru a šikmo posazené. Tmavě hnědé u černých psů; u játrově hnědých psů odstínem odpovídají barvě srsti.

Uši: Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí; těsně přiléhající k hlavě, pokryté drobnými kudrnkami.

Krk: Silný a lehce klenutý, střední délky, bez náznaku laloku, plynule přecházející do dobře uložených plecí.

Tělo:

Horní linie: Rovná a silná. 

Bedra: Krátká, hluboká a silná.

Hrudník: Hluboký, s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti. Předhrudí dobře viditelné. Žebra zasahují daleko dozadu.

Dolní linie a břicho: Lehce vtažené.

Ocas: Plynule navazuje na horní linii. Měl by dosahovat zhruba k hleznu. Při pohybu nesen rovný na úrovni horní linie.

Hrudní končetiny:  Přední běhy rovné, dobře postavené pod tělem.

Plece: Dobře šikmo dozadu uložené, svalnaté.

Nadloktí: Nadloktí a lopatky zhruba stejné délky.

Nadprstí: Silná.

Přední tlapy: Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.

Pánevní končetiny: Silné, svalnaté.

Kolena: Přiměřené zaúhlení kolen.

Hlezna: Dobře zaúhlená a nízko posazená.

Zadní tlapy: Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.

Chody bez námahy, plné síly, dosahující daleko dopředu a se silným impulsem zezadu. Paralelní pohyb končetin. Se zvyšující se rychlostí mají tlapy sklon pohybovat se více pod osou těla.

Srst na těle tvoří silná vrstva malých, těsně stočených kudrnek těsně přiléhajících ke kůži, a to od týla až po špičku ocasu. Bez podsady a holých míst. Na ostatních místech hladká srst. Barva černá nebo játrová.

Ideální výška v kohoutku: Psi: 69 cm, feny: 64 cm

Povaha

Díky své přátelské a hravé povaze je dobrým rodinným psem, rozumět si však bude pouze s dostatečně aktivními lidmi, kteří mu zajistí dostatek pohybu a zaměstnání. Oproti zlatým či labradorským retrívrům je o něco zdrženlivější, zejména vůči cizím lidem. Nikdy však není agresivní ani bázlivý. Při pohybu v přírodě je třeba myslet na jeho stále aktivní lovecký pud. I když retrívři jsou především aportéři, čerstvá stopa zvěře nebo zajíc co mu vyběhne tak říkajíc pod nosem by přeci jen mohli být příčinou útěku. Nemáte-li proto zcela jisté přivolání, raději psa v rizikových místech jistěte pomocí stopovačky (dlouhé lehké vodítko). 

Výchova

Základním předpokladem úspěšné výchovy a výcviku je co nejpestřejší socializace štěněte. Noví majitelé by pak měli pokračovat v práci chovatele. Vedle seznámení štěněte s novým prostředím, lidmi a dalšími zvířaty je vhodné také hravou formou trénovat běžnou manipulaci - otevření tlamy, nahlédnutí do uší, kontrola případně krácení drápů atd. 

Také je nutné si ujasnit, jaké povely budete používat a jaké hranice vytyčíte. Pokud jeden člen rodiny volá "ke mně" a druhý "pojď sem", štěně to zbytečně mate. Stejně tak okamžitě využije jakékoliv nedůslednosti. 

Výcvik

Výcvik curly coated retrívra zvládne i ne příliš zkušený chovatel, pokud bude důsledný, avšak laskavý. Je to velmi inteligentní pes, který navíc obvykle rád spolupracuje a snaží se člověku vyhovět. 

Při dobrém vedení má předpoklady pro celou řadu sportů, od agility přes obedience až po flyball nebo i canicross. Curly coated retrívr má bezesporu vlohy také pro roli záchranářského nebo asistenčního psa, vzhledem k málopočetnosti plemene s ním však není mnoho praktických zkušeností. 

Zdraví / nemoci

Curly je poměrně zdravé plemeno. Jako většině velkých psů, ani jemu se nevyhýbá  dysplazie kyčelních či loketních kloubů. I když curly nemá takový apetit ani dispozice k obezitě, jako golden nebo labrador, přesto i u něj je důležité dbát po celý život na kvalitní stravu ve vhodném množství a také na přiměřenou fyzickou aktivitu, aby si pes udržel zdravou kondici.

Z dalších onemocnění stojí za zmínku problémy s očima - zákaly a infekce, poměrně časté je také vchlípení a vychlípení očních víček. 

Povinná a doporučená vyšetření

Oba v České republice působící chovatelské kluby se již roku 2000 dohodly na jednotných nárocích na zdravotní stav chovných jedinců

- RTG vyšetření kyčlí na DKK (dysplazii loketního kloubu)po ukončení růstu, výsledek nesmí být horší než 2/2 (C/C), jedinci s výsledkem 0/2, 1/2 nebo 2/2 navíc mohou být pářeni pouze s jedinci s výsledkem nejhůře 1/1.

- RTG vyšetření na DLK (dysplazii loketního kloubu) je povinné, avšak jeho výsledek se pouze eviduje, není rozhodující pro zařazení do chovu. 

- Stav chrupu musí odpovídat standardu, s výjimkou řezáků a špičáků se toleruje chybějící zub, avšak neplnochrupý jedinec může být spářen pouze s jedincem plnochrupým.

Doporučená vyšetření

Pro účely uchovnění lze provést vyšetření kyčelních kloubů až po ukončení růstu (obvykle po 15. měsíci věku). Vhodné je však dřívější vyšetření kyčlí, tzv. časný screening DKK. Včasné odhalení dysplazie kyčelního kloubu (tedy dokud štěně roste) výrazně rozšiřuje možnosti léčby a zvyšuje šanci psa na plnohodnotný pohyb bez bolesti. 

Dysplazie kyčelních kloubů patří mezi vady s multifaktoriálními příčinami, udává se kombinace více genetických faktorů, vliv výživy i prostředí. Její vymýcení z chovu tak prakticky není možné, chov výlučně na (skoro) zdravých jedincích pouze zmenšuje riziko jejího výskytu. 

Péče o srst

Péče o srst curlyho není příliš náročná, vystačíte si s vyčesáváním přibližně jednou týdně. Pokud to není nezbytně nutné (například po vyválení se v mršině), psa nekoupeme s šamponem, který narušuje přirozené izolační a samočistící vlastnosti srst. 

Krmení

U velkých plemen je zvláště důležitá kvalitní výživa štěňat a mladých psů v růstu. Nevratné škody může napáchat jak strava málo kvalitní a chudá na živiny, tak i nadbytek bílkovin, minerálů a dalších složek. Rozhodně neplatí, že čím více živin, tím lépe - vhodný je pouze jejich vyvážený poměr a adekvátní množství. 

Mnoho chovatelů si oblíbilo krmení BARFem, proti čemuž nelze z principu nic namítat, ovšem je třeba mít na paměti, že domácí příprava krmné dávky, ať syrové, či vařené, vyžaduje mnohem více práce i znalostí. Sestavení jídelníčku je proto vhodné konzultovat se zkušeným chovatelem. 

Pokud tedy nemáte čas či chuť zabývat se podrobněji výživovými hodnotami jednotlivých složek potravy a její každodenní pečlivou přípravou, zůstává standardem kvalitní suché krmivo – granule, výrobcem určené pro velká plemena odpovídajícího věku, případně pro psy v zátěži. 

Chovatelské kluby

V České republice zastřešují čistokrevný chov curly coated retrívrů dva chovatelské kluby

Retriever klub CZ a Klub chovatelů loveckých slídičů - KCHLS

Chovné stanice