iFaunaiFauna

Basenji

Délka života13-16 let
HmotnostSamci:11 kgSamice:9,5 kg
VýškaSamci:43 cmSamice:40 cm
Uznáno FCIAno

Výhody

Při dobré výchově je příjemným a přitom nevtíravým společníkem, kterému lze důvěřovat i při kontaktu s odrostlejšími dětmi.
Jsou velmi čistotní a postrádají typický psí odér.
Mají rozvinutou empatii a se svým pánem si vytvářejí hluboké pouto.
Většina basenji se těší pevnému zdraví až do vysokého věku.

Nevýhody

Kvůli specifické, svéhlavé povaze se basenji hodí výlučně pro zkušenější chovatele.
Je velmi nezávislý a samostatný, bývá obtížné ho namotivovat ke cvičení a učení.
Špatně snášejí delší samotu, mají sklon k separační úzkosti.
Mají silný lovecký pud, který bývá obtížně zvladatelný.
Charakteristika
Velikost
Nároky na pohyb
Cvičitelnost
Množství chlupů v domácnosti
Náročnost na péči
Hodí se k dětem
Zdraví plemene
Náklady na chov
Snáší samotu
Inteligence
Chystáte se koupit plemeno Basenji?Podívejte se na aktuální inzeráty nebo sdílejte tento článek s přáteli!

Basenji se představuje

Basenji je původní plemeno pocházející ze střední Afriky, kde se vyvíjelo po tisíce let. Pravděpodobně šlo o tzv. šensi psy, tedy ne zcela domestikovaná zvířata, žijící s domorodými kmeny a účastnící se s nimi lovu. Šlo však o volnější soužití, než je obvyklé u plně domestikovaných psů. 

Chovatelské kluby:

V České republice zastřešuje čistokrevný chov basenjiho Basenji Klub Bohemia

Zařazení FCI: Skupina 5: Špicové a primitivní plemena, Sekce 6: Primitivní plemena, číslo standardu: 43

Specifika
Je znám pod označením „pes, který neštěká“. Neštěká, ale není němý. Ano, neštěkají, ale jinak je jejich zvuková zásoba dosti rozmanitá. Umí výt, kňučet, zpívat, smát se nahlas, vydávat zvuky podobné jódlování nebo „štěkotu“ lišky. Pouze když se lekne, může vydat zvuk vysokého tónu nejvíce se přibližující zvuku štěknutí. Někteří jedinci jsou schopni vydat zvuk podobný štěknutí, ale není jich mnoho. Domorodci v Africe o basenjim říkají, že mluví.
Každý basenji má jiný zvukový repertoár. Jedna chovatelka při popisu, jaké basenji vydává zvuky, uvedla, že je to směsice zvuků různých zvířat, jako je ovce, papoušek, opice, kočka a prase.
Basenji má hrtanový prostor menší ve srovnání s jinými domácími psy – to je pravděpodobně důvod, proč není štěkání schopen. Divoce žijící šelmy psovité, dokonce ani dingo, neštěkají. A basenji patří k této neštěkavé skupině zvířat. Zato umí až nepříjemně dlouho výt či tzv. jódlovat.

Historie

Jak již bylo zmíněo výše, zemí původu basenjiho je Afrika. Patronát nad tímto zajímavým plemenem převzala Velká Británie. V Anglickém Kennel Clubu je basenji zařazen mezi teriéry, ale teriér rozhodně není. Teriéři pracují zejména pod zemí, basenji rozhodně ne. U FCI je zařazen mezi špice a primitivní plemena. Je spřízněn s polodivokými africkými párii.

Egypt nebo Kongo…
Basenji vznikl ze šenziů, polodivokých psů, kteří žili s africkými kmeny, například Pygmeji v Kongu. Šenzi byl zdomácnělý u všech afrických kmenů. Patří do skupiny primitivních domestikovaných psů tropického pásma, kteří nemají žádnou lidskou péči, i o stravu se musí starat sami, přičemž žijí s lidmi a patří všem ve vesnici.
Bezesporu se jedná o jedno z nejpůvodnějších, dodnes existujících plemen. Říká se o něm, že je starý jako egyptské pyramidy. Tento pes vizuálně odpovídá kresbám na památkách starověkého Egypta z doby 4. dynastie, což je před 4 500 lety. Není sice možné jasně dokázat, že šlo výhradně o basenjiho, ale protože je basenji pes Afriky a podobnost tehdejšího a dnešního typu psa je značná, lze se domnívat, že se opravdu jedná o prapředky tohoto plemene. 
Ve své domovině je uznávaným výborným loveckým pomocníkem. Psem, který jde za zvěří jak čichem, tak zrakem a dokáže pachovou stopu zvěře zachytit i na desítky metrů daleko. 
V Africe, kde je k lovu Pygmeji používán dodnes, nosí na krku dřevěný zvonek, jinak řečeno chrastítko. Setkáme se i s názvem „klapačka“. Tento hlasitý obojek upozorňuje lovce, kde se pes se zvěří nachází, a zároveň zvuk zvěř nahání do připravených sítí. Každý zvonek připevněný na obojku byl originál. Někdy byl vyrobený jen ze dřeva, jindy z pecek plodů nebo mohl obsahovat malou kost, která pomáhala vydávat zvuk. Tím bylo možné i na větší vzdálenost rozeznat, kde se který pes nachází.
O tyto psy se domorodci téměř nestarali. Jen je využívali jako pomocníky při lovu. Psi se tak živili tím, co kde našli, a díky své samostatnosti byli schopni přežít.

Moderní chov
Evropané objevili basenjiho v Africe v 19. století. Některé zdroje mluví o 17. století. Asi poprvé ho popsal německý přírodovědec Georg Schweinfurth na konci 19. století. Tehdy se s basenjim setkal u příslušníků Ňam Ňamů. Tyto psy popsal tak výstižně, že není pochyb o tom, že se jednalo právě o basenjiho.

Poprvé se na výstavě objevil v roce 1895, a to v Anglii na Cruftově výstavě. Jednalo se o psa pod označením Congo Terrier předvedeného majitelem W. R. Templem. Bohužel brzy nato uhynul na psinku.
Údajně se v roce 1897 nacházel basenji jménem Bosc v pařížské zoologické zahradě. Kolem roku 1908 se v Zoo Berlín prý narodil vrh konžských psů. Podle všeho to byli praví basenjiové. Avšak tehdy se tomu moc pozornosti nevěnovalo.

V roce 1923 bylo z Konga přivezeno šest psů Helen Nuttingovou. Bohužel i ti brzy zahynuli, ještě v karanténě, na komplikace po očkování proti psince.
Když v roce 1929 navštívila Kongo chovatelka hrubosrstých teriérů Olivia Bur­nová, zakoupila několik typově nejvyrovnanějších a silných jedinců plemene. Ti byli zapsáni do anglické plemenné knihy ještě v době karantény v Anglii. Bohužel i ti po očkování proti psince onemocněli a až na jednoho všichni zemřeli. V roce 1933 byl dovezen pes jménem Kilubu, který nakryl jedinou přeživší, již anglickou fenu basenjiho. Bohužel fena za tři týdny zemřela. O. Burnová se však nevzdala a opět se vydala do Konga pro další. Dovezla jednoho psa a dvě feny. Jedné z nich, Bokoto, se narodila štěňata ještě v karanténě. A právě tato štěňata se později postarala o značný rozruch na Cruftově výstavě, kde se davy chodily dívat na psy, co neumějí štěkat.
V roce 1938 zakoupila v Súdánu Veronica Tudor–Wil­liamsová fenku, která však ještě před odjezdem nešťastnou náhodou onemocněla vzteklinou a zemřela. Veroniku Tudor–Willi­am­sovou to neodradilo a hned následující rok importovala psa a fenu. Bohužel jejich exteriér v dospělosti neodpovídal ideálním představitelům plemene. Následoval tak další import a Veronica Tudor–Wil­liamsová konečně v roce 1941 odchovala první vrh na feně jménem Amatangazi, která byla dovezena ze Súdánu. A právě Veronica Tu­dor–Williamsová je chovatelka, které basenji vděčí za to, že existuje i ve vyspělém světě.

Již v roce 1939 vznikl v Anglii chovatelský klub basenjiů a byl vytvořen první standard. Do USA se dostal v roce 1937. V roce 1942 i tam byl založen speciální chovatelský klub a v roce 1943 schválen standard plemene, který je shodný s anglickým.

Chov v České republice
Prvním basenjim na našem území byl trikolorní pes Jolly Tristram d’Alverne. Přivezen byl roku 1974 z Francie. Následovaly ho dvě bikolorn fenečky -  černobílá Voila Tomasina d’Alverne a červenobílá Jolie Lady My Love d’Alverne. 
Ze spojení Jolly a Jolie se narodil první vrh v roce 1976 v chovatelské stanici z Liščí skály A. Minaříka. 
Od roku 1980 do roku 1983 přišlo v tehdejším Československu na svět 7 vrhů. Po té následovala pětiletá pauza, kdy se až do roku 1988 u nás nenarodilo žádné štěně. K obnovení chovu došlo až v 90. letech, velkou vzpruhou byl import červenobílé feny z Holandska. Jmenovala se   Cattotje van de Stille Jager a přivezla ji paní Hana Hofmanová (chov. stanice Bena Makima) . O rok později, 1991,  importovala stejná chovatelka ještě červenobílého psa jménem  Dropje van de Stille Jager.
Téměř každý český basenji má v rodokmenu alespoň jednoho z nich. V roce 1998 byl založen Basenji Klub Bohemia. 

Vzhled

Standard popisuje basenjiho jako lehce stavěné zvíře jemných kostí a aristokratického vzhledu. Dlouhé končetiny v poměru k velikosti těla. Vždy je vyrovnaný, ostražitý a inteligentní. Na výrazně klenutém krku se hrdě nese vrásčitá hlava se vztyčenýma ušima. Hluboký hrudník přechází nahoru ve výraznou linii boků. Ocas pevně stočený. Celkový dojem dává obraz psa s dobrými proporcemi a gazelí elegancí.
    • Důležité proporce:    Vzdálenost od vrcholu týlního hrbolu ke stopu je o trochu větší než vzdálenost od stopu ke špičce nosu.
     • Hlava:    Na čele se při vztyčení uší vytvářejí jemné a četné vrásky; vrásky po stranách jsou žádoucí, avšak ne přehnaně, aby nevytvářely laloky. U štěňat jsou vrásky více zřetelné, ale ne až tolik u tříbarevných, z důvodu nedostatku stínování. 
    • Oblast mozkovny:
Lebka:    Plochá, dobře formovaná a středně široká, zužující se směrem k čenichu. Postranní linie lebky se pozvolna zužují směrem k tlamě, čímž vynikají hladké linie lící. 
Stop:    Nepatrný
    • Obličejová část hlavy:
Nos:    Černý čenich je žádoucí.
Čelisti / Zuby:    Silné čelisti s perfektním a pravidelným nůžkovým skusem, tzn. horní zuby těsně překrývají spodní zuby a zuby jsou do čelistí zasazeny kolmo.
Oči:    Tmavé, mandlového tvaru; šikmo posazené, zahleděné do dálky a spíše nevyzpytatelného výrazu.
Uši:    Malé, zašpičatělé, vzpřímené a lehce připomínající kapuci, jemné struktury, posazené dost vpředu na temeni hlavy, špička ucha je blíže ke středu lebky než zevní bod kořene ucha.
    • Krk:    Silný a přiměřeně dlouhý, nikoli tlustý. Dobře klenutý a u hrdla mírně plnější s elegantním obloukem zvýrazňujícím klenutí. Dobře posazený mezi rameny čímž podporuje hrdé držení hlavy.
    • Trup:    Harmonický.
Hřbet:    Krátký rovný. 
Bedra:    Krátká pevná. 
Hruď:    Hluboký hrudník. Žebra dobře klenutá,  hluboká a oválná. 
Spodní linie:    Přechází nahoru ve výrazný pas. 
    • Ocas:    Vysoko nasazený s tím, že hýžďový oblouk pánve přesahuje kořen ocasu. To dodává pánevním končetinám mohutnější vzhled. Je pevně stočený nad páteří a leží blízko stehna. Je jednou nebo dvakrát zatočený.
    • Končetiny:
Hrudní končetiny:    Hrudní končetiny jsou rovné, jemných kostí. Končetiny jsou rovnoběžné až k zemi, a tím vytváří středně širokou frontu. 
Ramena:    Dosti položená vzadu, svalnatá, ne však příliš. 
Lokty:    Přiléhají k hrudníku. Při pohledu zepředu jsou lokty v jedné linii se žebry. 
Předloktí:    Velmi dlouhá. 
Záprstí:    Dobrá délka, rovná a pružná.
Pánevní končetiny:    Silné a svalnaté.
Kolenní kloub:    přiměřeně zaúhlený.
Stehno:    Dlouhé.
Hlezna:    Přiměřeně úhlená, nejsou ani vybočená, ani vbočená.
Tlapky:    Malé, úzké a pevné, se silnými nášlapnými polštářky, dobře klenutými prsty a krátkými drápy.  
    • Chůze / Pohyb:    Končetiny se pohybují svižně rovně dopředu dlouhými, neúnavnými hbitými kroky.
    • Kůže:    Velmi měkká, vláčná
    • Srst:
Osrstění:    Krátké, hladké a husté, velmi jemné. 
Barva:    Čistě černá a bílá; červená a bílá, černá a tříslová, a bílá s tmavými skvrnkami a tříslovými znaménky na čumáku a lících; černá; tříslová a bílá; žíhaná: červené pozadí s černými pruhy, čím výraznější jsou pruhy tím lépe. Bílá by měla být na tlapkách, hrudi a špičce ocasu. Bílé končetiny, lysina a bílý obojek jsou také přípustné. 
    • Velikost a hmotnost:
Ideální výška:
Psi    43 cm  (17") v kohoutku
Feny    40 cm  (16") v kohoutku
Ideální hmotnost:
Psi    11 kg (24 lb)
Feny    9,5 kg (21 lb)

Jakou má Basenji povahu?

Není to pes pro každého. Kdo nepochopí jeho povahu a myšlení, nebude si s ním rozumět. Někomu se může zdát nezvladatelný až nesnesitelný. Jiní jej označí za nevýslovně kouzelné plemeno, které má nezávislou duši a moc si člověka omotat kolem prstu i srdce.
Přitom to vůbec není jednoduché plemeno, ale celkem složitá osobnost. Potřebuje ohromnou toleranci a trpělivost ze strany svého majitele, který má pochopení pro lumpárny. Rád škádlí svého pána a má jakoby nachystanou „odpověď“ na jakoukoliv výtku.

Mít tohoto psa je něco úžasného, ale zároveň velmi náročného, zejména pokud si člověk dobře neuvědomuje, do čeho jde. Někdy se mu říká „kočkopes“ a není tím myšleno nic hanlivého. Jednoduše některé jeho chování připomíná spíše kočku než psa. 
Má radost ze života a rád si jej užívá plnými doušky. Je nepoddajný, značně přírodní, ale bezmezně miluje svého pána. Jeho reakce jsou bleskové, pudově vždy správné, ale mohou působit nevyzpytatelně. Je svobodomyslný, hodně svérázný a samostatný, sebejistý, ale také velmi nezávislý a svéhlavý. Potřebuje ze strany jeho majitele spoustu pochopení.

K cizím lidem je basenji zpravidla velmi nedůvěřivý a rezervovaný. Drží si odstup od lidí, které nezná. Venku ho ani nenapadne se s někým vítat, je rád, když mu nikdo cizí nevěnuje pozornost. Občas se může chovat až plaše, značně odtažitě a uzavřeně. Zkrátka cizí lidi nemá moc rád. Nechce s nimi komunikovat a na jejich zájem si rozhodně nepotrpí.
I když neštěká, má tendence hlídat. Je značně ostražitý, a při hlídání svého domova se může projevit i dominantně, nebo dokonce ostře. Má rád přehled, kde se co šustne. I proto rád odpočívá na vyvýšených místech.
V domácím prostředí se však k návštěvám chová spíše vstřícně a mile.
I když má atletickou postavu, sní, na co přijde. Je domácím vysavačem a i venku je zapotřebí mít jeho neutuchající apetit na paměti. Má tendence vybírat popelnice a koše. Je drzý a při kradení jídla rychlý a značně kreativní.

Štěňata basenjiů, a ne vždy jen štěňata, mohou natropit spoustu škod a mohou s nadšením sobě vlastním ničit zařízení bytu. Zejména když se nudí, nic jim není cizí. Zkouší, co jaký předmět vydrží, co obsahuje i jak chutná.

Inteligence a cvičitelnost
Basenji rozhodně není nevycvičitelný. Má svoje uvažování, které velí, že cokoli dělá, musí být pro něj přínosné. Musí mít smysl. Je schopen se mnohému naučit, ale na slovo nikdy poslouchat nebude. Nerad se čemukoli a komukoli podřizuje.
V mnohém chování a myšlení jsou si podobni s chrty. Jsou jedinci, kteří jsou schopni nějakého výcviku poslušnosti, ale je jich velmi málo. Poslouchat člověka není jeho přirozená vlastnost. Ale být jeho přítelem a žít spolu za určitých pravidel, to už je jiná.
Nepatří k dobře cvičitelným a ovladatelným psům. Většinou je potřeba povel vícekrát zopakovat, ne jen jednou, dvakrát či třikrát. Důslednost nesmí chybět. Je to pes a není správné ho omlouvat, když něco neprovede nebo naopak něco provede. Jistě, člověk musí přihlédnout k jeho přírodním instinktům, ale zbytečné rozmazlování, protože je člověk příliš benevolentní a zbytečně moc tolerantní, není ani u basenjiho namístě.
Potřebuje dobrou socializaci, předejdete tím alespoň některým možným problémům v jeho dospělosti. Je hravý a žravý, a tak základní minimum výcviku do jisté míry možné je. Pro pamlsek udělají hodně, nikoli však vše. Naopak za fyzický trest se okamžitě urazí a nějaký čas s ním nic nesvedete. Je to pes, kterého je nutné mít téměř pořád na očích a neustále ho vychovávat. Je věčným puberťákem, který rád zkouší, které nastolené hranice jdou překročit.

Basenji - inteligence a cvičitelnost

Výchova a výcvik basenjiho rozhodně nejsou jednoduché. Potřebuje důslednost, jasnou mimiku a zase důslednost. Je opravdu dosti náročný a potřebuje hodně trpělivosti a porozumění. Pro mnohé to může být výzva, ale chcete-li snadno cvičitelného psa a psa, který vždy poslechne, rozhodně nelze toto plemeno doporučit.
Basenji se nebude chovat správně sám od sebe. Majitel basenjiho musí vědět přesně, co chce, a nesmí slevovat. A to platí kdykoliv a kdekoliv. Jsou natolik vnímaví, že nedůslednost svého pána dokážou rychle využít ve svůj prospěch, i když ho mají moc rádi. K výcviku i k výchově je nutné přistupovat s velkou trpělivostí i respektem, neboť toto plemeno má domestikaci teprve na začátku.
Potřebují zabavit. Pokud se zrovna netulí a neužívají si kontaktu se svou rodinou, honí se jim v hlavě jakákoliv hra. Hra, která bude bavit je, nikoli jen jejich člověka. Dlouholetí chovatelé tvrdí, že basenji se chová většinou logicky a za každou lotrovinou je vysvětlení. Není tím myšleno, že by se mu prohřešky měly odpouštět, ale že se jim dá předcházet. Nerad plní povely, neposlechne na slovo, ale s hloupostí to nemá nic společného. On ví moc dobře, co má udělat. Někdy je to zřejmé, když vidí pamlsek. Ale on nechce.
Je velmi učenlivý, ale protože je současně velmi inteligentní, nemá potřebu poslechnout. Snadno se naučí těžit z výchovných chyb svého člověka. Vytuší a zná jeho následné reakce dříve, než k nim opravdu stihne dojít. Má velmi vyvinuté všechny smysly a perfektně je umí využít. Je nezávislý, značně tvrdohlavý a nerozumí tomu, proč má dodržovat nějaká pravidla a poslouchat. Poslouchá jen své instinkty. Je velice chytrý a vynalézavý. Výborně se učí z nastalých situací. Používá svůj úsudek, přičemž výsledek pro něj musí být výhodný či nejsnadnější.

Basenji má velice rád výšky. S oblibou chodí po římsách, parapetech, ale i třeba po policích. Má rád vyvýšená a slunná místa. Jeho nejoblíbenějším místem v bytě bývá okno, odkud vydrží dlouhé hodiny sledovat okolí. A pokud do okna svítí sluníčko, to je teprve spokojený.
Díky své eleganci, hbitosti a ladným skokům je často přirovnáván k antilopě. Výborně šplhá, překvapivě dobře skáče a je neuvěřitelně ohebný v každé rychlosti.
S basenjim je proto rozumné sportovat. Je to cílená zábava, která psa baví i unaví, a proto se příliš nenudí. Rád poběží vedle kola nebo bude vytrvale běžet se svým člověkem při joggingu apod. Má rád pohyb, je vytrvalý, neunavitelný a temperamentní.
Běhání po dráze agility nelze vyloučit, ale ne s každým basenjim a jen pro zpestření. Přece jen vedle rychlosti a schopnosti dobře skákat je u agility zapotřebí bezvýhradná poslušnost. A tou basenji neoplývá. Agility je zkrátka pro majitele basenjiho celkem složitá záležitost. Skoky nejsou problém, dokonce ani překážky typu „A“, houpačka či tunel. Ale slalom je doslova oříšek… Každopádně od agility je jen kousek k výcviku poslušnosti. Zde však musíte očekávat, že zůstanete u základní poslušnosti a budete rádi, pokud váš basenji bude brát povely vážně a bude je z větší části plnit. Se složitějším výcvikem není radno počítat, stejně tak ani se stoprocentní poslušností, byť by se jednalo o pouhé tři základní cviky. To je zkrátka basenji. Je svůj a tak je ho nutné brát. Nerad plave, a tak jakýkoliv vodní sport u basenjiho nepřipadá v úvahu. Většina si ráda užívá výstav. Setká se tam s kamarády a pořád se něco děje. Věkem ale toto nadšení může vychladnout.

Basenji puštěný z vodítka
Má rád dlouhé procházky a je neunavitelný. Na vodítku se naučí chodit brzy, ale přivolání se za zvládnuté nedá označit asi v žádné etapě basenjiho života. Zejména za pomoci pamlsků a se značnou dávkou citlivé důslednosti je možné basenjiho naučit přijít na zavolání. Avšak ne v každé situaci. Když člověk pustí basenjiho na volno, musí být neustále ve střehu, předvídat a neustále sledovat daleké okolí, zda pro něj něco nebude ve větším zájmu něco jiného než jeho člověk. Přivolání musí přijít dříve, než basenjiho něco upoutá.

Protože pustit basenjiho venku na volno bez vodítka je vždy menší či větší risk, každý majitel musí několikrát zvážit, které místo pro jeho volný pohyb je relativně bezpečné. Každopádně je to pes, který musí být stále pod dohledem.

Basenji a děti

S dětmi většinou vychází basenji bez problémů, i když přijde dítě do rodiny až v jeho dospělosti. Miminka bere od počátku jako součást rodiny. Děti toleruje, nedělá mu žádný problém s nimi žít, ale pravým kamarádem při jejich hrách není.
S dětmi vychází velmi dobře i s nimi rád spí, ale je zapotřebí, aby měl možnost odejít někam, kde bude mít klid, kdykoli ho bude chtít mít. Není to pes, který by měl být kupován primárně jako společník k dětem.

Zdraví a nemoci

Basenji je poměrně zdravé plemeno. Strašákem v chovu je pouze Fanconiho syndrom, což je onemocnění ledvin genetického původu. Konečné stadium je selhání ledvin. Avšak na toto onemocnění jsou již prováděny povinné testy. 
Spíše ve výjimečných případech se může objevit onemocnění očí PRA, astma, cystinová urolitiáza, deficience pyruvát kinázy, imunoproliferativní enteropatie (problémy se zažíváním) nebo problémy se štítnou žlázou. Dožívají se až 16 let.
Fenky basenjiho hárají pouze jedenkrát za rok, a to zpravidla v září až listopadu. Štěňata se rodí těsně před zimou a v zimních měsících putují k novým majitelům. V Africe jsou na přelomu roku optimální podmínky pro nově narozené živé tvory. A genetika v basenjim tiká stále stejně, bez ohledu na to, v jaké části světa se zrovna tento pes nachází.

Povinná a doporučená vyšetření
K uchovnění basenjiho jsou povinná tato zdravotní vyšetření: 
- vyšetření očí (PPM musí být maximálně nižší stupeň-posoudí oftalmolog, PRA negativní)
PRA u Basenji (Bas-PRA)
Progresivní retinální atrofie  je onemocnění sítnice oka, které postihuje mnoho plemen. Jedná se o velmi heterogenní skupinu nemocí s více než dvanácti různými mutacemi, které vedou k jejímu vzniku. 
U plemene basenji byla popsána poměrně specifická progresivní retinální atrofie (Bas-PRA) s pozdějším nástupem. Příznaky se objevují ve věku 5-7 let. Prvním příznakem je ztráta zraku v tlumeném světle, která se postupně zhoršuje a vede k úplnému oslepnutí jedince. Příznaky Bas-PRA jsou velmi podobné onemocnění PRA-prcd, kde byla kauzální mutace nalezena u mnoha plemen. U postižených psů plemene basenji však mutace PRA-prcd prokázána nebyla.
Mutace způsobující Bas-PRA je děděna autosomálně recesivně, existují tedy zdraví přenašeči jedné mutované alely (varianty genu). Nemoc se pak projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Ze spojení dvou zdravých přenašečů bude přibližně 25% potomků zcela zdravých (clear), 50% potomků budou přenašeči a 25% potomků bude trpět Bas-PRA. Testování chovných jedinců umožňuje sestavit chovné páry tak, že nebudou zplozena nemocná štěňata. Při spojení zcela zdravého jedince (clear) s přenašečem se narodí všechna štěňata klinicky zdravá, přičemž přibližně polovina bude clear, polovina přenašeči. 

PPM - perzistentní pupilární membrána je vývojová vada postihující zornici oka. Výskyt může být jednostranný nebo oboustranný, příčinou vady jsou zbytky cévní pleteně duhovky (pupilární membrány). Ta překrývá duhovku i pupilu (zornici) před narozením štěněte a v rámci embryonálního vývoje oka se podílí na zajištění krvení vyvíjející se čočky. Můžeme ji vidět u štěňat, která čerstvě otevřela oči v podobě jemných síťovitých struktur překrývajících pupilu. Pokud tato struktura nezmiz během prvních několika týdnů života, jedná se o PPM. Vada může ale nemusí způsobovat zhoršené vidění. 

- genetické vyšetření na FS (musí být nejhůře pravděpodobně přenašeč/přenašeč)
Fanconiho syndrom je onemocnění, při kterém dochází k poruchám funkce ledvin. Zhoršené vstřebávání aminokyselin, glukózy, sodíku, vápníku a fosforu vede k narušení acidobazické rovnováhy a způsobuje překyselení organismu. V moči bývá detekován nadbytek aminokyselin a glukózy. Existují získané a dědičné formy tohoto onemocnění. Získaná forma může být způsobena toxiny a léky nebo otravou těžkými kovy, jako je olovo, rtuť, kadmium nebo uran.
U plemene basenji je Fanconiho syndrom dědičný. Mezi hlavní klinické příznaky patří celkové chřadnutí psa, zhoršená kvalita srsti a nadměrná žízeň anebo nadměrné močení. Pokud se nemoc včas diagnostikuje a začne léčit, může pes žít dál normální život. Příznaky Fanconiho syndromu obvykle nastupují ve věku 4-7 let psa. Délka života psů udržovaných na správné dietě je cca 11 let.
Také tato mutace je autozomálně recesivní, tedy je třeba počítat se zdravými přenašeči a sestavovat chovné páry tak, aby nedocházelo ke zplození nemocných potomků - přenašeč může být bez rizika nakryt zcela zdravým (clear) jedincem.. 

Mezi další doporučovaná vyšetření patří genetické testy na maligní hypertermii. Maligní hypertermie je farmakogenetická choroba kosterního svalstva, při které dochází k vzestupu koncentrace oxidu uhličitého v krvi, k poruchám srdečního rytmu a k prudkému vzestupu tělesné teploty. Spouštěčem bývají anestetika, typicky při operačním zákroku. Může ohrozit na životě. Ačkoliv se dědí dominantně (neexistují zdraví přenašeči), často se skrytě předává do dalších generací, protože dokud se pes nesetká se spouštěčem (celkovou anestezií), nebývá choroba diagnostikována.

Někteří chovatelé provádějí také vyšetření na dysplazie kyčelních (DKK) a loketních (DLK) kloubů - vyšetření ortopedem a především rentgeny. 

Péče

Na péči o zevnějšek je basenji příjemně nenáročný. Srst, jak si povíme dále, je téměř bezúdržbová, minimum času zabere i zkrácení drápků dle potřeby. A co také většina majitelů uvítá – toto plemeno v podstatě vůbec neslintá. Žádná další péče o tělo basenjiho není zapotřebí.  

Péče o srst

Basenji je až úzkostlivě čistotný. Často se olizuje jako kočka. Jeho srst a kůže postrádají typický psí zápach, a to dokonce, i když je mokrý. Není třeba jej ani koupat. Líná minimálně, neboť nemá podsadu. Péče o srst postačí jednou za čas kartáčem nebo rukavicí určenou k údržbě srsti. 

K čemu se Basenji hodí

Po celý jeho život je nutné myslet na to, že je to lovecké plemeno s výrazným loveckým pudem. Zakazovat mu cokoli lovit je nemožné. Je však možné dostat tento pud pod kontrolu. Přesměrovat ho na něco, co basenjimu udělá ohromnou radost – jeho lovecká vášeň bude ukojena a pes přitom zůstane pod kontrolou, aniž by se mu něco stalo nebo někomu něco provedl. Touto kouzelnou věcí je sport v přírodě zvaný coursing nebo psí dostihy na dostihovém oválu. Basenjiové kombinaci hromadného lovu a závodění doslova milují. Ale naučit je jisté disciplíně na dostihové dráze není vůbec nic jednoduchého a může to trvat i roky.

Krmení

I když má basenji odolné zažívání a není na potravu zvýšeně náročný, i u něj platí, že kvalitní strava je nezbytná pro dlouhý a zdravý život. Věnujte proto pozornost tomu, co psovi předkládáte do misky. 

Obvyklou volbou bývají granulovaná krmiva, která se dobře skladují a snadno podávají. Při výběru značky a typu věnujte pozornost složení a použitým surovinám - základní složkou by mělo být čisté maso (pozor na formulaci „ostatní výrobky živočišného původu“), naopak chybět by měla přidaná sůl, barviva a dochucovadla. Mnoho chovatelů dává přednost bezobilným granulím, které se svým složením více blíží přirozené potravě psů

Máte-li chuť a potřebné znalosti o výživě psů, můžete klidně krmit doma připravovanou stravou, ovšem ani v tomto případě se neobejdete bez kvalitních surovin. Stále větší oblibě se těší tzv. barfování, tedy krmení syrovou stravou, která je skutečně velmi blízká stravě divokých psovitých šelem. 

Basenji - průměrné náklady na chov

Chov basenjiho není finančně příliš náročný. Základní výdaje jsou u všech plemen prakticky stejné. Pravidelné očkování vychází na 500-1500 Kč, podle toho, zda očkujete pouze základ nebo přidáváte i nějaké další vakcíny. Například psi pohybující se u koní nebo na statku by měli být očkováni proti tetanu, který není součástí základní vakcinace. 
Počítejte také s pravidelným poplatkem obci. Ten se pohybuje od symbolických 100 Kč ročně až po 1000 Kč. Vyšší poplatky bývají ve velkých městech a také pro majitele více psů. 
Co se týká krmení, jakožto menší plemeno má basenji vcelku malou spotřebu, takže při krmení granulemi střední a vyšší třídy se měsíčně bez problémů vejdete do 500-800 Kč, podle zvoleného produktu a individuálních potřeb vašeho psa. Na trhu jsou i ještě levnější granule, ovšem jejich složení nelze označit za vyhovující. 
Při krmení domácí stravou se dostanete na podobnou částku, budete-li kupovat suroviny přiměřené kvality.
V sezóně klíšťat také počítejte s antiparazitárními přípravky (obojky, pipety). Výrobků je mnoho a je třeba vyzkoušet, co bude vašemu psovi vyhovovat. Cena za měsíc trvající ochranu vychází na 250 - 350 Kč, podle zvoleného přípravku. 

Rady pro kupující

Velmi důležité je požadovat pouze štěně po řádně uchovněných rodičích (tedy s průkazem původu). Rodokmen není jen vstupenka na výstavu, je to doklad o původu zvířete, který prokazuje, že rodiče štěněte jsou čistokrevní psi, kteří prošli uchovněním - mají odpovídající standard, povinné zdravotní testy a nevykazují zásadní povahové vady. 
Zájmem chovatelů i nových majitelů štěňat by mělo být především zdravé štěně, které svou povahou i exteriérem odpovídá standardu plemene.
Absolutní jistotu odpovídající povahy i exteriéru vám samozřejmě nikdo nezaručí, nicméně u psů s průkazem původu je riziko nestandardního či nemocného zvířete mnohem menší. 

Zajímavosti

Časté dotazy

Jaká je průměrná cena? 
Štěně s průkazem původu obvykle pořídíte  v rozmezí 17-25 tisíc korun. Cena se odvíjí například od výstavních  předpokladů, případně podle pohlaví a zbarvení štěněte. Dražší bývají štěňata ze zahraničního krytí, případně po výstavně velmi úspěšných rodičích. Zpravidla jsou o něco dražší fenky než psi, nejde ale o zásadní rozdíl. Cenu také zvyšuje vzácnější (ale standardní) barevný ráz, například basenji je vzácnější v tmavých či žíhaných barvách, naopak nejběžnější barvou je načervenalá. 

Pro koho se basenji hodí?
Majitel basenjiho musí být v první řadě srozuměn s jeho specifickou a velmi nezávislou povahou. Pokud si potrpíte na přítulné a dobře cvičitelné psy, nebude pro vás basenji vhodným kamarádem.
Na druhé straně nevyžaduje příliš mnoho pozornosti a v bytě o něm takřka nevíte - minimum chlupů na vybavení bytu a skoro žádný psí odér. Umíte si představit, že byste místo psa měli kočku? Pokud ano, pak by basenji mohl být to pravé! 

Kde bude spokojený?
Je to teplomil, který potřebuje teplo celoročně. Sluníčko si opravdu užívá a velmi rád se opaluje. Výborně snáší vysoké teploty. V létě vydrží víc než jiná plemena, kdežto ze zimy je nešťastný. Když mrzne, je zapotřebí na procházku používat psí obleček, protože nemá podsadu a srst ho chrání před mrazem jen minimálně. Basenji snadno promrzne. Dokáže se chvíli bavit čerstvě napadeným sněhem, ale nadšení poměrně rychle vyprchá a těší se do teplého domova. Není možné ho držet při nízkých teplotách dlouho venku.
Když prší, basenji odmítá jít na procházku. Je ochotný venku udělat to nejnutnější, a to hodně rychle, a chce zpátky domů, nejlépe hned pod peřinu. Nesnáší déšť, a když zmokne, dokáže se olizovat i několik desítek minut. Obličej si čistí packami. Je vcelku běžné, že si kožich čistí basenjiové mezi sebou navzájem.
Je psem do bytu, nikoli do kotce. Má rád přítomnost svého pána, a i když není přehnaně přítulný, rád si lehne do jeho těsné blízkosti. Rád se vyhřívá na sluníčku nebo alespoň u topení. Pokud mu dovolíte spát v posteli, jen velmi nerad se s ní bude ráno loučit. Proto jakoukoliv dovolenou v teplých krajích vítá s nadšením. Nemá rád mokro a vlhko.

Jak  se basenji snáší s ostatními zvířaty?
Při dobré socializaci nebývá soužití s dalšími zvířaty v domácnosti výraznějším problémem. Basenji doma neloví a zvířata považuje je za součást své rodiny, smíšené smečky. Někdy jsou však slepice na dvorku velmi lákavou hračkou, respektive středem zájmu lovu.
V Africe jsou dodnes chováni jako lovečtí psi. Je to jejich mnoho století rozvíjená vlastnost, a tak je jeho lovecký pud velmi silný. K lovu ho vyprovokuje pohyb čehokoli. Má velkou potřebu lovit. Automaticky se vrhá po všem, co se pohne a působí zajímavě, jako možná kořist. Při lovu se řídí především zrakem. Má výborný čich, ale i nezvykle dobrý zrak. Zpravidla dokáže vystavovat zvěř, nadhánět ji, někteří jedinci ji i přinášejí.

Jak se snáší s jinými psy?
Nejlepším společníkem basenjiho je jiný basenji. Je vhodný k držení ve smečce, neboť je k jiným psům značně snášenlivý. Vychází s nimi zpravidla bez problémů.

Jak sehnat štěně?
Základem je správný výběr chovatelské stanice, odkud si člověk chce pořídit štěně. Je velký rozdíl, zda hledáte dostihového šampiona, výstavního a chovného psa nebo zkrátka jen společníka.  Zaměření jednotlivých chovatelských stanic je různé, vhod vám může přijít tento seznam, obrátit se můžete i na jeden ze zastřešujících klubů. 

Proč chtít psa s PP?
- Máte maximální jistotu, že váš basenji bude vypadat opravdu jako basenji a bude mít i povahové rysy typické pro příslušníky tohoto plemene. I když i v nejlepším chovu se tu a tam může vyskytnout „nepovedené“ štěně, riziko je neporovnatelně menší než při pořízení psa bez dokladů o původu.
- Nepodporujete množitele, jejichž hlavním cílem je zisk. Chovají proto větší množství zvířat bez ohledu na jejich čistokrevnost, zdraví a celkové kvality, navíc velmi často v nevyhovujících podmínkách.
- Vaše štěně je po uchovněných rodičích - byli s dobrým výsledkem posouzeni na několika výstavách a především prošli poměrně přísnými zdravotními testy.
- Chovatel není anonymní - na jeho chovatelskou stanici si dnes snadno dohledáte recenze, můžete si také vyhledat, jak si vedou jeho předešlé odchovy (zdravotně, výstavně) a v případě jakýchkoliv potíží víte s kým jednáte a můžete se opřít i o podporu chovatelského klubu. 


Druhy/varianty plemene
Basenji se chová v jediném velikostním rázu a je vždy hladkosrstý. Existuje však několik barevných variant, nejčastěji barva (červená, černá) v kombinaci s bílou, případně s pálenými znaky. 


Na co si dát při pořízení štěněte pozor?
- Při čtení inzerátu nabízejícího štěňata zbystřete pokud: 
 - není uveden název chovatelské stanice (ideálně i odkaz na web)
 - cena štěněte je podezřele nízká
 - štěně je nabízeno k odběru ve věku mladším než 7 týdnů (odebrat od     feny štěně mladší 50 dnů je dokonce nezákonné!)
 - absence PP je zdůvodněna „přespočetností“ štěněte  či jeho      nestandardním exteriérem. Každé štěně po uchovněných rodičích dostává PP,  i kdyby jich bylo ve vrhu dvacet a bylo jakkoliv nestandardní.
- Většina chovatelů uvítá, když se za fenou se štěňaty přijedete předem nezávazně podívat a podá vám veškeré informace. Také nemá problém představit vám své psy či nechat vás nahlédnout do průkazu původu a dalších dokumentů.
Chovatel, který neumožní návštěvu feny a štěňat a neukáže vám, kde zvířata žila má patrně co skrývat. V žádném případě nekývněte na „já vám pejska přivezu“ nebo „předáme si ho na půl cesty u benzinky“.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, obracejte se na příslušný chovatelský klub.

Jaké jméno se hodí pro basenjiho?
Jménem zapsaným v průkazu původu samozřejmě nemusíte na psa volat. Někteří chovatelé navíc při včasné rezervaci umožňují, aby si nastávající majitel štěně pojmenoval po svém. Musí být ale dodrženo počáteční písmeno dle pořadí vrhu (vrh A, vrh B atd.). 
Psí jméno by nemělo být příliš dlouhé, ideální jsou 2-3 slabiky. Pro basenjiho se hodí mnoho jmen, nejvíce mu ale sluší jména s exotickým nádechem: Hero, Sabar, Kongo, Rimmie, Yasmine.

Jaké jsou vhodné doplňky pro basenjiho?
Na cestách autem, které většina basenji miluje, nezapomeňte na vhodný postroj. Dbejte na to, aby měl postroj patřičný atest (tj. aby psa v případě nárazu skutečně udržel). Speciální postroj do auta se připevňuje buď přímo do klipsu pro bezpečnostní pás, nebo s pomocí bezpečnostního pásu. 
Podobně jako chovatelé chrtů, také majitelé basenjiho si často potrpí na pěkné zdobené obojky, které na štíhlém psíkovi krásně vyniknou. 
Vzhledem k jeho obtížné cvičitelnosti oceníte i dlouhé, tzv. stopovací vodítko. Samonavíjecí vodítka, tzv. flexi, jsou praktická třeba při procházkách v parku, není však vhodné je používat místo jakékoliv výchovy. Venčení nevychovaného psa na flexině pak často připomíná spíše pouštění draka. 

Potřebuje basenji oblečky?  
Jak bylo napsáno výše, basenji nemá rád zimu a vlhko. V našich podmínkách je proto obleček výborným pomocníkem. 
Měl by být z látky, která jen tak neprofoukne ani nepromokne (softshell a podobné materiály). Doma pletené „kabátky“ jsou sice roztomilé, ale snadno profouknou i navlhnou. 
Obleček by měl krýt tělo od báze krku přes kořen ocasu a sahat i přes bříško. Zároveň musí umožňovat pohodlný pohyb a hygienické vyprázdnění. 
V sebelepším oblečku psa nenechávejte v chladném počasí dlouho venku a už vůbec ne jen tak postávat. K prostydnutí obvykle nedojde na výletě do zimní přírody, mnohem více psů ročně nastydne ve frontě na vánočních trzích. 

Zajímavosti o plemeni 
Zvláštnosti v označení basenjiů
Těmto psům se říkalo různě: „Bonga Dog“, „African Barkless Dog“, „Zande Dog“, „Congo Dog“ (konžský pes) a podobně. Domorodci je nazýván „M’bwa M’kubwa M’bwa Wanwitu“. V překladu je to doslova „pes, který skáče nahoru a dolů“. Zpočátku byli na Cruftových výstavách označováni jako „afričtí pralesní psi“. Ještě na začátku 21. století bylo občas používáno označení „konžský pes“.

Překlad slova basenji není jednoznačný. Můžeme se setkat s volným překladem „lesní bytost“ (údajně v jazyku obyvatel Konga), ale také „zrozen v buši“, „malá věc do buše“ nebo „neochočená divoká zvěř“.